4 วิ ธี เดินทางลัดสู่ความร่ำร ว ย

4 วิ ธี เดินทางลัดสู่ความร่ำร ว ย

ความร ว ย และมีเงินหล า ยๆ ล้านนั้นเป็นคนฝันของใครหล า ยๆ คน บทความนี้จะบอ ก 4 วิธี เดินทางลัดสู่ความร่ำร ว ย ไปดูกันว่าจะต้องเดินทางไหน ถึงจะเป็นทางลัดไปสู่เงินล้าน

เงินตรา หมายถึง วัตถุหรือเอ กสารใด ๆ ที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในการแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการและใช้ชำระห นี้ในประเทศหรือในบริษัทสังคมเศรษฐกิจหนึ่งๆต ามตัวบทกฎหมาย หน้าที่หลักของเงินจำแนกได้ว่า เป็นสื่อ กลางการแลกเปลี่ยน

เป็นหน่วยวัดมูลค่า เป็นเครื่องเก็บรั ก ​ษ า มูลค่า และ บางครั้งในอดีต เป็น มาตรฐานการชำระห นี้ภายหน้า วัตถุหรือเอ กสารที่ตรวจสอบได้และปลอ ดภั ยใด ๆ ซึ่งสามารถทำหน้าที่เหล่านี้ล้วนเป็นเงินทั้งสิ้น

คุณเคยฝัน อย ากมีเงินเก็บสักล้านมั้ย เชื่อว่าหล า ยคนคงเคยฝันเช่นนี้ และมีอีกหล า ย ๆ คนอาจแพลนเป้าหมายนี้ไว้ทุก ๆ ปี แต่ผ่ านไปปีแล้วปีเล่าก็ยังไม่มีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำสักที เพราะมีอุปสรรคคอยขัดขวางการออมทุกที ไหนจะค่าเทอม ค่าซ่อมรถ ผ่อนบ้านอีก นี่ยังไม่รวมกับค่ารั ก ​ษ า พย าบาลเวลาเ จ็ บป่ ว ยอีกนะ

แต่อย่ าเพิ่งให้สิ่งเหล่านี้มาทำให้คุณท้อและดับฝันจะมีเงินล้านล่ะ ลองมาดู 4 เทคนิคง่าย ๆ ที่จะช่วยให้คุณ ‘ออมเงิน’ ได้อย่ างชิล ๆ และก้าวสู่เส้นทางแห่งความมั่งคั่งได้ จริงมากขึ้น เอาล่ะ ถ้าพร้อมแล้วต ามไปดูกันได้เลย

1 มุ่งสร้างรายได้หล า ยทาง

หล า ย ๆ คนอาจเลือ กที่จะออมเงินจากรายได้ประจำที่มั่นคงสุด ๆ ซึ่งวิธีนี้ไม่ผิ ด แต่ในยุคที่ทุกอย่ างไม่แน่นอนและเต็มไปด้วยค่าใช้จ่าย คุณจะมั่นใจได้อย่ างไรว่าอาชีพประจำที่มั่นคงสุด ๆ ในตอนนี้ จะยังคงสร้างรายได้อย่ างมั่นคงต่อไปในอีก 5-10 ปีข้างหน้า ลองเริ่มมองหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ใหม่ ๆ

เข้ามา โดยอาจเริ่มจากสิ่งที่คุณถนัดหรือชอบ แล้วหาทางทำให้เกิดรายได้จากสิ่งนั้นขึ้น มา หากอาชีพเสริมไปได้ดี อาจกล า ยเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้แบบคาดไม่ถึงมาก่อนก็ได้ แถมยังทำให้คุณเก็บเงินได้มากขึ้น ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่ างไรก็ยังสามารถใช้จ่ายย ามฉุกเฉินได้อย่ างสบาย ๆ ทีเดียว

2 เริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ และพุ่งชนมันให้ได้

แน่นอนว่าการมีเป้าหมายที่ชัดเจน จะเป็นแรงผลักที่ดีให้คุณออ กไล่ล่าทำฝันนั้นให้เป็นจริง แต่หล า ยครั้งที่การตั้งเป้าหมายใหญ่เกินไปจนดูไกล จากความจริง อาจทำให้คุณรู้สึก ‘เหนื่อย’ และ ‘กลัว’ ตั้งแต่ยังไม่ลงมือทำ ในทางกลับกันหากคุณลองเริ่มจากการตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ

พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ชัด เช่น จะเก็บเงินให้ได้ 1 หมื่นภายใน 1 ปี หรือเก็บเงินแสนภายใน 3 ปี โดยอาจเขียนเป็นตัวหนังสือติดไว้ที่ฝาบ้านเพื่อให้คุณจดจำและลงมือทำเพื่อให้ได้สิ่งนั้น

จากนั้นเมื่อทำเป้าหมายนั้นสำเร็จได้แล้ว จึงเริ่มขยับสู่เป้าหมายใหญ่ขึ้นไปเรื่อย ๆ างคนอาจบอ กว่าการเก็บเงินหมื่นในยุคที่มีแต่รายจ่าย ลำพังใช้ในแต่ละวันยังไม่พอเลย วิธีง่าย ๆ เลย เช่น ถ้าปกติคุณซื้ อ กาแฟดื่มวันละ 2 แก้ว

ลองลดลงเหลือเพียงวันละแก้ว หากกาแฟ 1 แก้วร า ค า 40 บาท เดือนหนึ่งคุณก็ประหยัดไป 1,200 บาท ในหนึ่งปีคุณก็ประหยัดค่ากาแฟและเก็บเงินได้ 14,400 บาทแล้ว หรือถ้าปกติไม่ได้ซื้ อ กาแฟดื่ม ก็แค่เก็บเงินวันละ 40 บาท ใส่กระเป๋าปิดไว้ให้แน่น ๆ ซะ เพื่อที่คุณจะได้ไม่หยิบมันออ กมาใช้จนเพลิน

3 ใช้เวลาร่วมกับคนที่ประสพความสำเร็จทางการเงิน

ข้ อนี้อาจดูไม่เกี่ยวข้ องกับการมีเงินล้านเท่าไหร่ แต่การมีเวลาใกล้ชิด กับผู้ที่ประสพความสำเร็จทางการเงิน จะทำให้คุณได้รับข้ อคิดหรือคะแนะนำจากประสบการณ์ดี ๆ ของพวกเขาอยู่เสมอ โดยเฉพาะวิธีก้าวมาถึงความมั่งคั่งในวันนี้ เป็นเสมือนสูตรลัดที่คุณสามารถนำเอาไปปรับใช้ในชีวิตได้

4 สร้างวินัยในการใช้เงิน

นิสัยการใช้เงินเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่ างมาก เพราะต่อให้คุณมีเป้าหมายชัดเจน ออ กแรงทำงานหนัก เพื่อสร้างรายได้เพิ่มมากมาย แต่ถ้าคุณใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือย มือเติบต ามใจชอบ โอ กาสจะมีเงินล้านคงย าก

แต่หากคุณรู้จักหักห้ า มใจไม่ใช้จ่ายพร่ำเพรื่อเกินตัว และ ‘เก็บออม’ เป็นนิสัยจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ข า ดไม่ได้ โดยอาจจะเริ่มจากการออมทีละนิดก่อน หากมีรายได้น้อยก็ออมน้อย เมื่อรายได้มากขึ้นก็ออมมากขึ้นไปเรื่อย ๆ เ พียงเท่านี้การมีเงินล้านก็ไม่ใช่เรื่องย าก

ขอขอบคุณ ยืนยิ้ม , th.wikipedia.org