ใกล้ปิดจ๊อบ เราไม่ทิ้งกัน แจ้ง คนทบทวนสิทธิ์ติดต่อไม่ได้ รีบติดต่อ กรุงไทย

ใกล้ปิดจ๊อบ เราไม่ทิ้งกัน แจ้ง คนทบทวนสิทธิ์ติดต่อไม่ได้ รีบติดต่อ กรุงไทย

คืบหน้าเยีย วย า 5000 เราไม่ทิ้งกัน นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึง เยีย วย า 5000 บาทต ามโครงการเราไม่ทิ้งกันว่า ขณะนี้ผลการดำเนินการสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 99 เปอร์เซนต์ ส่วนอีก 1 เปอร์เซนต์คือส่วนที่ตกค้างจากการทบทวนสิทธิ์ ทั้งนี้ มีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเยีย วย าจำนวน 15 ล้านคน

ซึ่งกระทรวงการคลังจ่ายเงินเยีย วย าครบแล้วทั้ง 15 ล้านคน ส่วนอีก 2.4 แสนคนอยู่ระหว่างทบทวนสิทธิ์ เนื่องจากบางส่วนติดต่อได้แต่ไม่สามารถนัดพบได้ หรือที่อยู่จริงในปัจจุบันไม่ตรงกับที่ได้ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ไว้ และบางส่วนผู้พิทักษ์สิทธิ์พย าย ามติดต่อไปหลายครั้งก็ไม่สามารถติดต่อได้

อย่างไรก็ต าม กลุ่มที่ไม่สามารถนัดพบได้หรือติดต่อไม่ได้นั้น กระทรวงการคลังจะส่ง sms แจ้งให้ทราบอีกครั้ง และให้ไปติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทยเพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพได้จนถึงวันที่29 พ.ค.

นายธนกร กล่าวอีกว่า นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เรียกประชุมติดต ามเรื่องนี้ และเตรียมที่จะปิดโครงการภายในสิ้นเดือนพ.ค.นี้ โดยนายอุตตมพอใจผลการดำเนินงานที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ นอ กจากนั้น

นายอุตตมได้สั่งการให้เข้าไปดูแลประชาชนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จอีก 1.7 ล้านคนด้วย อย่างไรก็ต าม จากการที่ตนได้ลงพื้นที่นั้น ประชาชนต่างพอใจการทำงานของรัฐบาลในการช่วยเหลือเยีย วย าประชาชน และยังฝากขอบคุณพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม รวมถึงนายอุตตมด้วย