4 วันเกิด จากเหนื่อ ยมาก จะมีเรื่องให้ชื่นใจ หลังจากนี้ มีแต่โชคลาภ ร่ำร ว ย

4 วันเกิด จากเหนื่อ ยมาก จะมีเรื่องให้ชื่นใจ หลังจากนี้ มีแต่โชคลาภ ร่ำร ว ย

เกิดจันทร์

โชคชะต า ของคุณโดดเด่นในเรื่องของ การทำงานแต่เจอปั ญหามาบ่อ ยครั้ง อาจจะทำให้คุณรู้สึกต ก ห ล่ น และรู้สึกท้อแท้ในเรื่องของโชคชะ ต าช่วงของเดือน 11-12 สิ่งใดที่คุณกำลังทำอ ยู่จะเริ่มดี จะเริ่มประสบความสำเร็จ

จะมีผู้ใหญ่คอ ยเพ่งเล็ง อาจจะทำให้คุณได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ในช่วงระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งยังมีโชคในเรื่องของสลาก ตัวเลข เตรียมตัวรับท รั พ ย์ได้เลยท่าน

เกิดพฤหัส

แนะนำในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ คุณจะต้องมีสติยั้งคิด ย้ำทำ เวลาคิดจะทำอะไร จะต้องระมัดระ วั ง คนบางคนที่เข้ามาหาผลป ระโยชน์ คนบางคนที่พย าย ามช่วงชิงความดี ความชอบของคุณไปหลังวันที่ 31กำลังจะเริ่มต้นแห่งโชค

แนะนำว่าให้ส ว ดมนต์ภาวนา ตั้งแต่วันนั้นเลย เพื่อเป็นการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออ กไป นำสิ่งดีๆเข้ามา ต้นเดือนหน้าแนะนำเลยนะว่าให้ตื่นเช้า ส ว ดมนต์เลยแล้วสิ่งดีๆจะปรากฏให้พบเจอ คนเกิดในวันพฤหัส จะต้องทำ

ขอให้เชื่อในเรื่อง ของการทำน า ย ลองทำดูสักครั้งก็ไม่ เ สี ยหาย ชีวิตจะดีขึ้น จะมีแต่สิ่งที่ดี สิ่งที่คุณรู้สึกสบายใจ เข้ามาในชีวิต ขอให้โชคเข้าข้างท่านด้วย

เกิดศุกร์

ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงรอบปัจจุบัน ชีวิตคุณวุ่นว า ย กลับหน้าที่การงานเป็นหลัก มีหลายสิ่งหลายอย่ างที่จะต้องรับผิดชอบ และคุณเป็นจุดศูนย์กลางของหลายสิ่งหลายอย่ าง ทั้งในเรื่องของการ รับ ผิ ด ชอบ การเลี้ยงดู การเงิน การงาน ทุกสิ่งทุกอย่ างคุณเป็นผู้นำในเรื่องของสิ่งเหล่านี้

อาจจะรู้สึกเหนื่อ ยและท้อแท้ เป็นกังวลใจบ้าง แต่ขอให้ทำต่อไป เพราะสิ่งดีๆ กำลังจะปรากฏขึ้นเดือน 11-12 เป็นช่วงเปล่งแสงเปล่งบารมี นำทางให้ชีวิตของคนที่เกิดในวันศุกร์ พบเจอ กับความสุขสบาย สิ่งใดที่กำลังรอคอ ยจะ ปรากฏให้พบไม่เกิน 7 วันหลังจากขึ้นเดือนใหม่

ชีวิตของคุณจะดีขึ้น สิ่งที่รอคอ ยจะทำให้ชีวิตคุณ มีความสุข คนรอบข้างเขาจะมีความสุขขึ้นอย่ าลืมส ว ดมนต์ภาวนา ส ว ดมนต์ศั กดิ์สิ ทธิ์ ชินบัญชร แล้วสิ่งดีๆจะปรากฏให้พบเจอ อีกทั้งในช่วงนี้จะมีโชคลาภ เกี่ยวกับการเงิน ตัวเลข สลากรางวัล จะทำให้คุณได้เงินทองก้อนโตเลย

เกิดพุธ

เหนื่อ ยกับการทำงาน บางสิ่งบางอย่ างที่ต้องแบกรับ ในตัวของคุณเพียงคนเดียว บางครั้งอาจจะรู้สึกว่าบางคนเข้ามาเพื่อหา ผลประโยชน์ เข้ามาเพื่อเอาดีใส่ตัวสุดท้าย ก็โดนว่าโดนหัวหน้าเพ่งเล็ง3-4 วันต่อจากนี้ชีวิตจะดีขึ้น สิ่งใดที่คุณกำลังทำและรู้สึกว่าไม่ ดี ก็อย่ าลืมที่จะปล่อ ยวาง

สิ่งใดที่ควรทำและรู้สึกว่า มันดีอ ยู่แล้ว ก็ทำต่อไปไม่ต้องไปสนใจคำพูดใคร อีกอย่ างหนึ่งใครที่กำลังทำให้ชีวิตของคุณเจอปั ญหา ทำให้คุณรู้สึกท้อแท้ คุณปล่อ ยไปเลย ไม่ต้องไปกังวล คิดซะว่าก็แค่เห่า

เดี๋ยวมันจะผ่านไปเอง เ ว รใครเ ว รมัน เดี๋ยวก็เจอ ชีวิตของคุณจะดีแน่ ถ้าคุณรู้จักปล่อ ยวาง ยิ่งในช่วง 3-7 วันต่อจากนี้มีโชคเกี่ยวกับตัวเลข นำทางให้คุณพบกับความเจริญ