8 เหตุผล โชคดีที่เกิดมาจน อย ากให้อ่าน จะเข้าใจมากขึ้น

8 เหตุผล โชคดีที่เกิดมาจน อย ากให้อ่าน จะเข้าใจมากขึ้น

เมื่อโลกมีคนร ว ย โลกก็สร้างคนจนขึ้น มาด้วยเช่นกัน เมื่อเลือกเกิดไม่ได้ แต่ก็ใช่ว่าจะยอมพ่ายแพ้ให้กับโชคชะต า วันนี้เรามีข้อคิดสำหรับคนที่เกิดมาแล้วสร้างทุกๆ อย่ างด้วยตัวเอง เมื่อคุณอ่ า นบทความนี้จบแล้วคุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้น

ต้นทุนของคนเรานั้น เกิดมาไม่เท่ากันหรอกนะ ถ้าหากเราไม่มีเหมือนใครเขา เราก็ต้องพย าย าม ให้มากกว่าคนที่เขามีหล า ยๆเท่า ความเหนื่อย เป็นสิ่งที่ใครๆก็ไม่อย ากจะเจอหรอกนะ แต่บางทีมันก็เลี่ยงไม่ได้ เพื่อที่เราจะได้มีทุกอย่ างอย่ างที่หวัง

เราก็ต้องยอมเหนื่อยกับมันหน่อย แต่อย่ างน้อยความเหนื่อยนี่แหละ ที่จะทำให้เราอ ดทน และสามารถรับมือกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตได้ เพราะว่าความจนมันบังคับเรายังไงล่ะ มันสั่งให้เราต้องสู้ ไม่อย่ างนั้นเราก็จะไม่มีอะไรเลยในชีวิต แตกต่างจากคนที่

เกิดมามีพร้อมทุกอย่ าง คนพวกนี้เขาแทบจะไม่ต้องพย าย ามอะไรเลย แต่เพราะว่าเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะกำหนดชีวิตของเราได้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้ ให้ความเหนื่อยมันหล่อหลอมให้เราอ ดทน วันข้างหน้าต่อให้จะเจออะไรที่มันทำให้เหนื่อยแค่ไหน เราก็ไม่หวั่น

ให้ความจนมันเป็นแรงขับเคลื่อน ให้เราสู้อย่ างมีความหวัง เพื่อที่จะหนีจากความจนนั้น ให้มันเป็นแรงฮึดสู้ให้กับเรา ไม่ใช่เอามาทำให้ เราหมดกำลังใจที่จะสู้ แล้วสักวันหนึ่งทุกอย่ างมันจะเป็นของเราเอง

1 รู้จัก ซ่อม มากกว่าซื้ อคนส่วนใหญ่พอของพั งก็เลือกที่จะซื้ อใหม่ มากกว่าที่จะนำมันไปซ่อมแต่คนจนนั้นจะมีนิสัยรู้จักใช้ จะซื้ ออะไรแต่ละอย่ างก็ต้องคิดให้ดี ไตร่ตรองให้ดีอย่ างรอบคอบเสมอ และใช้มันให้คุ้มค่าที่สุด

2 ใช้เหตุผลในการซื้ อเวลาจะซื้ ออะไรคิดแล้วคิดอีก ทำให้เป็นคนประหยัดโดยที่เราไม่รู้ตัว และรู้จักค่าของเงินเป็นอย่ างดี

3 มีภูมิต้านทาน ต่อความย ากลำบากคนจนมีความอ ดทนต่อแร ง ก ด ดั น กว่าคนส่วนใหญ่ และไม่กลั วว่าชีวิตจะเจอความลำบากเพียงใด เพราะเราต้อง กั ด ฟั น สู้ แบบเดินหน้า ไม่ถอย

4 ความจนทำให้คุณตัวเล็กเพราะมันทำให้คุณสามารถเข้ากับคนได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะร ว ยจะดี แค่ไหนและเขาจะไม่แบ่งแยกชั้ นชน

5 รู้จักความหิวเพราะความหิวเป็นบ่อเกิดแห่งความพยๅย ามทำให้ไม่อยๅกกลับไปจนอีก จนหล่อหลอมเราให้กล า ยเป็นคนที่กระตือรือร้นและอยๅกทำให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีกว่าปัจจุบัน

6 ความจนเป็นแร ง ผ ลั ก ดั นทำให้คุณมีแร ง ผ ลั ก ดั น ในการทำต ามเป้าหมายและเพื่อพัฒนาตนเอง เพราะด้วยต้นทุนในชีวิตที่ต่ำกว่าใครๆจึงทำให้เราต้องกระตือรือร้นแทบทุกอย่ างเหมือนเป็นการสร้างแร ง ผลั กดั น ให้เราทำทุกอย่ างได้ด้วยตัวเอง

7 ไม่เคยหยุดที่จะ ดิ้ นร นคนจนต้อง ดิ้ น รน ทุกวิถีทางเพื่อเอาตัวรอ ดจากความลำบากนั้นๆ และไม่กลับไปจนอีก

8 ต้องพย ายๅมทำทุกอย่ างด้วยตัวเองต้องทำทุกอย่ างด้วยตนเองตั้งแต่เด็ กไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานครัวทำได้หมดใครว่าจ้างให้งานเสริมอะไรทำหมด ทำให้เราขยันและไม่หยุดนิ่งแล้วหาโอกาสในต้นทุนที่ต่ำเพื่อทำให้อนาคตที่หวังไว้ให้ดีกว่าเดิม

หากเป็นคนจนที่คิดได้และเดินถูกทาง ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็จะก้าวข้ามได้เสมอ อย ากให้คนเราเห็นคุณค่าของความจน อย่ ามองกันที่ภายนอกเลย และขอบคุณความจนอันยิ่งใหญ่

ขอขอบคุณ verrysmilejung, มียิ้ม