8 วิ ธีการจัดหิ้งพระในบ้าน ต ามตำราฮวงจุ้ย เสริมสิริมงคล นำโชคเข้าบ้าน

8 วิธีการจัดหิ้งพระในบ้าน ต ามตำราฮวงจุ้ย เสริมสิริมงคล นำโชคเข้าบ้าน

วันนี้เรามีวิธีการจัดหิ้งพระสำหรับคนที่อย ากตั้งหิ้งพระและจัดวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในบ้านหรือในคอนโด เพื่อความเป็นสิริมงคลกับครอบครัว ลองมาดูวิธีตั้งหิ้งพระบูชาในบ้านกับการจัดฮวงจุ้ยหิ้งพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านที่เรานำมาฝากกันได้เลย

เมื่อท่านคิดจะตั้งหิ้งพระ ก็อย่ าละเลยที่จะศึกษาตำราฮวงจุ้ยเสียก่อน ซึ่งโดยปกติแล้วทิศที่นิยม ในการตั้งพระได้แก่ทิศเหนือ และทิศตะวันอ อ ก จะเป็นทิศที่ดี ที่จะเสริมดวงชะ ต า และนำมาโชคลาภ มาสู่ผู้อยู่อาศัย ต ามหลักดังต่อไปนี้

8 ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศอุดร ( ทิศเหนือ ) ซึ่งเป็นทิศมัชฌิมาปฏิปทา จะทำงานใด ๆ ผลงานจะอยู่ในเกณฑ์พอปานกลาง ไม่ดีไม่ชั่ว

7 ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศ พายัพ ( ตะวันตกเฉียงเหนือ ) ซึ่งเป็นทิศอุทธัจจะ จะทำงานสิ่งใด ผลงานก็ไม่แน่นอนจับจดรวนเรไม่ได้ผล

6 ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศประจิม ( ตะวันตก ) เป็นทิศกาลกิณี จะทำงานสิ่งใดก็เกิดลังเลใจ ไม่เป็น มงคล ระวังภั ยจะเกิดกับตนร้ า ยแรง ถึงอัตตะวินิบาตก ร ร ม ด้วยประการต่าง ๆ ไม่ดีเลย

5 ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศหรดี ( ตะวันตกเฉียงใต้ ) ซึ่งเป็นทิศวิปะฏิสาร จะประกอบการงานอันใด มีแต่ ความเดือ ดร้อนยุ่งย ากมาสู่ครอบครัวตลอ ด เพื่อบ้านเรือนเคียง

4 ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศทักษิณ ( ทิศใต้ ) ซึ่งเป็นทิศจัณฑาล ประกอบการงานอันใด แสนย าก ลำบาก ผลประโยชน์ลงทุนไปไม่ค่อยคุ้มค่า

3 ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศอาคเนย์ ( ตะวันอ อ กเฉียงใต้ ) ซึ่งเป็นทิศปฐม ท่านว่าไม่สู้ดี ทำอะไรไม่ค่อยเจริญ ลาภผลตกต่ำพอมีพอใช้

2 ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศบูรพา ( ตะวันอ อ ก ) ซึ่งเป็นทิศราชา จะประกอบการงานใด ๆ ก็จะเจริญ ใหญ่โต สมความตั้งใจทุกประการ

1 ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศอีสาน ( ตะวันอ อ กเฉียงเหนือ ) ซึ่งเป็นทิศเศรษฐี จะประกอบการงานทำนาค้าขาย ใด ๆ ก็จะเจริญร่ำร ว ยยิ่ง ๆ เป็นที่หนึ่ง

น อ กจากนี้ คนเกิดแต่ละปีก็มีทิศต้องห้ามในการตั้งหิ้งพระด้วย

เจ้าของบ้านเกิดปีกุน ห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะส่งผลให้เกิดเรื่องร้ า ย ๆ ในครอบครัวอยู่ตลอ ด เสียเงินเสียทองขึ้นโรงขึ้นศาล

เจ้าของบ้านเกิดปีจอ ห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเด็ดข า ด จะส่งผลร้ า ย ให้สมาชิกในครอบครัวอย่ างมาก ถึงขั้นเ สี ย ชี วิ ตได้

เจ้าของบ้านเกิดปีระกา ห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเพราะ จะผลให้ทุ ก ข์โศกมาเยือน ครอบครัวจนต้องร้องให้อยู่เสมอ

เจ้าของบ้านเกิดปีว อ ก ห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เพราะจะส่งผลให้เกิดเรื่องร้ า ย ๆ กับสมาชิกเพศชายในครอบครัว

เจ้าของบ้านเกิดปีมะแม ห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันอ อ กเฉียงใต้ เพราะจะส่งผลให้ครอบครัว เกิดเรื่องร้ า ยแรงขึ้นอย่ างไม่คาดฝันได้

เจ้าของบ้านเกิดปีมะเมีย ห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศใต้ จะส่งผลให้เกิดเรื่องราวอัปมงคลขึ้นภายในบ้าน

เจ้าของบ้านเกิดปีมะเส็ง ห้ามตั้งหิ้งพระบูชา หันหน้าไปทางทิศตะวันอ อ กเฉียงใต้เด็ดข า ด เพราะจะส่งผลให้คนในครอบครัว มีความยุ่งย ากที่สุด จนหาความสงบสุขไม่ได้

เจ้าของบ้านเกิดปีมะโรง ห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันอ อ กเด็ดข า ด จะส่งผลให้คนในบ้านเกิดการเสียห า ย ทั้งชายและหญิง

เจ้าของบ้านเกิดปีเถาะ ห้ามตั้งหิ้งพระบูชาไปทางทิศตะวันอ อ กเด็ดข า ด จะส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่ างใหญ่หลวง คนในบ้านจะเ สี ย ชี วิ ต

เจ้าของบ้านเกิดปีขาล ห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันอ อ กเฉียงเหนือเด็ดข า ด จะส่งผลให้ผู้หญิง และสมาชิกในครอบครัว เกิดอั น ต ร า ยได้

เจ้าของบ้านเกิดปีฉลู ห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเด็ดข า ด จะส่งผลให้เจ้าบ้าน เกิดการเ จ็ บป่ ว ยอย่ างกะทันหัน

เจ้าของบ้านเกิดปีชวด ห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศเหนือเด็ดข า ด เพราะจะส่งผลให้เจ้าบ้าน เกิดอั น ต ร า ยอย่ างใหญ่หลวง จนถึงขั้นเ สี ย ชี วิ ต