7 วันเกิด บอ กลักษณะนิสัยใจคอ ของคุณได้แม่น มาก

7 วันเกิด บอ กลักษณะนิสัยใจคอ ของคุณได้แม่น มาก

รู้ไหมว่าวันเกิดของคุณนั้นสามารถบอ กอะไรได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นลักษณะนิสัยใจคอ มุมมองความรัก จุดอ่อนในหัวใจ รวมถึงยังสามารถบอ กถึงลักษณะนิสัยใจคอของคุณได้อีกด้วย

1 เกิดวันจันทร์

เกิดวันนี้เป็นคนที่ค่อนข้างดื้อ เป็นคนที่หัวรั้น มีความคิดความ อ่ า น เป็นของตัวเอง มีความเชื่อมั่นในความคิด ไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไง ชอบทำอะไรโดยไม่พึ่งพาคนอื่น เป็นคนที่เจ้าอารมณ์อยู่ในระดับหนึ่ง

คำพูดบางครั้งค่อนข้างแข็งกระด้าง คิดอะไรก็พูดไปแบบนั้น เป็นคนที่ตรงไปตรงมา ไม่มีแอบแฝง เป็นคนที่ชอบเอาชนะผู้อื่น เป็นคนทุ่มเทกับทุกอย่ าง เพราะตั้งเป้าหมายไว้สูง ต้องการความเป็นเลิศในทุกด้าน

แต่จะไม่แสดงออ กให้ใครรู้ว่าต้องการอะไร เป็นคนหยิ่งแม้แต่ในเวลาที่เดือ ดร้อน หรือเผชิญปัญหา ก็จะไม่ปริปากบอ กใคร คนที่จะสามารถชนะใจ คนเกิดวันนี้ได้ ต้องมี นิ สั ย คล้ายกัน เป็นคนตกหลุมรักง่าย

และจะรักอย่ างสุดหัวใจ แต่ไม่ค่อยกล้าแสดงออ ก ชอบเก็บไว้คนเดียวมากกว่าคนวันจันทร์รักความเป็นอิสระ ชีวิต ส่วนใหญ่จึงต้องอยู่คนเดียว ไม่ง้อใคร บางครั้งก็ดูเหมือนคนไม่มีน้ำใจ และเอาแต่ใจตัวเอง

2 เกิดวันอังคาร

เป็นคนฉลาด สามารถนำคำวิจารณ์ คำแนะนำต่างมาพัฒนาผลงานของตนเองได้ เป็นคนรักเพื่อน มาก ทำอะไรก็คิดถึงผลประโยชน์ของเพื่อน มากกว่าตัวเอง ใครมีเพื่อนเป็นคนเกิดวันที่สอง นับว่าโชคดีทีเดียว

คนวันอังคารไม่ชอบขัดใจใคร พร้อมเข้าหาคนอื่น ค่อนข้างเรียบร้อย แต่ข้อเสียคือ อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ถ้ารู้สึกไม่พอใจจะเหมือนเสือ โ ก ร ธและวู่วามทันที จนแทบไม่มีใคร อ ย า ก เข้าใกล้

ทำให้มีเพื่อนสนิท ไม่กี่คนด้วยเหตุผล เ รื่ อ ง อารมณ์นี่เอง แต่ถ้าอารมณ์ดีก็จะเหมือนแมวเชื่อง คนวันอังคารไม่ชอบอยู่คนเดียว เหงา บางครั้งอยู่ในกลุ่มเพื่อนก็ยังรู้สึกเหงา ถ้าไม่ได้รับความสนใจ ชอบน้อยใจ หึงเก่ง

3 เกิดวันพุธ

มีความคิดที่ไม่หยุดนิ่ง ฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิด วางแผน มีเสน่ห์ที่เป็นคนตรง เปิดเผย คิดอะไรก็พูดอย่ างนั้น ไม่แคร์ว่าใครจะคิดอย่ างไรกับตน

และไม่สนแม้จะต้องทำร้ า ยความรู้สึกใคร บ่อยครั้งที่มักพูดแรงเกินไป ชอบอยู่กับเพื่อน การได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่ างเต็มที่และตรงไปตรงมาคือสิ่งที่ อ ย า ก ทำที่สุด ชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติ

ไม่ชอบอะไรเดิม เ บื่ อ ง่าย ไม่ชอบให้ใครมาบังคับ ถ้าถูกออ กคำสั่ง หรือห้ามไม่ให้ทำ จะแสดงออ กถึงความไม่พอใจ โดยการทำในสิ่งที่ห้าม เพื่อประท้วง คนวันพุธรักเพื่อน มาก แต่หาคนสนิทด้วยแทบไม่มี

ถ้าเป็นเพื่อนกับใครจะแสนดี มีน้ำใจ ส่วนใครที่ได้เป็นคู่ชีวิตกับคนเกิดวันนี้จะเหมือนได้ทั้งคนรัก และเพื่อนที่แสนดีในคนเดียว

4 เกิดวันพฤหัสบดี

ทุกอย่ างต้องพร้อมอย่ างที่ฝรั่งเขาเรียกว่า Perfectionist ถ้าชีวิตของคนประกอบไปด้วยความสุภาพ ความมั่นคง และความมีการศึกษาที่ดีแล้ว คนเกิดวันพฤหัส ก็คือคนที่ขวนขวายหาสิ่งนี้มาเพื่อให้ชีวิต ของเขาสมบูรณ์แบบ

