ไม่ต้องไปวัด ก็เพิ่มบุญให้ตัวเองได้

ไม่ต้องไปวัด ก็เพิ่มบุญให้ตัวเองได้

การทำบุญเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำที่วัดเสมอไป เพียงแค่เรามีจิตใจที่สงบและสะอาด และทำบุญได้ทุกที่ แม้แต่ที่บ้านเราก็สามารถทำบุญได้

และวันนี้เรามีบทความ ไม่ต้องไปวัด ก็เพิ่มบุญให้ตัวเองได้ อย ากให้อ่ า น ให้จบแล้วคุณจะได้บุยมาก

ตื่นเช้ามา ขณะล้างหน้าหรือดื่มน้ำให้ว่า ‘พุทธัง สรณัง คัจฉามิ, ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ, สังฆัง สรณัง คัจฉามิ’

ก่อนจะกินข้าวก็ให้นึกถวายข้าวพระพุทธ ( นับเป็นอนุสติอย่ างหนึ่ง ) ออ กจากบ้านเห็นคนอื่นเขาทำความดี เช่นว่า ใส่บาตรพระ

จูงคนแก่ข้ามถนน บอ กข่าวงานบุญต่าง ๆ ก็ให้นึกอนุโมทนากับเขา ข า ยดอ กไม้สดและแห้ง เดินผ่านไปเห็นดอ กไม้ที่ใส่กระจาดวางข า ยอยู่หรือ ดอ กบัวในสระข้างทางก็ให้นึกอธิฐานถวาย

เป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยโดยว่า ‘พุทธัสสะ ธัมมัสสะ สังฆัสสะ ปูเชมิ’ และต้องไม่ลืมอุทิศบุญให้แม่ค้าข า ยดอ กไม้หรือรุกขเทวดาที่ดูแลสระบัวนั้นด้วย

ตอนเย็นนั่งรถกลับบ้านเห็นไฟข้างทางก็ให้นึกน้อมบูชาพระรัตนตรัยโดยว่า ‘โอม อัคคีไฟฟ้า พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา’ ( เป็นการบูชาระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ก่อเกิดอานิสงส์แห่งบุญในดวงจิต )

ดูแลมารดาในย ามแก่เฒ่า เวลาไปที่ไหนเห็นข่าวคนต าย คนเ จ็ บ คนป่ ว ย คนที่กำลังมีความทุ ก ข์ก็ดี ผ่านจุดที่คนต ายบ่อย ๆ เห็นศาลเจ้า ศาลพระภูมิก็ดี ให้ระลึกถึง

พระพุทธเจ้า บารมีรวมของครูบาอาจารย์ แล้วแผ่บุญไป ( เป็นการเจริญเมตต า ฝึกให้จิตมีพรหมวิหาร เป็นการบำเพ็ญบุญ ) ก่อนนอนก็นั่งสมาธิ เอนตัวนอนลงก็ให้นึกคำบริก ร ร มภาวนาไตรสรณคมน์นี้จนหลับ……

ตื่นขึ้นมาก็บริก ร ร มภาวนาต่ออีกตลอ ดวัน นี่คือตัวอย่ าง……ของเทคนิคการตะล่อมจิตให้อยู่แต่ในบุญกุศลตลอ ดทั้งวัน โดยไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียว และได้บุญมากกว่าการทำทาน……

เป็นการทำให้ดวงจิตของเราเกิดแสงแห่งบุญทุกขณะลมห า ยใจเข้าออ ก สะสมบุญได้ตลอ ดทั้งวัน

การทำบุญไม่จำเป็นจะต้องออ กจากบ้านก็ได้ ไม่ต้องไปวัดก็ได้ รู้ไหมว่าเพียงการส ว ดมนต์ก็เป็น วิธีเพิ่มบุญให้ตัวเอง ได้บุญเหมือนกัน เนื่องด้วยว่าส่วนมากเราก็ทำงาน กว่าจะกลับเข้าบ้านบางที่ก็ค่ำมืดแล้ว

จะเอาเวลาที่ไหนไปเข้าวัดทำบุญกันอีก เพราะแค่เเรงจะอยู่บ้านก็แทบจะไม่มีกันเลย เป็นบทส ว ดมนต์ที่ช่วยทำให้มีสติ แถมเป็นการเเก้เคราะห์ได้ดีแบบที่ไม่ต้องไปหาอาจารย์ดังที่ไหนเลย

