5 สิ่งของ ความขยันไม่ได้ช่วยให้คุณร ว ย

5 สิ่งของ ความขยันไม่ได้ช่วยให้คุณร ว ย

เมื่อคุณเป็นเด็ก ผู้ใหญ่มักจะสอนว่าให้ขยันเรียน ได้เกรดสูงๆ จะได้มีงานดีๆ ทำ แต่หากความขยันเรียนนั้นก็มีหลุมพลางที่ความขยันไม่ได้ช่วยให้คุณร ว ยขึ้น มาได้ หากขยันในเรื่องที่ผิ ด บทความนี้จะบอ ก 5 สิ่งของ ความขยันไม่ได้ช่วยให้คุณร ว ย ไปดูกันว่าจะต้องขยันอย่ างไร คุณถึงจะร ว ยขึ้น มาได้

ยุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนทำงานได้ทุกรูปแบบ เพื่อสนองต่อปัจจัยต่างๆในชีวิต รถก็ต้องมี บ้านก็ต้องผ่อน มือถือก็ต้องเปลี่ยน แฟนก็ต้องเปย์ ถ้าไม่ทำงานจะอะไรมาเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ได้ ทำงานก็มีเงิน พอมีเงินก็อย ากใช้เงิน

แล้วเราก็ต้องทำงานต่อไป แม้แต่คนร ว ยก็ยังทำงาน แล้วคนหาเช้ากินค่ำอย่ างเราจะอู้งานได้ย่ างไร ไม่มีใครตกงานแล้วแฮปปี้สักคน ทุกคนต้องการทำงานเพื่อเก็บเงิน มันคือปัจจัยที่สำคัญอันดับหนึ่งในชีวิตเพราะทุกอย่ างดำเนินได้ด้วยเงิน

ทุกวันนี้ไม่มีใครปฏิเสธว่าเงินไม่สำคัญ เพราะถ้าลองคิดดูว่าคุณไม่มีเงินคุณจะทำอะไรได้บ้าง ท่องไว้ครับ มีงานก็มีเงิน มีเงินก็ได้ใช้เงิน ชีวิตทุกคนต้องใช้เงิน และต้องทำงานเพื่อแลกเงินครับ

ตอนเด็กๆผู้ใหญ่สั่งสอนให้ขยันเรียนจะได้มีอนาคตที่สดใสหล า ยคนขยันทำงาน มากแต่ทำไม เ งินเดือนไม่ขึ้น หล า ยคนขยันทำงานทำไมเจ้านายยังไม่รัก หล า ยคนขยันทำงานหนักแต่ทำไมยังไม่ร ว ยทำไมสุภาษิตจีนบอ กว่า

ให้กำ จั ดคนขยันแต่โ ง่ก่อน?ขยันแล้วไม่ดีตรงไหนประโยคที่บอ กว่า“อย่ าขยันทำงานหนักอย่ างเดียว ต้องทำงานให้ฉลาดด้วย”มันเพียงพอจริงหรือไม่ต้องรู้เท่าทันความขยัน “หลุมพรางของความขยัน” หลุมพรางความจน

1 ขยันให้กั บความฝันของคนอื่น

คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีฝันคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีเป้าหมายของตัวเองความขยันเป็นเรื่องที่ดีอย่ างไรก็ต าม มีความขยันอีกแบบที่เหมือนจะดีแต่กลับเป็นสิ่งที่คอยขวางไม่ให้ร ว ย ก็คือ‘ความขยันในการสร้างฝันให้คนอื่น’

คนที่ ไม่มีเป้าหมายในชีวิต คือคนที่ต้องทำงานให้กับคนที่มีเป้าหมายในชีวิตถ้าคุณยังหาฝันของตัวเองยังไม่เจอ จะมีคนจ้างคุณ ไปทำให้ฝันของเขาเป็นจริงจงถามใจตัวเองว่าตอนนี้คุณขยันเพื่อฝันของตัวเองหรือตอนนี้คุณขยันเพื่อฝันของคนอื่น

