9 สิ่ ง ค ว รมีไว้ใ นบ้ า น ช่ ว ยเรี ย กโช คเข้ าบ้ า น

ของมงคลนั้นช่วยเรียกโ ช คดี เรียก โช ค ล า ภเข้ามาในบ้านได้ แต่ก็เป็น

ความเชื่อส่วนบุคคลนะ ส่วนใครจะเชื่อไหมนั้นก็ตามสะดวก อีกอย่ าง

หลาย ๆอย่ างก็ทำให้บ้านสวยดึงดูด น่าสนใจ น่าอยู่มากกว่าเดิมจริง ๆ

ซึ่งการตกแต่งด้วยของมงคลนี้ก็เป็นศาสตร์ของฮวงจุ้ยบ้านนั่นเอง วันนี้

เราได้นำของ 9 สิ่งควรมีไว้ในบ้าน เพื่อความเป็นมงคลและความโชคดี

ของคนในบ้าน จะมีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

1 สีประตูจะต้องให้ถูกโฉลกตามทิศสีประตูหากหันไปทางทิศใต้ให้ใช้สี

ส้มหรือแดง หากหันไปทางทิศเหนือก็เป็นสีน้ำเงินหรือดำ หากหันไป

ทางทิศตะวันตกควรเป็นสีเทาหรือขาวและหากเป็นทิศตะวันออกประตูก็

ควรจะเป็นสีเขียวหรือน้ำตาล

2 หาผ้าลินินนุ่ม ๆ มาไว้ในบ้านหน่อยจะทำให้เรียกโชคดีได้เข้ามา

ในบ้านจะหามาตกแต่งยังไงก็ได้

3 หารูปปั้นช้างมาไว้เป็น สั ต ว์ม ง ค ลเรียกโชคเข้าบ้าน และยังเป็น

สั ต ว์ม ง คลที่จะทำให้คนในบ้านมีความสุข ช่วยปกป้องภั ย อั น ต ร า ย

4 ด อ กไม้สดอย่ าให้ขาด หาแจกันสวย ๆ มาจัดด อ กไม้สดในบ้านบ้าง

จะทำให้บ้านมีความสดชื่นตลอดเวลา แล้วตามความเชื่อนั้น ด อ กไม้สด

ยังช่วยเรียกสิ่งดี ๆ เข้ามาอีกด้วยนะ โดยเฉพาะกับ ด อ ก ไม้ที่ไม่มีหนาม

5 ผลไม้สด ก็ยังไม่ให้ขาดเหมือนกันหามาจัดใส่ตะกร้าไว้ทานตลอด

หรือจะวางประดับก็ได้ และควรจะเป็นผลไม้มงคลด้วยนะ สำหรับใครที่

อย ากจะเรียกลาภลอยดี ๆ เข้ามาในบ้านก็ควรจะหามาวางไว้

6 การจัดเฟอร์นิเจอร์วางโซฟานั้นจะต้องจัดวางในลักษณะกลม ๆ

เชื่อว่าจะนำโชคดีเข้ามา

7 เ กื อ ก ม้ า สำหรับของแบบนี้อาจจะหาย ากสักหน่อยโดยเฉพาะ

เ กื อ กม้ าแบบโบราณ เชื่อกันว่าหากมีไว้จะทำให้ทำมาค้าขึ้น ทำอะไร

ก็สำเร็จหากหาไม่ได้ก็ใช้เป็นภาพวาดหรือภาพถ่ายก็ได้

8 จะต้องทำประตูทางเข้าให้โล่งไว้อย่ ารก เพราะถ้ารกจะเหมือนกับ

การขวางทางโชค ขวางทางเงิน ฉะนั้นจะต้องหมั่นทำความสะอาด

และอย่ าวางของเกะกะ

9 .ให้มีกระจกในบ้านและอยู่ในตำแหน่งที่ดี สวยงาม โดยให้มันสะท้อน

เอามุมสวย ๆ ในบ้านจะทำให้มีโชคดีตลอดนอกจากของทั้ง 9 อย่ างนี้

แล้วยังมีของมงคลเสริมฮวงจุ้ยบ้านอีกมากมาย สำหรับคนที่อย ากจะ

แต่งบ้านให้ถูกหลักฮวงจุ้ยเพื่อเรียกโชคดีเข้ามาในบ้านนั้น อย่ าลืมหา

ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจะได้แต่งบ้านสวยและโชคดีไปพร้อมกันเลย

ที่มา  108archeepparuay