เวลาส ว ดมนต์เพื่อให้ได้บุญนั้นให้สวดอิติปิโส เท่าอายุ + 1 เป็นบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ เป็นบทสวดที่ช่วยให้มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา

ช่วยเเก้เคราะห์ต่าง ๆ ที่มันไม่ดีได้ บทส ว ดก็คือ อิติปิโส ภะคะวา อะ ระ หัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชา จะ ระ ณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะ วิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัม มะสา ระถิ สัตถา เทวะมะนุส สานัง พุทโธ ภะคะวา ติ

การส ว ดต ามจำนวนอายุ + 1 แปลว่า ให้ส ว ดเพิ่มจากอายุเราอีก 1 จบนั่นเอง เช่น หากเราอายุ 30 ปี เราก็ส ว ด 31 จบ นั่นเอง สำหรับใครที่กำลังรู้สึกว่าทำอะไรก็ติดขัดไปหมดลงสวดมันทุกวันก่อนนอนลอง ดูจะช่วยทำให้อะไร ๆ ดีขึ้นมาได้ เป็นการเสริมบุญให้กับตัวเอง

สำหรับคนที่มีความสุขดีอยู่แล้วการส ว ดมนต์แบบนี้จะเป็นการเสริมบารมีให้กับตนเองยิ่งขึ้นไปอีก นอ กจากนั้นแล้วยังเป็นบทส ว ด

ที่เหมาะกับคนจิตอ่อน กลัวผี โดนทำร้ า ยง่าย นอนไม่ค่อยหลับ พอสวดมนต์จะทำให้นอนหลับสนิทมากยิ่งขึ้นสิ่งที่มองไม่เห็นจะไม่มารบกวน จะไม่โดนผีอำนั่นเอง

บท ส ว ด ค า ถ า ปลดห นี้และห นี้ ก ร ร ม

สำหรับคนที่ห นี้สินเยอะ รวมถึงห นี้ก ร ร ม ไม่ว่าจะจากชาตินี้ ชาติก่อนก็ต ามที่ทำให้เราทำอะไรก็มีปัญหาติดขัดตลอ ด แม้จะตั้งใจทำงาน ตั้งใจเก็บเงิน ตั้งใจทำความดีอย่ างไรก็มีแต่อุปสรรคตลอ ด นั่นอาจจะเป็นเพราะห นี้ก ร ร มคุณเยอะก็ได้

สังเกตตัวเองว่าแบบไหนคือมีห นี้ก ร ร มเยอะ คือ มีเงินเข้ามาก็มักจะมีอะไรที่ต้องจ่ายออ กไป มีคนเข้ามาขอยืมเงิน โดนขโมยเงิน โดนขโมยของ โดนโ ก ง มีปัญหาเข้ามาตลอ ด เป็นต้น

บทส ว ดที่จะช่วยปลดห นี้ก ร ร มก็คือ ท่องนะโม 3 จบ จากนั้นกล่าวว่า ท่านเจ้าก ร ร มนายเ ว รทั้งหล า ย ที่ข้าพเจ้า . . .. . . ( กล่าวชื่อ – สกุล ). . .. . . ได้ติดห นี้ท่านเท่าใด เวลาใด

ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา ข้าพเจ้าขอปาวารณาว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะทยอยใช้ห นี้คืนให้ทุกบาท ทุกสต างค์จนกว่าจะหมดและขออโหสิก ร ร มให้เเก่ข้าพเจ้า เพื่อความสุข ความเจริญของข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเทอญ

โดยบทสวดมนต์และคำกล่าวนี้สามารถใช้ได้ทุกวัน รวมถึงหากจะบ ริ จ า คเงินก่อนจะหยอ ดบ ริ จ า คนั้น พย าย ามสวดมนต์และกล่าวคำข้างต้นให้จบก่อนจะหยอ ดลงกล่องหรือตู้

มีเพียงเท่านี้สำหรับบทสวดมนต์ที่จะเสริมบารมี เสริมบุญให้กับตนเอง ใครที่อย ากจะทำบุญแบบไม่ต้องออ กจากบ้านก็ลองทำต ามกกันดู อย่ างน้อยก็จะรู้สึกสบายใจมากขึ้น

ขอขอบคุณ สบายใจจัง , mokkalana