12 ลักษณะเด่นข อ งคนที่มี E Q สูง

หลายๆ คน มักจะคิดว่าคนฉลาดมักจะเป็นคนที่ต้องเรียนหนังสือเก่ง คิดเลขเก่ง รอบรู้สาระต่างๆ และมองว่าบุคคลฉลาดทั้งหลายจะได้ดิบได้ดีในหน้าที่การงาน….แต่แท้จริงแล้วหารู้ไม่ว่า ความฉลาดทางตรรกะ สมอง หรือ IQ เป็นเพียงแค่ส่วนนึง ซึ่งยังมีสิ่งที่สำคัญกว่า ที่เรียกว่า ความฉลาดทางอามรณ์หรือ EQ สิ่งนี้แหละจะเด่นชัด และมีน้ำหนักว่า IQ แน่นอน

อย่ างที่คุณเคยสังเกตุเห็น คนเก่งมักจะเพื่อนน้อย เพราะ เขามีอัตตาสูง ในขณะเดียวกัน คนที่ไม่ฉลาดมาก แต่อามรณ์ดี สายสัมพันธ์ฉันมิตรดี มักจะมีความสุขและประสบความสำเร็จ และ เป็นที่รักของคนรอบข้าง

วันนี้รักยิ้มยินดีที่จะบอกให้ทุกคนรู้ ว่าลักษณะเด่นแท้จริง ของคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์นั้นเป็นอย่ างไร ลองมาดูกันมั้ยว่าเธอเป็นแบบพวกเขา กี่ข้อ

1. ไม่พย าย าม ทำให้คนอื่นมาชอบเขา

พวกที่มีความฉลาด ทางอารมณ์ จะรู้ตัวเองดีว่าเป็นคนอย่ างไร และตระหนักได้เสมอว่ามีคนรักก็ต้องมีคน เ ก ลี ย ด ดังนั้นถ้าในสถานการณ์ที่คะแนนเสียง มีความเอนเอียงไปในทิศทางที่ผิด พวกเขาก็ยินดีที่จะแสดงจุดยืน ทำในสิ่งที่ถูกต้อง แม้ว่าจะโดนคนบางกลุ่ม เ ก ลี ย ด พวกเขาก็ ยินดี

2. ไม่ ตัดสินใคร

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง มักจะเป็นคนที่มีความใจกว้าง เข้าถึงง่าย และค่อนข้างดึงดูดความสนใจของคนอื่นได้ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำงาน การรู้จัก มองในมุมของคนอื่นบ้าง เอาใจเขามาใส่ใจเราให้มาก จะยิ่งทำให้เราได้มากกว่าเสีย หากเจอใครทำอะไรที่แปลก หรือแตกต่างออกไป เราก็แค่ต้องพย าย ามเรียนรู้เหตุผลเบื้องลึก จากมุมของคนๆ นั้นเท่านั้นเอง

3. ไม่ เดินซ้ำทางใคร

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง มักจะทำตามเข็มทิศชีวิตของตัวเอง ต่อให้มีอีกกี่ร้อยกี่พัน มาโน้มน้าวใจ หรือมีข้อเสนอดีงามแค่ไหน พวกเขาจะเลือกสิ่งที่เป็นตัวเขาจริงๆ เท่านั้น พวกเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนไป เพราะ พวกเขาเชื่อว่าคนเรา ต่างคนก็ต่างมีคุณค่าในตัวเองกันอยู่แล้ว แค่ภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่ อย่าเอนไหว ไปตามความรู้สึกหรือความคิดเห็นของใครก็พอ

4. ไม่แล้งน้ำใจ กับ คนรู้จัก

ไม่ว่าจะสนิทสนม หรือไม่ก็ตาม พวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์ มักจะแสดงน้ำใจให้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ ความคิด หรือแม้แต่ทรัพย ากรที่พวกเขามี เรียกง่ายๆ ว่าไม่เคยหวงอะไร แม้แต่ ชื่อเสียงของเขา เขาก็ยินดีที่จะสละมันถ้ามันเป็นหนทางที่ทำให้คนอื่น ได้ดีไปด้วยกัน

