6 นิ สั ยที่ไม่ค ว รทำ เมื่อคุ ณขั บรถเกียร์ธ ร รมด า

6 นิ สั ยที่ไม่ค ว รทำ เมื่อคุ ณขั บรถเกียร์ธ ร รมด า

รถเกียร์ธรรมดานั้นค่อนข้างจะขับย ากกว่าเกียร์ออโต้ แต่ว่ารุ่นเก่า ๆ ก็มี

รุ่นเกียร์ธรรมดาเยอะ สมัยนี้ก็ยังมีอยู่ เวลาขับจะมีหลายขั้นตอนกว่าออโต้

มาก และมีหลายอย่ างเลยที่ห้ามทำสำหรับรถเกียร์แบบนี้เพราะว่าอาจจะ

ทำให้สภาพรถ เ สื่ อ ม สภาพเร็วขึ้น อายุการใช้งานรถสั้นลง ที่สำคัญคือ

เวลาขับขี่แล้วมันอั น ต ร า ยนั่นเอง มาดูกันว่า 6 นิสัยที่ไม่ควรทำ เมื่อคุณ

ขับรถเกียร์ธรรมดา มีอะไรบ้าง

1 ห้ามแช่มือไว้ที่คันเกียร์

มักจะเห็นหลายคนแช่มือไว้ที่คันเกียร์ อาจจะใช้พักแขน แต่รู้ไหมว่าหาก

ทำแบบนั้นอาจจะทำให้คันเกียร์เ สื่ อ ม สภาพได้ แถมยังจะเสี่ยงมากที่

อาจจะเผลอไปโยกเกียร์แบบไม่ได้ตั้งใจก็ได้ ทางที่ดีเอามือไปจับพวง

มาลัยทั้ง 2 ข้างเลยจะดีกว่า

2 ไม่ควรจะค้างเกียร์เหยียบคลัทช์ตอนติดไฟแดง

ถ้าใครที่ชอบขับเย่อเท้าซ้ายแนะนำควรเลิกทำได้แล้ว คลัทช์ยั้ยคือตัว

ตัดกำลังสำหรับเครื่องยนต์เกียร์ธรรมดา แต่ถ้าใช้ผิดวิธี เช่นการเหยียบ

มันตอนติดไฟแดง เพื่อพร้อมจะออกตัวทันที ถ้าแบบนั้นจะทำให้ครัทช์

เสียเร็ว ฉะนั้นควรเลิกและจอดให้ดีจะดีกว่า

3 ทางชันอย่ าใช้คลัทช์หยุดรถ

เวลาจะหยุดรถบนทางชันนั้นหลายคนมักจะเย่อคลัทช์เข้าออกเพื่อให้รถ

ไม่ไหลกลับด้านหลังและสามารถออกตัวได้ตลอด แต่รู้ไหมว่าการทำ

แบบนี้จะทำให้คลัทช์พังเร็วเอาง่ายมาก ๆ เนื่องจากผ้าคลัทช์ได้รับการ

เสียดสีมากไป พอทำแบบนี้นาน ๆ มันก็สึกหรอไปนั่นเอง ทางที่ดีควร

ทำให้ถูกหลักดีกว่าเป็นการถนอมรถไปในตัวด้วย

4 การเปลี่ยนเกียร์ลงเมื่อจะเร่ง

ซึ่งบอกเลยว่าแบบนี้มันผิด หากต้องการอัตราเร่งก็ควรเปลี่ยนอัตราทด

เกียร์ให้สูงขึ้น หรือเปลี่ยนเป็นเกียร์ต่ำให้อัตราเร่งที่มากขึ้น หากเหยียบ

แช่ไว้จะทำให้อัตราเร่งช้าลงและคลัทช์ยังทำงานหนักมากอีกด้วย โดย

เฉพาะการขับในความเร็วแบบทั่ว ๆ ไป ฉะนั้นก็ต้องระวังกันด้วย

5 อย่ าเลียคลัทช์

หลายคนมักจะแช่เท้าเลียคลัชท์เอาไว้ อาจจะพักเท้าแต่ว่ามันไม่ควรเลย

เพราะว่าการทำแบบนั้นเผลอ ๆ จะทำให้เหยียบลงไปแบบไม่รู้ตัว ซึ่งอาจ

จะทำให้คลัทช์ไหม้ได้ แล้วก็ใช้งานไม่ได้เลยจะต้องเสียเงินซ่อมอีกด้วย

6 เวลาจอดทางชันอย่ าค้างเกียร์

เวลาจอดจะต้องปลดในตำแหน่งเกียร์ว่างเสมอ หากค้างเกียร์ในทางชัน

แรงดึงดูดจะพย าย ามทำให้เกียร์ไหลได้เลย และทำให้เสียอีกด้วย

อันตรายมากอีกด้วยอาจจะไปชนคันข้างหลังได้เลย ฉะนั้นควรจะจอดให้

ถูกวิธี การทำแบบนี้จะทำให้รถเสื่อมสภาพเร็วอีกทั้งยัง อั น ต ร า ย ต่อคน

ขับรถอีกด้วย

ที่มา krustory