5 คำ ส อนอ าแป ะโร งสี พร้ อมข้ อแ น ะนำผู้ที่อย า กฝากเนื้ อฝ า กตั วกับท่ า น

5 คำ ส อนอ าแป ะโร งสี พร้ อมข้ อแ น ะนำผู้ที่อย า กฝากเนื้ อฝ า กตั วกับท่ า น

อาแปะโรงสีหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย เป็นผู้วิเศษชาวจีนที่มีคนนับถือเยอะ

ที่สุดท่านหนึ่งเลยทีเดียว เชื่อกันว่าสามารถขอพรแป๊ะโรงสีได้ ไม่ต้องบน ในวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จัก

อาแปะโรงสีหรือเซียนแปะโรงสีให้มากขึ้น ว่าอาแปะโรงสี คือใคร อยู่ที่ไหน แผนที่ไปอย่างไร

และคาถาขอพรอาแปะโรงสีต้องกล่าวว่าอย่างไร ตามมาได้เลย

1. ลื้อ เคยเห็นมั้ยเมื่อตอนที่นกยังมีชีวิตอยู่

มันจะกินหนอนเป็นอาหาร แต่เมื่อมันตาย..

มันก็จะ ถูกหนอนกินเป็นอาหารเหมือนกัน

ต้นไม้หนึ่งต้นนั้นสามารถ

ทำเป็นไม้ขีดไฟได้มากมาย

แต่ไม้ขีดไฟเพียงหนึ่งก้าน

ก็สามารถเผาต้นไม้ได้มากมายเช่นกัน

2. ลื้อ อย่ามองข้ามคนที่ด้อยกว่า

เพราะหลงตัวเองว่ายิ่งใหญ่กว่า

อย่ามองข้ามลูกค้ารายเล็กๆ

ไม่เห็นคุณค่าของพวกเขา

เพราะสักวันหนึ่งเขาอาจเป็น

ลูกค้ารายใหญ่ของเราก็เป็นได้

พวกดูถูกคนพวกนี้มีเยอะแยะให้เห็นในโลกใบนี้

จงจำไว้คนรวยนั้นหลายคนไม่ได้รวยมาแต่กำเหนิดทุกคน

ลื้ออยากเป็นเศรษฐีจงจำประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจ

3. ลื้อ อย่ามัวคิดว่า

เราแข็งแรงไม่มีวันป่วยเพราะอายุยังน้อย

“โลง ศ พ ไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่แต่มีไว้ใส่คน ต าย จงจำไว้”

4. ลื้อ อย่ามัวคิดว่า

ฉันรวยใช้เงินได้อย่างฟุ่มเฟือย

สักวันเงินเพียงร้อยบาท

อาจมีค่ามากมายในวันตกอับก็ได้

5. ลื้อจงจำไว้ให้ดีไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิต

ใหญ่ได้ก็เล็กได้

รวยได้ก็จนได้

แข็งแรงได้ก็ป่วยได้

เกิดได้ลื้อก็ต้องตายได้เช่นกัน

ทุกคนไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า จงจำคำอั๊วให้ขึ้นใจ

เทียน กัว สื่อ ฮก โหงว ลี่

ขอฟ้าประทานพรให้ลูกหลานพ้นจากปัญหา สมดั่งปราถนา ไม่ขัดสน ร่ำรวยๆ

ข้อแนะนำบางประการสำหรับผู้ที่ศรัทธาบูชาอาแปะ

1. ถ้าท่านพอมีเวลาและโอกาสควรเข้ามาไหว้อาแปะที่ศาลบอกกล่าว ฝากเนื้อฝากตัวกับท่าน

2. กรณีท่านอยู่ไกล และยังไม่มีกำลังทรัพย์ในการบูชาผ้ายันต์หรือวัตถุมงคลอาแปะที่

แท้ และทัน ท่านสามารถหาภาพอาแปะ หรือ ภาพยันต์ฟ้าประทานพร มาบูชาได้เสมอ โดยมีข้อควรทำความเข้าใจดังนี้

– อาแปะท่านเป็นผู้ทรงฤทธิ์ มีวาระจิตในระดับสูง ท่านสามารถรับรู้ได้ เมื่อผู้ศรัทธา

ได้บอกกล่าวต่อท่านทั้งการระลึกถึง และการจุดธูปบอกกล่าวต่อหน้าภาพของท่าน แม้ภาพนั้นจะเป็นภาพใหม่

ภาพปริ้นมา อันเป็นภาพในยุคหลัง ทั้งนี้เพราะภาพ เป็นเพียงสื่อที่ทำให้ท่านผู้ศรัทธาเกิดความระลึกถึง

และเป็นสื่อที่ทำให้จิตที่เปี่ยมด้วยศรัทธาของท่านมีไปถึงอาแปะ

– กรณีผ้ายันต์ฟ้าประทานพร ยันต์นี้ถือเป็นพญาแห่งยันต์ชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์ในตัวแม้ไม่ได้รับ

การปลุกเสก หากเมื่อได้รับการปลุกเสกจากผู้มีบารมีคู่ควร ยันต์นี้ก็จะส่งผลและมีฤทธิ์อย่างเต็มร้อย

ขอบารมีอาแปะอวยพรให้ทุกท่านสมปรารถนา …. สาธุ

ที่มา rugyim