5 ราศี ดวงจะปัง เงินทองไหลเข้ามา จับแสนจับล้าน

5 ราศี ดวงจะปัง เงินทองไหลเข้ามา จับแสนจับล้าน

ราศีมังกร

คุณจะได้สิ่งที่ดีสำหรับตัวเอง ในบางคนจะได้เริ่มต้นชีวิตการงานใหม่อีกครั้ง มีการเปลี่ยนที่ทำงาน แม้ก่อนจะตัดสินใจเลือ กนั้น จะดูย ากลำบากและหวั่นไหว แต่เมื่อ การเดินทางครั้งใหม่เริ่มต้นแล้ว คุณจะรู้สึกดีขึ้นเรื่อ ย ๆจะเป็นปีที่ดีในการทำธุรกิจส่วนตัว และการลงมือทำงานอย่ างเป็นรูปธร รม

คุณจะได้ประสบการณ์ตรงที่นำมาต่อ ยอ ดได้อีกมาก ยิ่งใช้ความคิดสร้างสร รค์มาก ยิ่งมีโอ กาสประสบความสำเร็จสูงหากมีการร่วมหุ้นลงทุน จะได้คู่ดีมีศักยภาพ จงรักษากันเอาไว้ และดูที่ความสำเร็จของผลลัพธ์ คุณจะเช็กได้ว่าคนไหนคือบุคคลนำโชค สำหรับคนที่ตกงาน

หรือ มีปัญหาในงานเกิดขึ้น อ ดทนสักหน่อ ยหลังเดือนมกราคมไปแล้วด วงจะเปลี่ยน สิ่งดีๆ จะเริ่มเข้ามาในราวปลายๆ ปีจะปรับตัวได้ดี จะหายใจโล่งขึ้น หากมีข้อเสนอทางการงานเข้ามา ให้พิจารณาบร รย ากาศในการทำงานประกอบ

สุดท้ายจะได้เส้นทางที่เหมาะสม ได้ค้นพบว่าตัวเองเหมาะจะไปทางไหนกันแน่ ด วงงานจะรุ่งมากในปีนี้ เว้นแต่คุณมีด วงกำเนิดที่ดวงตกจริง ๆ มีเกณฑ์ที่จะถูกสลากรางวัลใหญ่ๆ ในปีนี้อย่ างแน่นอน

ราศีสิงห์

มีเมตต ากรุณาใจบุญ สุนทาน เห็นอ กเห็นใจคนอื่น เข้ากับคนง่าย หวั่นไหวต่ออารมณ์ เจ้ายศเจ้าอย่ าง เจ้าระเบียบ รักความประณีต ชาวราศีมีน โดยทั่วไปจะมีนิสัยใจคอแปลกไปกว่าชาวราศีอื่น รักความสวยงาม รักความเรียบร้อ ยเป็นระเบียบ

เป็นคนมีอารมณ์หวั่นไหวง่าย อะไรนิดอะไรหน่อ ยก็คิดมากคนราศีนี้ดีชีวิตทางการงานของคุณนั้น ยังมักสำเร็จได้ด้วยการลงมืออย่ างเป็นรูปธร รม ไม่จำเป็นต้องหวังพึ่งแต่ลาภลอ ยหรือโชคชะต า

แม้แต่ในคำทำนายนี้ ขอให้คุณนำไปทบทวนพิจารณาและลองปอ กเปลือ กตัวเองดู ว่าอะไรกันแน่ที่อ ยู่ข้างใน คุณคือใคร คุณจะไปทางไหน ชีวิตคุณจะมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น หากคุณได้พัฒนาการสื่อสาร

การหยุดความน้อ ยเนื้อต่ำใจในวาสนา และมีศรัทธากับการลงแรงลงใจ คุณจะข้ามด่านต่าง ๆ ได้แน่นอน ถ้าคุณเต็มที่กับมัน มีเกณฑ์ที่จะถูกสล ากรา งวัลใหญ่ๆ ในปีนี้อย่ างแน่นอนสำหรับผู้ที่เกิดในราศีนี้นั้นแล เป็นผู้ที่มีบุญสูงส่ง

หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมด แต่เพียงแค่ช่วงนี้เท่านั้นแหละ ที่รู้สึกว่า มันแย่ซะเหลือเกิน หลายอย่ างทำให้หงุดหงิดใจ ปัญหาเรื่องคนมากมี หากผ่านเดือนนี้ไปได้ดี ชีวิตจะกลับด้าน ประสบความสำเร็จ กับสิ่งที่ตั้งใจไว้ จะได้เดินทางไปทำงานต่างถิ่นเงินเพิ่มขึ้น หลายอย่ างดีขึ้นเป็นเท่าๆ ตัวแ ชร์เก็บไว้ ขอให้เป็นดั่งคำทำนายด้วยเถิด

ราศีพฤษภ

มีเรื่องราวหลากหลาย บางเรื่องมีความลึกซึ้งในความรู้สึกนึกคิดไม่สามารถเปิดเผยออ กมาได้และบางเรื่องก็เกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายทำให้ต้องปรับตัวปรับสภาพอ ยู่ตลอ ดเวลา อย่ างไรก็ต ามเป็นปีที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การดูแลช่วยเหลือ รวมทั้งมีความยุติธร รมให้คุณเสมอ

โดยภาพรวมแล้วนับว่าเป็นปีที่สบายๆไม่มีอะไรที่หนักหนาเกินกว่าใจคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกสลากรางวัลใหญ่ๆ ในปีนี้อย่ างแน่นอน เหนื่อ ยแต่ต้องอ ดทนหน่อ ย ก็แค่ช่วงนี่เท่านั้นแหล ปีที่ผ่านมานั้น

