เห็ นคนอื่ นร ว ยอย่ าไปอิจฉ า ให้ไปดูต อนเข าห า ไม่ใช่ต อ นเขามี

เห็ นคนอื่ นร ว ยอย่ าไปอิจฉ า ให้ไปดูต อนเข าห า ไม่ใช่ต อ นเขามี

คนส่วน มากมีปัญหาเรื่องการเงิน เพราะจิตของเขามีทัศนคติที่ไม่ดีเกี่ยวกับเงิน

มันลึกมากนะครับเรื่องนี้ คุณอาจจะคิดว่า ฉันไม่มีปัญหา รักเงินจะ ฅ า ย

อ ย ากให้ลองดูความคิดเรากันหน่อ ยนะครับ เวลาเห็นคนร ว ยกับสิ่งของที่เขาใช้

คุณต ามความคิดทัน มั้ยว่า คิดอย่างไรกับภาพที่เห็น เพราะสิ่งที่คุณคิด มันกำหนดชะต าชีวิตของเราไปตลอ ดกาลนะครับ

ที่เห็นคนอื่นร ว ยอย่าคิดว่าเพราะเขาโชคดีอย่าไปแต่คอ ยจ้องอิจฉาหรือจับผิด

ว่าร ว ยจริงไหมดูดีๆถ้าเขาไม่เก่งจริงเขาจะมีได้ขนาดนี้เหรอ

สิ่งที่เห็นโ พ สรูป ภ าพกินหรูอ ยู่ดีชีวิตดีๆในโซเชี ยลเค ยเห็นไหม?

เบื้องหลังเขาทำงานหนักแค่ไหนที่เขาเหนื่อ ยที่เขาลำบาก

ไม่ได้มาโพสให้รู้หรอ กเพราะเขาแค่อ ย ากแสดงให้เห็นแค่ภาพควาสำเร็จ

เห็นเขามีแล้วอ ย ากมีอย่างเขาบ้างก็อย่าไปอิจฉาหรือคิดถึงแต่ตอนที่อ ย ากจะมี

อ ย ากจะได้แต่อ ย ากให้ลุกขึ้น มาทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นถ้านั่งงอ มืองอเท้าอ ยู่เฉยๆ

บอ กเลยไม่มีใครเสกให้ได้เลิกคิดว่าเขาแค่ดวงดีเลิกคิดว่าเขาแค่บ้านร ว ย

เมื่อไหร่ที่คิดแบบนี้แสดงว่ากำลังอิจฉาเขาอ ยู่เห็นเขาร ว ย ให้ดูตอนที่เขาลำบาก

หาอย่าอิจฉา ตอนที่เห็นเขาใช้จ่ายเมื่อไหร่ที่คิดได้แบบนี้คุณจะเลิกอิจฉาในสิ่งที่เขาอวด

แต่จะมองไปว่ากว่าเขาจะมีวันนี้ได้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเขาต้องเจออะไร

ต้องลำบากอ ดทน มากแค่ไหนและเริ่มหัน มาพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังถึงวันนั้นแหละก็จะได้

ก็จะมีแบบคนอื่นเขาอีกอย่างที่ควรเปลี่ยนคือเปลี่ยนสังคมไม่ได้บอ กให้เลิกคบเพื่อนหรือทิ้งใครไปนะ

แต่บางทีสังคมที่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นไม่ใช่คนประเภทที่น่าคบสักเท่าไหร่คนที่ชีวิตวันๆ

ไม่ทำอะไรจ้องแต่นินทาคนนู้นวิจารณ์คนนี้จะทำให้เราไม่พัฒนา

ถึงคุณจะบอ กว่าไม่ใช่แบบนั้นแต่คบไปนานๆเข้าคุณจะได้นิสัยแบบนั้นติดตัวมาแน่ๆอ ย ากชีวิตดีต้อง

โฟกัสตัวเองไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นและที่สำคัญไม่ยุ่งกับคนชอบยุ่งเรื่องคนอื่นชีวิตมันสั้นอย่าเอาเวลามาใช้กับอะไรที่ไม่สำคัญ