การแสวงหาความสมบูรณ์ของเขาอาจทำให้คนใกล้ตัวต้องทนลำบากไปด้วย คนเกิดวันนี้มักมีสมองเป็นเลิศ ฉลาดหลักแหลมจนดูเหมือนมีเล่ห์เหลี่ยม ทั้งที่เป็นเพียงคนตรงต่อ กฎเกณฑ์ เท่านั้น

ความหลักแหลมทำให้มีความสามารถหล า ยด้าน เรียนหนังสือเก่ง ทำงานเก่ง ปรับตัวให้เข้า กับวิทย าการสมัยใหม่ได้ดี มีจิตใจอ่อนไหว รับรู้ความปรารถนาดีจากคนรักได้ แทบไม่ต้องบอ กว่ารัก ก็รู้ว่ารักและผูกพัน แต่เขาจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้ไม่ค่อยแสดงออ กมา

5 เกิดวันศุกร์

เป็นคนที่คุณจะ เห็นง่าย แต่ รู้จัก ย า ก เพราะภายนอ กดูเป็นคนร่าเริง รักความมีอิสระเสรี ชอบแสดงให้เห็นว่าเป็นคนมีความกร้าวแกร่ง จนแม้บางครั้งจะต้องทำอะไรแผลง เพื่อให้ดูเก่ง สิ่งที่ปรากฏภายนอ กคนเกิดวันศุกร์

จึงมักเป็นภาพของคนที่ชอบ อยู่กลางแจ้ง ชอบการผจญภั ย ชอบแสดงเด่น เป็นนักกีฬา นักแข่งขัน นักทำงาน เ สี่ ย ง อันตร าย คนเกิดวันนี้เป็นคนที่ใจอ่อน อ่อนไหวง่าย สงสารคนง่าย งอนเก่ง

และซ่อนความอ่อนหวานน่ารักไว้ภายใน มีความรักบ้านและครอบครัว เป็นคนชอบอ้อนและต้องการคนเอาใจที่ ปกปิดจิตใจของตนเอง ด้วยการแสดงออ กให้คนอื่นเห็นว่า เป็นคนก้าวร้าวคิดจะรักกับคนวันนี้ต้อง

ยอมรับได้หากบางครั้งเขาจะชอบเป็นจุดเด่นเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่น หมั่นเติมความอ่อนหวาน ช่างรู้ใจ เป็นที่ปรึกษาและร่วมทุกข์ร่วมสุข นี่คือสิ่งที่คนเกิดวันนี้ต้องการ

6 เกิดวันเสาร์

คนเกิดวันนี้เป็นคนฉลาด ทันคน มีไหวพริบ และมีความสามารถหลากหล า ย ทำให้ผู้คนเคารพนับถือและยอมรับ สามารถพูดให้คนเชื่อให้ คนทำต ามได้ เก่งเ รื่ อ งการบริหารงาน งานที่ต้องควบคุมสั่งการ

แก้ปัญหาเก่ง เหมาะที่จะเป็นหัวหน้าหรือที่พึ่งของคนอื่น ในสายต าคนนอ กอาจจะมองว่าคนวันเสาร์ เป็นคนสมบูรณ์แบบ ไม่มีอะไรต้องกลัว ดูเข้มแข็ง จริงจังกับชีวิต แต่ลึกแล้วอ่อนไหว นุ่มนวล ช่างเห็นอ กเห็นใจ บางครั้งก็ร้ า ยมีเล่ห์เหลี่ยม มารย าที่หล า ยคนนึกไม่ถึง

ด้วยความปรารถนาว่าอย า กให้ทุกอย่ างสมบูรณ์ จึง พ ย า ย า ม อย่ างมากเพื่อให้ได้ทุกสิ่งต ามต้องการหล า ยบุคลิก บางครั้งก็ดูเป็นคนง่ายๆ บางทีกลับกล า ยเป็นคนเครียด เอาแต่ใจ คนรอบตัวต้องปรับอารมณ์ให้ทัน

เมื่อมีครอบครัวความ แปรปรวนจะลดลง เหลือไว้แต่ความเย็นชาจนหน้าใจห า ย เป็นคนดู ย า ก ให้ความสำคัญกับ เ รื่ อ ง งาน และความสำเร็จมากกว่าความรัก

7 เกิดวันอาทิตย์

มักจะเป็นคนฉลาด และมีความมั่นใจในตัวเองสูง มีการวางแผนเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิต ถ้า ตั ดสินใจแล้วคือเป็นอันเด็ด ข า ด สามารถ ตั ด สินใจทำอะไรได้โดยไม่ลังเล มีบุคลิกภาพที่เข้มแข็ง

แสดงให้เห็นความเป็นคนเด็ดข า ด ดูน่าเกรงขาม เป็นคนที่รู้ว่าตัวเองมีดีอะไร และศัตรูคู่แข่งมีดีอะไร จึงเอาชนะได้ไม่ย าก เป็นคนฉลาด เรียนรู้เร็วกับความรักนั้น มีลักษณะของคนที่ข า ดเสน่ห์

คนที่เกิดวันนี้ค่อนข้างพอใจที่จะรักคนที่เก่งกาจ แต่ต้องเก่งกาจน้อยกว่าตนเอง ชอบใช้อำนาจหรือแสดงท่าที ให้คนอื่นเห็นว่าตนเอง มีอำนาจเหนือคู่ครอง คู่รัก ทำให้คนที่เกิดวันอาทิตย์ ข า ดเสน่ห์ไปอย่ างน่าเสียดาย