เป็นเหมือนบททดสอบให้คุณยอ มรับฐานะของตัวคุณเองการกระทำของตัวคุณเอง ว่าคุณทำอะไร ก็จะได้อย่ างนั้น เมื่อคุณได้อ่า นบทความนี้ แสดงว่าคุณได้ผ่านสิ่งเหล่านั้นมาเป็นที่เรียบร้อ ยแล้ว

หลังจากปีนี้ จากที่เหนื่อ ย แสนเหนื่อ ยมานานชีวิตจะเปลี่ยนเลยนะ เตรียมตัวไว้ได้เลย การงานจะดีขึ้น หัวหน้าจะชื่นชม รักจะดี คนรักที่คบอ ยู่คือคู่แท้ แต่หากเขาดูเห็นแก่ตัวมากเกินไป ก็ต้องเริ่มคิดได้แล้วนะ ปีหน้ารับรองเลยว่า รถคันสวยๆรอคุณอ ยู่ ต้องหมั่นขยันหานะคุณแ ชร์เก็บไว้ ขอให้เป็นดั่งคำทำนายด้วย

ราศีธนู

จะเป็นปีที่อารมณ์ความรู้สึกจะมีอิทธิพลมากต่อชีวิตการทำงาน ยิ่งคนที่ทำมาค้าขาย ทำธุรกิจส่วนตัว จะรู้เลยว่าอารมณ์มีผลต่อ ยอ ดขายอย่ างไร เป็นปีที่เด่นสำหรับคนทำการค้าออนไลน์ หรือเริ่มธุรกิจแนวใหม่

งานที่เจาะกลุ่มตลาดเฉพาะ งานที่เล่นกับอารมณ์ความรู้สึก ของกิน ของประดับ ความรักความสัมพันธ์ จะได้โชคลาภเข้ามาอ ยู่ไม่ขาดแต่งานที่ต้องพึ่งพาคนอื่น งานประจำในหน่วยงานของรัฐ งานที่อ ยู่กับองค์กรใหญ่ๆ

จะมีเหตุลูบหน้าปะจมูก ไม่มีความคล่องตัว ไร้อิสรภาพ ความทุกข์จะมาเยือนอ ยู่ตลอ ดเวลาซ้ำยังเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ เด่นที่สุด คือคนที่ต้องการขยับขย ายงาน วางแผนทำโครงการใหม่ ตั้งโรงงาน

ต่อเติมออฟฟิศ รับงานนอ กมากขึ้น ตลอ ดจนงานนำเข้า-ส่งออ ก จะได้พลิกจังหวะในช่วงกลางๆ ปีที่ต้องระวังให้มาก คือความคาดหวังที่เสียศูนย์ การได้ของมีตำหนิ หรือลงทุนไปมาก

กลับได้กำไรมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย รายได้จากการทำงานเป็นเบี้ยหัวแตกก็มีต้องอาศัยความอ ดทนในการพย าย ามลุกขึ้นใหม่ให้ได้ จิตใจเป็นเรื่องสำคัญ กับคนที่ไปกันไม่ได้ ก็คือไปไม่ได้ ใช้ความพย าย ามในทางอื่นดีกว่า ถึงจุดหนึ่ง คุณอาจจะเหมาะกับการทำอะไรๆ ด้วยตัวเอง ใครที่อ ย ากทำธุรกิจส่วนตัวควรคิดจริงจังได้แล้ว มีเกณฑ์ที่จะถูกสลากรางวัลใหญ่ๆ ในปีนี้

ราศีพิจิก

ความหวังของสิ่งที่ตั้งใจจะประสบความสำเร็จในไม่ช้านี้แล้ว ปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าไม่มีอะไรคืบหน้าเลย เหมือนกำลังย่ำอ ยู่กับที หนำซ้ำ เงินก็หมดไปวันๆ บอ กเลยว่าเดือนหน้านั้น จะมีโชคใหญ่จากผู้เป็นที่รัก ทำอะไรร่วมกับจะเริ่มประสบความสำเร็จ หลังจากล้มเหลวด้วยกันมาแล้วหลายครั้ง

หลายครา และในปีหน้านั้น ชีวิตจะผลันเปลี่ยน เตรียมมีโชคได้เลยนะ บ้าน รถ คุณจะมีในไม่ช้านี้แล้ใครที่คิดจะประคองรักให้อ ดทน ถ้าไม่ใช่ก็ให้จงจบไป เพราะฉะนั้นคำว่า “ยิ่งแก่ ยิ่งร ว ย” ดูจากดาวการเงินโคจรมาเป็นราภาคแก่

ด ว งชะต าของราศีพิจิกจะโดดเด่นที่สุดในช่วงนี้ เพราะดาวศุกร์โคจรเป็นดาวมหาจักรในดวงการเงิน มหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่ กว่าจะได้ต้องบุกบั่น เหนื่อ ยแล้วร ว ยมากเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอ กแค่ว่าคุณจะร ว ย

เพราะความแก่อย่ างเดียว แต่ผมบอ กถึงมูลเหตุต่อ การไปสู่ความร ว ย และช่วงเวลาของความร ว ยคือช่วงนี้ เดือนกุมภาเท่านั้นจงให้พลิกฟื้นกำลังกาย กำลังใจ และที่สำคัญความรัก จะเป็นจุดไคลแม็กนำไปสู่ความร ว ย เอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้จึงนำมาสู่ ราศีที่ในช่วงนี้ ยิ่งแก่ ยิ่งร ว ย มีเกณฑ์ที่จะถูกสลากรางวัลใหญ่ๆ ในปีนี้แน่