5. ไม่ ก้ า ว ร้ า ว

แม้จะเป็นใหญ่ ถึงระดับเจ้านายชั้นสูง หรือต่อให้เป็น แค่พนักงานขายในซุ้มเครื่องดื่มเล็กๆ ริมทาง พวกเขาจะปฏิบัติต่อทุกคนอย่ างเท่าเทียม สุภาพเหมือนกัน ให้ความเคารพในสิทธิของกัน และกันเสมอ

6. ไม่ใช่ วัตถุนิยม

ความสุข ของพวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง คือการได้ทำอะไรตามที่ใจต้องการ ไม่โดนสังคม ก ลื น กินจิตใจ พวกเขาจึงมักจะไม่ซื้อของใช้อะไรตามกระแสสั่ง แต่ซื้อตามที่ใจบอก และ พวกเขาก็มองว่าคนที่ชอบซื้อของแพงมาอวดฐานะของตัวเองนั้นไม่ได้ผิดแต่อย่ างใด ก็แค่ตามใจตัวเอง เท่านั้น

7. ไม่ ผิดคำพูด

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง มักจะดึงดูดเข้าหากันเองเพราะรู้กันเองดีว่าใครบ้างที่เชื่อใจได้ เหตุผลที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากพวกเขาเหล่านี้มักจะทำตามที่พูด รักษาคำพูด ของตัวเองเสมอ

8. ไม่ อ่อนไหวง่าย

ไม่ว่าสังคม จะเข้าหาพวกเขาในรูปแบบบวกหรือลบก็ตาม พวกเขาจะไม่ด่วนสรุป และนำอารมณ์ขึ้นมาตัดสินใจ โ จ ม ตี กลับเป็นการ แ ก้ แ ค้ น แต่จะยอมรับทุกอย่ าง และ นำมาวิเคราะห์ใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ตลอดเวลา ส่วนไหนไม่จำเป็นก็แค่ทิ้งไปเท่านั้นเอง

9. ไม่ สนใจโทรศัพท์

เมื่อไหร่ก็ตาม ที่คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ต้องเข้าร่วมกลุ่มสนทนา พวกเขามักจะเป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟังที่ดีอยู่เสมอ สิ่งใดไม่เกี่ยวข้อง เช่น โทรศัพท์มือถือ พวกเขาจะไม่ให้ ความสนใจมันเด็ดขาด ถึงแม้จะเป็นแค่บทสนทนาสั้นๆ ก็ตาม

10. ไม่ มีอีโก้

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง มักจะไม่ใช่อีโก้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ เพราะพวกเขาไม่ได้สนใจว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบ ไม่ได้อย ากเป็นที่สนใจ และ ไม่อย ากได้ผลประโยชน์จากใคร อะไรถูกก็ว่าตามถูก อะไรผิดก็แค่บอกว่าผิดเท่านั้นเอง

11. ไม่ หน้าไหว้หลังหลอ ก

พวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง มักจะแก้ไขปัญหาของตัวเองก่อน เรียนรู้ข้อผิดพลาดนั้นๆ อย่ างละเอียดก่อนจึงค่อยบอกต่อคนอื่น และ ถ้าพวกเขาบอกให้คนอื่นทำอะไรแล้ว เขาจะไม่มีทางทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเด็ดขาด

12. ไม่ โอ้อวด

พวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง นั้นเป็นพวกที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง เชื่อมั่นในความเป็นตัวเอง ดังนั้นพวกเขาจึงไม่โอ้อวดตัวเองกับใคร ก็แค่ทำไปตาม สิ่งที่ใจมองว่าถูกต้อง ใครจะเห็นก็เห็น ใครไม่เห็นก็ช่าง

ใครคิดว่า EQ ตัวเอง ต่ำ ก็แค่ปรับ พฤติกรรมให้ได้อย่ างพวกเขานี่ล่ะนะ

ที่มา  yimlamun