ใครทบทวนสิทธิ ตรวจสอบสถานะ เตรียมเอ กสาร รอเจ้าหน้าที่

ใครทบทวนสิทธิ ตรวจสอบสถานะ เตรียมเอ กสาร รอเจ้าหน้าที่

หลังจากที่ได้ปิดลงทะเบี ย นไปแล้ว เมื่อวันที่ 22 ที่ผ่าน มา และกระทรวงการคลังได้เปิดให้มีการยื่นทบทวนสิทธิ์เป็นวันที่สาม มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์กว่า 2 ล้านคนได้ยื่นขอทบทวน ซึ่งเจ้าหน้าที่เครือข่ายคลังจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดทั่วประเทศ จะลงพื้ นที่จริงเพื่อ ยืนยันตัวตนและการประกอ บอ าชี พต ามที่ลงทะเบี ย นไว้ในวันที่ 23 เมษายน 2563

การลงพื้นที่ตรวจสอบดังกล่าว เพื่อความรวดเร็วในยื่นทบท ว นสิ ทธิ์ เตรียมเอ กสารให้พร้ อ ม ดังนี้

1. ภาพของผู้ทบทวนสิทธิ์

2. บัตรประชาชน

3. รูปถ่ายที่ยืนยันการประกอบอาชีพจริง

4. บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่า ฯลฯ

ขอย้ำว่า ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายพร้อ มแล้วที่จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ ส่วนกรณีที่คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. อนุมัติขย ายจำนวนผู้รับเงินเยี ยวย า 5,000 บาท จาก 9 ล้านคนเป็น 14 ล้านคนนั้น เป็นการเตรียมเงินไว้ใช้จ่ายเยี ยวย าอย่างต่อเนื่อง เพราะจ่ายเยี ยวย าเกือบทุกวัน

อีกทั้ง กระทรวงการคลัง ขย ายสิทธิ์จ่ายเงินเยียวย าเพิ่มเติม สำหรับ นักศึกษาที่ทำงานด้วย คนงานก่อสร้าง และเกษตรกรที่ทำอาชีพอื่นๆ ซึ่งกระทรวงการคลังจะจ่ายเยียวย ากลุ่มนี้ด้วยทั้งนี้ ในส่วนของกลุ่มที่ขอข้อ มูลเพิ่มเติม 6.3 ล้านคนนั้น ในวันศุกร์ที่ 24 เม.ย. 2563

จะมีการจ่ายเยียวย าล็อตแรกอีก 5 แสนคน ส่วนกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์ 10.6 ล้านคน ซึ่งล่าสุดยื่น มาแล้วประมาณ 2 ล้านกว่าคนนั้น มีการจ่ายเงินเลย 2 แสนคน โดยไม่ต้องลงพื้นที่ เพราะตรวจสอบข้อ มูลสามารถเยี ยวย าได้ต ามที่ขอ

เตือนอีกที www.เราไม่ทิ้งกัน.com เปิดดำเนินการลงทะเบียนรับ มาตรการเยียวย า 5,000 บาท จนถึงวันนี้ (22 เมษายน 2563) เป็นวันสุดท้าย ก่อนปิดลงทะเบียน เวลาเที่ยงคืน ส่วนการเปิดรับขอทบทวนสิทธิ์สำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรอง

ที่เปิดให้ ยื่นทบทวนสิทธิ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. ที่ผ่าน มา ยังสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ต่อเนื่องโดยยังไม่มีกำหนดปิดการยื่นทบทวนสิทธิ์