เเน ะนำวิธีจั ด “หิ้งพระ” ในบ้านให้ถู กวิ ธี ช่ว ยเสริ มคว า มเป็นม งคล ที่หล า ยคนยั งไม่เ คย รู้

เเน ะนำวิธีจั ด “หิ้งพระ” ในบ้านให้ถู กวิ ธี ช่ว ยเสริ มคว า มเป็นม งคล ที่หล า ยคนยั งไม่เ คย รู้

ห้องพระ หิ้งพระ ในบ้านของเรา เป็นที่สักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล

ต่อคนในบ้าน แต่ว่าหากติดตั้งหิ้งพระในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมก็จะ

ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่มีปัญหาเหมือนกันนะ วันนี้จะมาแนะนำการ จัดหิ้ง

พระ ให้ถูกตำแหน่งและช่วยเสริมความเป็นมงคลให้กับบ้าน ต้องทำ

อย่างไรมาดูกันเลย

1. หิ้งพระจะต้องสะอาดเสมอ เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่หลายคนละเลย

เวลาทำความสะอาดบ้านเราก็ต้องมาทำความสะอาดห้องพระ หิ้งพระ

ด้วย หมั่นเปลี่ยนน้ำในแจกันด้วยดอกไม้บูชาจะต้องสดสวยเสมอ

2. จะต้องติดอยู่ในมุมที่สงบ ไม่มีเสียงรบกวน ไม่มีอะไรมารบกวน คนไม่

ผ่านไปผ่ านมาเยอะ และไม่ควรวางใกล้กับประตูหน้าต่างหรือทางเข้า

ออกใด ๆ ทั้งสิ้น

3. ห้ามติดหิ้งพระไว้บนผนังห้องครัว ห้องน้ำ ไม่ควรหันหน้าไปหาครัว

หรือห้องน้ำด้วยนะ เนื่องจากจะทำให้คนในบ้านมีปัญหาทะเลาะกัน หรือ

เจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่าย ๆ

4. หิ้งพระนั้นเวลาติดจะต้องอยู่สูงกว่าศีรษะเวลาเรายืน พอติดสูงจะส่ง

เสริมให้การงานก้าวหน้า พัฒนาไปได้ไกล

5. ห้องพระก็ควรมีแต่พระและของที่จำเป็นสำหรับจัดโต๊ะหมู่บูชา ในหิ้ง

พระก็เช่นกัน ห้ามมีของอย่ างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในนั้น

6. ไม่ควรจัดหิ้งพระไว้ปลายเตียง ยกเว้นจำเป็นจริง ๆ แต่อย่างไรก็ไม่ค่วร

และไม่ควรจะหันหน้าพระเข้ามาหาเตียงด้วย เนื่องจากมีบางภาพ

กิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราที่พระก็ไม่ควรจะเห็น

7. ไม่ควรจัดหิ้งพระไว้ที่ห้องรับแขก เพราะไม่สงบ มีคนเยอะวุ่นวาย

8. ควรมีองค์พระบนหิ้งเป็นจำนวนคี่

9. อย่าติดตั้งหิ้งพระไว้ใต้คานเพราะจะทำให้ ดวงชะตาโดนกดทับ

ทำอะไรก็ไม่ขึ้นและเจ็บป่วยบ่อย

10. หิ้งพระไม่ควรมองเห็นจากข้างนอกเวลามองเข้ามา

ข้อห้ามการจัดหิ้งพระตามปีนักษัตรสำหรับเจ้าของบ้าน

1. ปีชวด ห้ามตั้งหิ้งพระหันทางทิศเหนือ จะทำให้มีอันตรายถึงชีวิต

2. ปีฉลู ห้ามตั้งหิ้งพระหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

เพราะจะทำให้เกิดการเจ็บป่วย

3. ปีขาล ห้ามตั้งหิ้งพระหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

เพราะจะทำให้ผู้หญิงในบ้านมีอันตราย

4. ปีเถาะ ห้ามตั้งหิ้งพระหันไปทางทิศตะวันออก

เพราะจะทำให้คนในบ้านเสี ย ชีวิต

5. ปีมะโรง ห้ามตั้งหิ้งพระหันไปทางทิศตะวันออก

จะทำให้เกิดเรื่องเสียหายกับคนในบ้าน

6. ปีมะเส็ง ห้ามตั้งหิ้งพระหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

เพราะจะทำให้ครอบครัวมีแต่เรื่องวุ่น ๆ ไม่มีความสุข

7. ปีมะเมีย ห้ามตั้งหิ้งพระหันไปทางทิศใต้ เพราะว่าจะมี

แต่เรื่องอัปมงคลในบ้าน

8. ปีมะแม ห้ามตั้งหิ้งพระหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

จะทำให้ครอบครัวมีเรื่องเລวร้ายรุนแรงเกิดขึ้น

9. ปีวอก ห้ามตั้งหิ้งพระหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

เพราะจะเจอแต่เรื่องร้าย ๆ กับผู้ชายในครอบครัว

10. ปีระกา ห้ามตั้งหิ้งพระหันไปทางทิศตะวันตก

เพราะจะมีแต่ความทุกข์เศร้าโศกมาหา

11. ปีจอ ห้ามตั้งหิ้งพระหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

จะทำให้มีแต่เรื่องร้าย ๆ เข้ามา

12. ปีกุน ห้ามตั้งหิ้งพระหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

เพราะจะทำให้มีแต่เรื่องที่จะต้องเสียเงินตลอด ปัญหารุมเร้าเยอะมาก

แม้ว่าเรื่องการจัดวางหิ้งพระนี้จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ตาม แต่ว่าจะ

ทำตามเอาไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไร เพราะว่าบางเรื่องนั้นเราอาจจะมองไม่

เห็นแต่มันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีอยู่จริง คนโบราณเชื่อและทำกันมา

แบบนี้หากมันไม่ได้กระทบอะไรต่อการใช้ชีวิตของเรามากนักก็ทำตาม

เอาไว้จะดีกว่า บางทีโชคดีอาจจะเข้ามาหาคุณก็เป็นได้

ที่มา: 108archeepparuay