6 นิสัยของสามีภ ร รย าที่เกื้อกูลกัน ทำให้ครอ บครัวมีความสุข

1.ดูแลเอาใจใส่กันและกัน

นี่เป็นเป็นสิ่งที่ข าดไม่ได้เลย เพราะการที่เป็นแฟนกันผู้หญิงจะคาดหวังเสมอแหละว่าเธอจะเป็นเจ้าหญิงของคนที่เธอรักเพราะงั้นคุณจะต้องดูแล

เอาใจใส่เพื่อทำให้เธอรู้สึกว่าเธอเป็นคนพิเศษของคุณเสมอแล้วเธอจะหลงรักคุณมากกว่าเดิม

2. ใจเย็นและมีเหตุผลเสมอ

เพราะผู้หญิงนั้นรู้ว่าบางครั้งตัวเองอาจจะใช้อารมณ์เหนือเหตุผลจึงอย ากได้แฟนที่ใจเย็นที่สามารถยอมรับ และอดทนเมื่อเธอโก ร ธได้และมีความเป็น

ผู้ใหญ่พอ ที่จะสยบให้เธออยู่ไปในทิศทางที่ถูกที่ควรไม่เอาใจ หรือตามใจเธอมากไป จนเสี ยผู้เสี ยคน

3. การมีเวลาให้ ผู้หญิงส่วนมากนั้น

จะต้องการการพูดคุยมากกว่าผู้ชาย อย ากเห็นหน้าเธอจะอย ากเจอ คุณอย ากใช้เวลากับคุณหากคุณมีเวลาให้เธอได้อย่ างเต็มที่พาเธอไปกินข้าว ดูหนังฟัง

เพลง ให้เวลากับเธอเยอะๆเธอจะได้รู้สึกได้ว่าเธอเป็นคนสำคัญของคุณและรักคุณมากขึ้นไงล่ะ

4. ทำให้เธอรู้สึกอุ่นใจเสมอที่มีคุณ

ถ้าคุณทำให้เธอ รู้สึกอุ่นใจอยู่เสมอเมื่อมีคุณอยู่ นับว่าคุณประสบความสำเร็จอย่ างมากนั่นแปลว่าเธอมอบความไว้ใจและมั่นใจในให้คุณแล้ว และสิ่งสำคัญ

เลยคือ ที่จะทำให้เธอรู้สึกเช่นนี้ได้คืออยู่เคียงข้างเธอเสมอไม่ว่าเธอรู้สึกแ ย่หรือรู้สึกท้อใจ รับฟังเธอระบ ายและคอยให้ความช่วยเหลือเธอ เมื่อเธอต้องการ

5. เป็นเพื่อนคู่คิดที่ดี

แม้ว่าผู้หญิงจะเข้มแข็งกันแค่ไหน ก็ย่อมต้องการที่ปรึกษาหรือคนคอยให้คำแนะนำ ไว้คอยช่วยเมื่อมีปัญหาต้องการคนที่ช่วยคิด ช่วยตัดสินใจใน

สถานการณ์ที่ย าก ฉะนั้นหนุ่มที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูงและสามารถเป็นเพื่อนคู่คิดได้ดี จึงน่าหล งให ลแก่สาวๆ นั่นเอง

6.คอยเป็นผู้ฟังที่ดีเสมอ

สิ่งที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นก็คือ ชอบพูด พูดเยอะกว่าผู้ชาย บ่น ระบ า ยเรื่องราวต่างๆที่เธอได้พบในแต่ละวันๆคือแค่ได้พูด ได้ระบ ายแค่นี้ ก็รู้สึกดีแล้ว

ฉะนั้นหนุ่มๆ ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ฟังที่ดีจึงเป็นที่หมายปองแก่สาวๆเพราะพวกเธอจะรู้สึกว่าไม่ว่า สถานการณ์จะเล ว ร้า ยก็มีคนที่คอยอยู่ข้างๆ ร่ำไปการ

เป็นแฟนที่ดีนั้น ทำได้ไม่ย ากเลย กับ 6 ข้อ ที่เป็นองค์ประกอบของการแสดงความรักแสดงความเอาใจใส่ความรักและความจริงใจของคุณเท่านั้นจะเป็นตัวเอาชนะใจเธอได้

ที่มา   yimlamun