10 นิสัยของภรรย าที่ดี สามีรัก สามีหลง

10 นิสัยของภรรย าที่ดี สามีรัก สามีหลง

หากเราเกิดมาเพื่อรักใครสักคน เราจะรู้สึกดีกับเขาอย่างบอ กไม่ถูก คนที่เกิดมาเพื่อเรานั้นก็คือคนที่เวลาเราอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุข และคนๆนั่นจะไม่คิดที่จะทำให้เราเป็นทุ ก ข์หรือต้องเสียใจเลย

นั่นเรียกว่า “คู่บุญคู่แท้” คือคู่ที่เกิดมาเพื่อรักกัน และเป็นชีวิตคู่ ของกันและกัน ซึ่งเราจะสัมผัสได้เองเมื่อเราต้องเจอใครสักคน ที่เราคิดว่าใช่และพร้อมที่จะฝากชีวิตทั้งหมดของเราเอาไว้ที่เขา

เคยเจอไหมคนที่คุณคิดว่าเขามีความคิดตรงใจกับคุณทุกอย่าง เคยเจอไหมคนที่คุณสามารถไว้ใจเขาได้ โดยที่เขาไม่ต้องร้องขอ เคยเจอไหมคนที่คุณรู้สึกหลงใหลเขา โดยที่เขาไม่ต้องหว่านเสน่ห์อะไรเลย

หากคนเราเกิดมาเป็นคู่กันแล้ว ก็คงไม่แคล้วกันง่ายๆหรอ ก ความรู้สึกมักจะนำพาให้คนสองคนได้มารักกันและรู้สึกดีต่อกัน จะสังเกตได้ว่าคนที่เกิดมาเป็นคู่กันนั้นมักจะรักและเข้าใจกัน

เวลามีปัญหาก็รู้จักการประนีประนอมและใช้เหตุผลในการพูดคุย ทำให้พวกเขาสามารถรักกันได้อย่างย าวนานกว่าคู่อื่นๆที่ไม่นานก็เลิกรากันไป หากคุณเจอคู่แท้คู่บุญของคุณในวันนี้ ก็จงดูแลเขาเอาไว้ให้ดี อย่าทำให้เขาเสียใจเด็ดข า ด

10 ภรรย าที่ดีควรให้เกียรติสามี มีความเคารพ และเข้าใจในธรรมชาติของสามีในข้อที่ว่า ผู้ชายนั้นเป็นเพศที่ชอบแก้ไขปัญหา ภรรย าควรรู้ว่าสามีไม่ใช่สักแต่ว่าฟังปัญหาที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องการหาวิธีแก้ไขปัญหา หรือรับมือกับสถานการณ์นั้นๆ

9 ในสายต าของสามีภรรย าควรมีความพึงพอใจในวิถีการดำเนินชีวิตอย่ างที่เป็นอยู่ และควรทำให้สามีมั่นใจได้ว่าเขาทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวได้เป็นอย่ างดี อย่ าคิดว่าเรื่องผู้ชายควรเป็นช้างเท้าหน้าเป็นแค่เรื่องตลก เพราะมันเป็นเหมือนสัญชาติญาณของเพศชายที่จะรู้สึกแบบนี้

8 ภรรย าที่ดีควรดูแลสามี และหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้ง ไม่พูดถึงสามีในแง่ลบต่อหน้าลูกๆ ญาติๆ เพื่อนฝูง หรือเพื่อนร่วมงานปัญหาของคู่สมรสนั้นควรเป็นเรื่องที่รู้เฉพาะแค่คนสองคน

นอ กเสียจากว่า คุณต้องการที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยคุณแก้ปัญหาที่แก้ด้วยคนสองคนไม่ได้ อย่ างไรก็ต ามจงจำไว้ว่าเพื่อนร่วมงานคุณไม่ใช่ที่ปรึกษาปัญหาชีวิตคู่ของคุณ

7 ภรรย าที่ดีจะไม่ พ ย า ย า ม เปลี่ยนสามี ให้กล า ยเป็นผู้ชายสมบูรณ์แบบอย่ างที่เธอต้องการ

6 ภรรย าควรมีเวลาให้สามีในทุกๆ วัน ถึงแม้บางวันอาจมีเวลาน้อยกว่าปกติ แต่ก็ต้องมั่นใจว่าคุณมีเวลาให้เสมอสำหรับคู่ชีวิตคุณ

5 ภรรย าที่ดีจะรับฟังความคิดเห็นของสามี ไม่จำเป็นว่าเธอจะต้องเห็นด้วยกับทุกสิ่งที่สามีคิด แต่อย่ างน้อยภรรย าควรรับฟังสามีในแบบเดียวกันกับที่เธอต้องการให้สามีรับฟังความคิดเห็นของเธอ

4 ภรรย าที่ดีจะทำให้สามีรับรู้ได้โดยไม่ต้องเอ่ยปาก ว่าสามีของเธอนั้นยังดูมีเสน่ห์ และมีแรงดึงดูดทางเพศสำหรับเธอ

3 ภรรย าที่ดีคือคนที่ดูแลใส่ใจครอบครัว ไม่ว่าคุณจะคิดว่าครอบครัวคุณเป็นครอบครัวสมัยใหม่ และก้าวหน้าไปแค่ไหนบทบาทของภรรย า ก็ยังคงมาพร้อมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ไม่เปลี่ยนแปลง

2 ภรรย าที่ดีจะไม่ทำให้สามีลำบากใจที่จะต้องเลือ กระหว่างเธอ และครอบครัวของเขา ครอบครัวที่ว่านี้อาจหมายถึงแม่สามี ลูกติดจากการแต่งงานที่ผ่ าน มา การที่สามีออ กไปสังสรรค์กับเพื่อน พี่น้องบ้างในคืน

1 ภรรย าที่ดีบอ กรักสามี และเห็นคุณค่าของเขาในทุกๆ วัน

ขอขอบคุณ healthandtrend