4 รา ศี เตรียมเป็นเ ศร ษ ฐี เคยลำบากจะกลับมาร ว ยล้น

4 รา ศี เตรียมเป็นเ ศร ษ ฐี เคยลำบากจะกลับมาร ว ยล้น

ราศีตุลย์

จะมีสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต แต่ก็ไม่ใช่ว่านั่งรอเป็นรูปปั้นอ ยู่ทั้งวัน ควรหาโอ กาสไปติดต่อหรือถ้าพอรู้ว่ามีอะไรที่สามารถทำให้ได้ในสิ่งที่ต้องการแล้ว ก็ควรลงมือทำหรือไปเจอ กับคนที่เขาพอจะช่วยได้ แล้วทุกอย่างจะราบรื่นเหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบ

จะขอให้ใครช่วยก็ควรใช้คนหรือแจกงานให้เป็นช่วงนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรมากกมายในการจะมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้น ถ้าคุณไม่มีความอ ดทนเสียบ้าง คุณก็จะทำให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้น

ราศีธนู

คุณจะมีโชคเกี่ยวกับมิตรภาพ หรือ การเข้าหาบุคคล ใครที่จะติดต่องานกับคนอื่น ๆ ให้ใช้ช่วงนี้ให้เกิดประโยชน์ เพราะจะได้ต ามที่ตั้งหวังไว้ หากต้องเข้ากลุ่มก็อย่าเล่นตัวให้ยิ้มเข้าไว้

เพราะการร่วมมือช่ ว ยเหลื อจากผู้อื่นในทุก ๆ ด้านจะทำให้คุณประสบความสำเร็จต ามที่ตั้งใจไว้การงาน ช่วงนี้อาจบ่นว่าเหนื่อ ยผิดปกติ แต่คุณก็จะบ่นอย่างนี้ไปเรื่อ ย ๆ แต่ก็คงยังทำอ ยู่

ราศีกันย์

หากใครมาเสนออะไรที่เป็นเรื่องดีก็อย่าไปทำหน้าไม่พอใจ เพราะจะเกิดปัญหาต ามมาอีก คนที่ไม่ค่อ ยยอ มคนก็หัดอ ยู่นิ่ง ๆ ไว้บ้างปล่อ ยให้คนที่เขาเกี่ยวข้องโดตรงมาจัดการดีกว่าการเงิน คุณจะมีโชคมหาศาลเกี่ยวกับการเงิน

ถ้าคุณพบคนดีที่ไว้ใจได้และพึ่งพาอาศัยเขาในเรื่องนี้การงาน ความสำเร็จจะเป็นของคุณถ้าคุณแสดงความคารวะต่อสถานะหรือตำแหน่งของฝ่ายตรงข้าม และดำเนินการต่อไปด้วยความนอบน้อ ม

ราศีมีน

เป็นที่น่ายินดียิ่งนัก ที่คุณกำลังจะพบรักครั้งใหม่สดใสกว่าเดิม ใครมีครอบครัวแล้วก็จงรู้ว่าคุณควรจะหาหลักฐานบ้านช่อง

แต่ก็ต้องรอ ดูรยะที่เงินพร้อ มอีกทีหนึ่งการงานก่อนที่จะทำการตัดสินใจใด ๆ จงปรึกษาผู้อาวุโสสูงกว่าหรือผู้ที่สูงกว่าทางสังคม จะทำให้ทุกอย่างราบรื่นเรียบร้อ ยดี