ใค รทำบุ ญไม่ขึ้ น ทำอ ะไรติ ดๆ ขัดๆ ลอง อ่ า นนี่ดูชี วิ ตคุณอ า จจ ะเปลี่ย นไ ป

ใค รทำบุ ญไม่ขึ้ น ทำอ ะไรติ ดๆ ขัดๆ ลอง อ่ า นนี่ดูชี วิ ตคุณอ า จจ ะเปลี่ย นไ ป

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่า ที่อยากให้เพื่อนๆนั้นได้อ่านค่ะ แพท ย์ผ่ าตั ด

โ รคหั วใ จมือหนึ่ง..เล่าเรื่องประสบการณ์ขอขมา เจ้ากรรมนายเวรและบท

ขอขมา อโหสิกรรม..ว่า ปกติเป็นคนที่สวดมนต์ ไหว้พระก่อนนอน จะท่อง

เฉพาะบท “นโมตัสสะ ฯลฯ” กราบ 3 ครั้ง แล้วนอนเลย แต่เมื่อก่อนปีใหม่

ได้หนังสือสวดมนต์มา ก็เลยได้สวดบท ขอขมาอโหสิกรรม

เจ้ากรรมนายเวรตอนสวดครั้งแรก ก็ไม่คิดอะไรมาก คิดแค่ว่า เป็นบทที่

น่าสวดดี หลังจากสวดเสร็จ คืนนั้น…

ฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุด สีชมพูแดง มานั่งคุยด้วย เธอบอกว่า เมื่อก่อนโกรธ

เรามาก แต่มาวันนี้ไม่โกรธแล้ว พอเราตื่นขึ้นมา เรารู้สึกว่าอิ่มเอมใจ แบบ

อธิบายไม่ถูก คุยกับแม่ แม่ว่า คงเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขามาอโหสิกรรม

ให้ ก็เลยไปเล่าให้เพื่อน สนิทฟัง เพื่อนก็เลย ขอให้ส่งบทสวด บทนั้นให้

พอเพื่อนเราสวด เธอก็ฝันเห็นเด็กตัวเล็ก ๆ บอกเธอว่า เขากำลังจะไป

เกิด เธอบอกว่า เธอรู้สึกดีมาก ๆ ก็เลยอยากจะแชร์บท สวดมนต์ให้

เพื่อนๆเผื่อใครสนใจอยากจะสวดบทอธิฐานขออโหสิกรรม

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง

อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

กรรมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็น กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วง

เกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้า

กรรม นายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษ ให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า

อย่าได้จองเวรจองกรรม ต่อกันอีกเลย แม้แต่กรรมใดที่ใคร ๆ ทำแก่

ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม ให้ทั้งสิ้น ….

ยกถวายพระพุทธเจ้า เป็นอภัยทาน ขอจงดลใจให้ เขาเหล่านั้น กลับมี

เมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรม ต่อกันตลอดไป

ด้วยอานิสงส์… แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัว ตลอดจน…

วงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณ ของข้าพเจ้าพ้นจาก ความทุกข์ยาก

ลำบาก เข็ญใจ ความทุกข์อย่าได้ใกล้

ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอให้มีความสุขสวัสดี มีชัย เสนียดจัญไร และ

อุปัทวันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไป

นึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้น

จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ…จงพลันสำเร็จ เทอญ

นิพพานัง ปัจจะโย โหตุ

ที่มา jitpensook