โปรดจำ 5 ข้อนี้ไว้ สุดท้า ยเราต้องพึงตั วเองให้ได้

เมื่อต้องใช้ชีวิตเพียงคนเดียว เราต้องมีกำลังใจและอยู่เพื่อตัวเองให้ได้ การพึ่งพาตัวเองได้คือคนจริงการหัดให้ตัวเองได้อยู่ตัวคนเดียวดูบ้างถือเป็นเรื่องสำคัญที่ใคร ๆ ต่างก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือเอาไว้

1. ใจของคนไม่แน่นอน

เพราะใจคนเราสามารถเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาและเราไม่มีทางที่จะรับรู้ได้เลยว่า เมื่อถึงจุด ๆหนึ่งของชีวิต ใครบ้างที่จะยังคงอยู่เคียงข้างเราการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆจึงอาจมีส่วนช่วยให้สิ่งที่เราต้องเผชิญนั้นไม่ใช่เรื่องย ากเกินที่เราจะรับไหว

2. เราจะเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิม

คนเราจะรู้สึกว่าตัวเอง สามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและเข้มแข็งกว่าเดิมนั้น ก็ต่อเมื่อได้ข้ามผ่านอุปสรรคข้ามปัญหาต่าง ๆ ไปด้วยตนเอง บางทีที่เราได้อยู่ตัวคนเดียวมันอาจไม่ใช่เรื่องแย่ เพราะในบางครั้งบทเรียนชีวิตทั้งหลายก็ได้มาจากประสบการณ์เหล่านี้แหละ

3. ไม่ต้องเป็นภาระ หรือสร้างความเดือดร้อนให้ใคร

ในแง่ของความเป็นจริง คือคนเราควรใช้ศักยภาพของตัวเองที่มีอยู่หรือช่วยเหลือตนเองอย่ างเต็มที่ก่อนเมื่อไม่ไหวจริง ๆ ค่อยไปพึ่งพาคนอื่นซึ่งการกระทำเช่นนี้จะทำให้เรารู้สึกได้ถึงคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเองมากกว่าเดิมเพร าะหลีกเลี่ยงการเป็นภาระ และสร้างปัญหาให้กับคนรอบข้างน้อยลง

4. ไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอดไปหรอก

เวลาจะพรากใครหลาย ๆ คนให้เดินออกไปจากชีวิตในแบบที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ความรู้สึกเคว้งคว้างทั้งหลายจะก่อตัวขึ้นภายในใจของเราเองทำให้รับรู้ได้ถึงความอ่อนแอ

ดังนั้นแล้ว การใช้ชีวิตคนเดียวให้เป็นคือเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเลยที่คนเราจะต้องหัดเรียนรู้เอาไว้เพ ราะทุกสิ่งบนโลกใบนี้ จะไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไปรวมถึงตัวเราด้วย

5. ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้เต็มที่

การได้ทำอะไรด้วยตัวเอง จะทำให้เรารู้สึกได้ถึงความเป็นอิสระสามารถใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการได้เต็มที่และไม่ต้องเป็นห่วงหรือเป็นกังวลว่าใครจะรู้สึกอย่ างไรเป็นการสร้างความสุขง่าย ๆ ให้กับตัวเรา

ที่มา   yimlamun