2 ขยันเน้ นเชิงปริมาณ

การเน้นเชิงปริมาณหมายถึงขยันทำให้ได้มากที่สุดขยันโดยไม่สนใจว่างานที่ออ กมามีคุณภาพดีหรือไม่ย าจกจะใช้เวลาทำงาน มาก ‘เท่าที่คุ้น’ซึ่งหมายความว่าย าจกเคย‘คุ้น’กับการทำงานด้วยเวลา มากแค่ไหนเขาก็จะใช้เวลามากแค่นั้นกับทุกๆ งานไม่ว่างานนั้น

จะเล็กหรือใหญ่สำคัญหรือไม่สำคัญก็ต ามในขณะที่เศรษฐีจะใช้เวลาทำงาน มากเท่าที่‘ควร’นั่นคืองานไหนสำคัญและใหญ่ เขาจะใช้เวลาอย่ างเต็มที่ยิ่งกว่างานอื่นและเน้นการสร้างผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าเน้นการใช้เวลาให้มากเข้าไว้ นั่นเองจงอย่ าขยันเน้นจำนวนจงเน้นขยันเชิงคุณภาพ

3 ขยันเพื่อข าย เวลาแลกเงิน

เวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่ างจำกัด ถ้าขยันทำงานเพื่อข ายเวลาแลกเงิน คุณจะไม่มีวันร ว ย ถ้าเลือ กขยันเพื่อข ายเวลา 8 ชั่ วโมงต่อวัน ให้กับนายจ้างรายได้จึงจำกัดถ้าคุณเลือ ก ข า ย เวลาเพื่อ เ งิ น คุณจะไม่ทีทางได้พบกับอิสรภาพทางการ เ งิน

และอิสรภาพ ทางเวลาคนร ว ยต้องการความมั่งคั่งพวกเขาคิดว่าเวลาเป็นทรัพย ากรที่มีจำกัดเวลาไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้และไม่ไหลย้อนกลับ ดังนั้นพวกเขา เลือ กขยันที่จะรับ เ งิ น ต ามผลของงานโลกระบบทุนนิยมจ่าย เ งิ น ต ามอัตราความสามารถของคุณ

ในการตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นต่างหากนี่คือ กฎเหล็กที่สำคัญที่สุดในโลกของทุนนิยมที่คุณควรจำไว้ให้ได้ตลอ ดกาล ยิ่งคุณตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นได้ตรงใจเขามากเขาก็ยิ่งพร้อมจะจ่าย เงิน ให้คุณมากและยิ่งมีคน ที่คุณตอบโจทย์ได้จำนวน มากคุณก็ยิ่งมีช่องทางการรับเงิน มาขึ้น

4 ขยันแ บบเอาหัวพุ่งชน

แม้ว่าคุณจะมีความขยันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความฝันและประสิทธิภาพก็ยังย ากจะเป็นเศรษฐีได้หากคุณ ยังขยันอย่ างผิ ดพลาดอยู่นั่นคือ‘การขยันอย่ างตะบี้ตะบันไม่สร้างสรรค์และปรับปรุง’

ทบทวนในสิ่งที่ทำ การทบทวนตัวเอง ทบทวนในสิ่งที่ได้คิดสิ่งได้ทำผ่ าน มาว่าเกิดผลดีผลเสียอย่ างไรทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเอง และเป็นเรื่องที่ร่วมคิดร่วมทำกับคนอื่นเพื่อปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

5 ขยันทำ ในสิ่งที่ไม่ได้รัก

‘การทำงานที่ไม่ได้รักจะทำให้เราได้โบนัสทุกวัน…เป็นความทุ ก ข์’ ขุนเขาหล า ยคนก้มหน้าก้มต าทำงานหนักอย่ างขยันในงาน ที่พวกเขาไม่ได้รักคุณคิดว่าทำในสิ่งที่รัก

กับทำในสิ่งที่ไม่ได้รักทำแบบไหนผลงานจะออ กมามีคุณภาพมากกว่ากัน? จงมีฉันทะจงทำในสิ่งใจรักใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ทำ ขอเพียงขยันในสิ่งที่รักสิ่งที่เชื่อนั่นละเป็นจุดเริ่มต้นของความร่ำร ว ย

ขอขอบคุณ e-yhangwa, มียิ้ม