5 ประโยคที่ลูกกตัญญูจะไม่กล่าวโทษพ่อแม่

5 ประโยคที่ลูกกตัญญูจะไม่กล่าวโทษพ่อแม่

เมื่อคุณยังเป็นเด็กมีเพียงพ่อแม่ที่คอยดูแลคุณโดยที่ไม่เคยห า ยไปไหน และเมื่อคุณโตขึ้นคุณก็ควรดูแลท่านเหมือนที่ท่านนั้นดูแลคุณ และอย่ าพูดไม่ดีกับพ่อแม่ วันนี้เรามีบทความ 5 ประโยคที่ลูกกตัญญูจะไม่กล่าวโทษพ่อแม่

ในชีวิตของเรานั้น เราจะรักใครมันก็ไม่ผิ ดหรอ กนะ แต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุด ที่เราต้องจำให้ขึ้นใจเลยก็คือ อย่ าเห็นใครดีกว่าหรือรักคนอื่น มากกว่าพ่อแม่ เด็ดข า ด เพราะอย่ าลืมนะว่าบนโลกใบนี้ คงไม่มีใครหรอ ก

ที่จะรักและหวังดีกับเราได้เท่ากับพ่อแม่อีกแล้ว ตลอ ดเวลาที่ท่านเลี้ยงดูเรามา ท่านย่อมต้องรัก และผูกพันกับเรามากที่สุด แม้ว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตของเรา แล้วทำให้เรารู้สึกรักมากแค่ไหนก็ต าม

แต่เราก็ต้องเห็นพ่อแม่สำคัญมากกว่านะ เพราะพวกท่านเปรียบเสมือนรักแท้ที่มีอยู่จริง โดยที่เราไม่ต้องไปเสาะหา ไม่ต้องไปต ามหาที่ไหน จงรักท่านให้มากๆ เหมือนที่ท่านทั้งสองรักเรา เชื่อเถอะว่ารักคนอื่นอาจจะมีโอ กาสที่จะต้องเสียใจ และผิ ดหวัง แต่ถ้าคิดจะรักพ่อกับแม่ เราไม่มีวันเสียใจ หรือผิ ดหวังอย่ างแน่นอน

1 อย่ า โทษพ่อแม่ ว่าชักช้า

ย ามพ่อแม่แก่เฒ่า อย่ าด่าทอว่าท่านทำอะไรชักช้า หากเรายังไม่เคยเป็นพ่อแม่ เราไม่มี ทางรู้เลยว่าคนเป็นพ่อแม่ต้องใช้ความรักควา มอ ดทน มากเพียงใดในการสอนให้เราเดิน สอนให้เรากิน สอนให้เราอาบน้ำ สอนให้เรา…ฯลฯ

ย ามที่ท่าน หนุ่มสาว ท่านทุ่มกำลังแรงกาย เพื่อพวกเรา มาบัดนี้ร่างกายจึงทรุดโทรม หากวัน หนึ่งพ่อแม่แก่ชราลง กำลังวังช าเริ่มเสื่อมถอย จงจำไว้ ‘เห็นพ่อแม่ในวันนี้ ดุ จเห็นตนเองในวันข้างหน้า’ เรื่องกตัญญู ต้องรี บลงมือทำ

2 อย่ าโทษพ่อแม่ ที่ท่านบ่นว่า

ที่พ่อแม่บ่นว่า ก็เพราะ เราทำไม่ได้ดี ที่บ่นว่าไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองแต่ เป็นเพราะเพื่อเรา ไม่มีพ่อ แม่คนไหนที่ไม่รักลูกของตนเอง ไ ม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อย ากให้ลูกเจริญก้าวหน้ากว่าตนเอง ไม่มีพ่อแม่คน ไหนที่ไม่อย ากให้ลูกของตนเป็นอภิช าตบุ ตร ที่เก่งกล้าสามารถกว่าตนเอง

3 อย่ าโ ทษพ่อแม่ว่า จู้จี้จุกจิก

พ่อแม่เกิด มาก่อนเรา มีประสบการณ์มากกว่าเรา อย่ าตะคอ กท่าน เมื่อท่านจ้ำจี้จำไชให้กินข้าว ให้ใส่เสื้อผ้าหนาๆ ให้ใส่หมวก กันน็อ ก ให้กลับบ้านเร็ว ๆ ให้เก็บห้อง ให้…ฯลฯ เพราะคนที่รักเราจริงเท่านั้นที่ จะจู้จี้ในเรื่องนี้กับเรา พ่อแม่ไม่มีทางจู้จี้ กับคนที่ไม่ใช่ลูกหลานของ ท่านแน่น อน หรือคุณว่าไม่จริง

4 อย่ าโทษพ่อแม่ ย ามท่านป่ ว ยไข้

ไม่ว่าพ่อแม่จะยุ่งเพียงไร จะ ดึกดื่นเพียงไหน จะฝนตกแดดออ กปานใด พอเราเ จ็ บไข้ ท่านจะละทิ้งการงานในทันที ท่านจะพาเราไปหาห มอในทันที ท่านจะหาวิธีเยียวย ารั ก ษ าเราในทันทีย ามที่ท่านป่ ว ยไข้ เราทำเ หมือนที่ท่านทำให้เราได้มากน้อยเท่าไหร่

หรือว่าเ พราะพ่อแม่เ จ็ บป่ ว ยนานวัน จึงทำให้ลูกไม่กตัญญูดูแลหรือ? หรือเราจะเป็นจำนวนคนที่สังคม ตราหน้าว่าเป็นลูกอ กตัญญูเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่ง ยังไงก็ดูแลท่านดีๆนะครับ

หา กวันใดท่านจากเราไปแล้ว จะย้อนกลับมาดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำไม่ได้อีกแล้วนะ สิ่งที่ง่ายๆ ที่สุดควรพูดกับท่านด้วยถ้อยคำที่สบายหู แล้วท่านจะสบายใจ

5 อย่ าโทษพ่อแม่ว่า ไร้ความสามารถ

ไม่มีใ ครที่เก่งไปทุกเรื่อง และไม่มีใครที่ทำทุกเรื่องได้สมบูรณ์ พ่อแม่คือผู้ให้ชีวิต ทุ่ม เทเลี้ยงดูเราจบเติบใหญ่สิ่งนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อย่ าต่อว่าพ่อแม่ว่า ‘สู้พ่อ แม่ของคนอื่นก็ไม่ได้’ คำพูดนี้ เมื่อพูดออ กไป ต่อให้ม้าฝีเท้าไวก็วิ่งต ามไปเก็บ กลับคืน มาไม่ทัน แล้วมันจะกล า ยเป็นตราบาปในชีวิตคุณไปทั้งชีวิต

ยังไงๆ เรา ก็มีพ่อแม่แค่คนเดียวใช่ไหมล่ะครับ!! หากใครได้ทำผิ ดพลาดไปแล้วก็อย่ าลืมขอขมาท่าน ใช้เว ลาที่เหลือ อยู่ทำให้ท่านได้ชื่นใจและภูมิใจกับเรานะ ส่วนคนไหนที่พ่อแม่ไม่อยู่กับเรา แล้วก็อย่ าลืม ทำบุญอุทิศให้ท่านด้วยนะครับ

ขอขอบคุณ 108resources, มียิ้ม