แ ค่เขย่งเท้ าอยู่ ที่เดิ ม 5-10 วินาที ช่ วยได้เ ย อะม า ก

แ ค่เขย่งเท้ าอยู่ ที่เดิ ม 5-10 วินาที ช่ วยได้เ ย อะม า ก

การมีอ า ยุ ยื นเชื่อว่าหลายคนก็คงอย ากจะมีกันทั้งนั้น เพราะว่ามันทำให้

เราได้อยู่บนโลกเพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของอะไรหลายๆ อย่ าง อย่ าง

หนึ่งที่จะช่วยทำให้อ า ยุ ยื น ย า วได้คือ “การมีสุขภาพดี” ซึ่งมันก็ต้อง

หมายถึงการดูแลตัวเองในหลาย ๆ ด้านนั่นเอง แต่สำหรับวันนี้จะเหมาะ

กับคนที่ออกกำลังกายหนักไม่ได้ รวมถึงคนที่ไม่ค่อยจะมีเวลาออกกำลัง

กายด้วย แค่เขย่งเท้าอยู่ที่เดิม ก็ช่วยทำให้เลือกไหลเวียนดี มีสุขภาพแข็งแรง

วิธีการเขย่งเท้า

1 ให้ยืนบนสเต็ปที่บุนวมหรือกล่องเตี้ย ๆ สักหน่อยแล้วทำการเขย่งเท้า

ทรงตัวยืนบนนั้น โดยจมูกเท้า หรือจะยืนบนพื้นเลยก็ได้เหมือนกัน

2 ทำการยกเท้าให้สูงจากพื้น เขย่งปลายเท้าให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้

โดยทำค้างไว้ให้ได้สัก 3 วินาที

3 จากนั้นค่อย ๆ หย่อนส้นเท้าลงมาให้ต่ำลง แล้วพัก เป็นการนับ 1 ก็ค่อยทำอีกครั้ง

4.ทำอีกครั้งทำข้อ 2 – 4 โดยทำให้ครบ 12 ครั้ง

5 ควรทำท่านี้แบบวันเว้นวัน หากทำได้ครบแล้วควรใช้เป้ถ่วงน้ำหนักเพิ่มด้วย

ประโยชน์ของการเขย่งเท้า

1 ช่วยในการ รั ก ษ า โ ร ค เ อ็ นฝ่ าเท้า อั ก เ ส บได้

เคยไหมที่รู้สึกป ว ดแปลบ ๆ ที่ส้นเท้า ฝ่าเท้า มักจะเกิดมาจากการใช้งาน

เท้าหนักเกินไป นักวิ่งจะเป็นอาการนี้บ่อย ๆ การเขย่งเท้าจะช่วยยืดกล้าม

เ นื้ อ เ ส้ น เ อ็ นบริเวณเท้าได้ อีกทั้งยังช่วยกร ะ ตุ้ น การผ ลิ ตคอลลา

เจนและฟื้นฟูความสามารถของเ อ็ นร้ อ ยหวายในการรับน้ำหนักได้

2 ช่วยในการลดน้ำตาลใน เ ส้ น เ ลื o ด

ผู้ป่ ว ยเ บ าห ว า น ทำได้ การทำแบบนี้จะช่วยลดน้ำตาลใน เ ลื o ดได้

ซึ่งการเขย่งเท้าจะช่วยลดระดับของน้ำตาลในเ ลื o ดได้จาก 200 mg/dl

เหลือเพียง 120 mg/dl ปริมาณน้ำตาลเฉลี่ย Glycohemoglobin A1c

จากค่า 8% เหลือ 7 % นั่นเอง แล้วยังช่วยให้ระบบไ ห ลเ วี ยนเ ลื o ด

ทำงานปกติอีกด้วย ช่วยลดเ บ า ห ว า นได้ดี

ใครที่กำลังว่าง ๆ อย่ าลืมหาเวลามายืนเขย่งเท้าลองดูนะ ทำไม่ย ากเลย

ทำครั้งแรก ๆ อาจจะไม่ชินเท่าไหร่ แต่อยากให้หมั่นทำเป็นประจำจะได้ดี

ต่อสุขภาพร่างกาย โดยเฉพาะใครที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายทำแต่งาน

ทุกวัน ๆ การขยับนิด ขยับหน่อยและเลือกทานอาหารดี ๆ มีประโยชน์ต่อ

ร่างกาย จะช่วยให้อ า ยุ ยื น ย าวมากขึ้น

ที่มา 108archeepparuay