2 0 สิ่งนี้ที่ควรรู้และต้องทำ ก่อนถึงวัย 40ปีนะ

2 0 สิ่งนี้ที่ควรรู้และต้องทำ ก่อนถึงวัย 40ปีนะ

ช่วงนี้นับว่าเป็นช่วงวัยกลางคน ส่วนใหญ่จะมีครอบครัวและมีฐานะที่มั่นคงแล้ว ในช่วงวัยนี้ จะมีงานทำอย่างเป็นหลักแหล่ง ไม่เลื่อนลอยเหมือนช่วงก่อน เพราะว่าในช่วงวัยนี้นั้น จะคำนึงถึงเรื่องอนาคตเป็นส่วนใหญ่ และจะคิดต่อไปว่าภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไร จะอยู่จะกินอย่างไร ขอให้เพื่อนๆ ทำ 20 ข้อนี้ให้ได้ก่อน อาย 40 กันนะคะ

1 การเก็บเงินเป็นแค่บันไดขั้นแรก สู่ความร่ำรว ย แต่ขั้นต่อมา คือ ต้องรู้จักลงทุน

2 การทำกิจก ร ร มในรั้วมหาวิทย าลัยนั้นสำคัญมาก พอๆ กับการคร่ำเคร่งหน้าตำราเรียน

3 เลือกงานที่เราชอบนั้นใช่ แต่อย่ าลืมด้ว ยว่า อาชีพนั้นสามารถเลี้ยงดูตัวเราได้จริงหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ ก็อย่ าหลอกตัวเอง

4 เมื่อถึงวัยทำงาน ใครเก็บเงินก่อน รว ยเร็วกว่า และสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ คือ “ชีวิตที่ไม่มีหนี้ คือชีวิตที่ประเสริฐที่สุด”

5 สร้างเนื้อ สร้างตัวให้ได้เร็วที่สุด ในขณะที่คุณยังมีกำลัง ยังเป็นหนุ่ม-สาว เพราะการฝ่าฟันอุปสรรคในช่วงอายุมาก ไม่ใช่เรื่องสนุก

6 ซื้อบ้านก่อน ที่จะซื้อรถ เพราะบ้านมีแต่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น รถมีแต่มูลค่าลดลง ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า รถ=ลด

7 ไม่ต้องตั้งใจเรียนมากไป เอาแค่พอใช้ได้ก็พอ เพราะโลกแห่งความเป็นจริง วัดกันที่ผลงาน ไม่ใช่ที่เกรด

8 ดอกเบี้ยบ้านนั้นมหาโ ห ดมาก รีบใช้ให้หมดโดยเร็วพลัน ก่อนที่จะแก่ แล้วผ่อนไม่ไหว

9 อย่ าเป็น ศั ต รูกับใครก็ตามบนโลกใบนี้ เพราะคุณจะไม่มีทางรู้ว่า วันหนึ่ง

เขาอาจจะยิ่งใหญ่มาก จนกลับมาทำร้ า ยคุณก็เป็นได้

10 คอนเน็คชั่นหรือสายสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ต่อให้เก่งแค่ไหน ก็สู้การมีเพื่อนเยอะไม่ได้

11 ควรมีงานทำมากกว่า 1 งาน เพราะความมั่นคง ไม่เคยมีบนโลกใบนี้

12 อย่ าคิดว่าตัวเองทำอะไรได้แค่อย่ างเดียว เพราะความสามารถของคนเรา มีมากกว่า 1 เสมอ

13 เมื่อมีโอกาสใดก็ตามเข้ามา จงอย่ าปฏิเสธ ถึงจะล้มเหลว แต่มันก็คือ ประสบการณ์

14 หาเป้าหมายในชีวิตให้เจอโดยเร็วที่สุด เพราะมันจะเป็นเครื่องนำทางของคุณ ในชาตินี้ตลอดไป

15 ออกเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่ยังหนุ่มสาว เพราะเมื่อมีครอบครัว การเดินทางจะเป็นเรื่องยุ่งย ากกว่าเดิม

16 ความสำเร็จที่มากมายแค่ไหน ก็ไม่สามารถทดแทนความล้มเหลวของครอบครัวได้

17 สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่ง โปรดถนอมตัวเองให้มาก เมื่อยังเป็นวัยรุ่น อย่ าใช้ชีวิตให้หนักเกินไป

18 เลือกคู่ชีวิต จงคิดให้ดีๆ อย่ าดูแต่ข้อดีของเขา แต่ต้องดูด้ว ยว่าเราสามารถรับข้อเสียของเขาได้มากแค่ไหน

19 ลองหาเวลาอยู่ว่างๆ ไม่ต้องทำอะไรเลยดูบ้าง อย่ าแบกโลกทั้งใบไว้คนเดียว และอีกอย่ าง งานก็ไม่ใช่ทุกอย่ างของชีวิต

20 การมีแฟน หรือสามีภรรย า ยังเลิกกันได้ แต่ความเป็น พ่อแม่ลูก นั้นเลิกกันไม่ได้ เพราะฉะนั้น ควรดูแลพวกเขาให้ดีๆ

ขอบคุณที่มา thaihealth