เหตุผล 6 ข้ อ ที่ควรเลิกเล่นมือถือก่อนนอน

เหตุผล 6 ข้ อ ที่ควรเลิกเล่นมือถือก่อนนอน

ทุกวันนี้มือถือ ถือว่าเป็นปัจจัยที่ 6 ของชีวิตประจำวันของทุกๆ คนไปแล้ว เพราะส่ิงแรกที่คุณจะตื่นนอน หรือสิ่งสุดท้ายที่คุณจะทำก่อนนอนก็คือ การเล่นมือถือ แต่คุณเคยรู้ไหมว่าการเล่นมือถือ

ก่อนนั้นส่ งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณมากแค่ไหน วันนี้เรามีบทความ เหตุผล 6 ข้ อนี้ ที่วรเลิกเล่นมือถือก่อนนอน ไปดูกันว่า ทำไมคุณถึงต้องเลิกเล่นมือถือก่อนน

1. เล่นมือถือเวลากลางคืน ก่อนนอนโดยเฉพาะบางคนปิดไฟเล่นอีกด้วย อั น ต ร า ยจากแสงสีฟ้านั้น มากกว่าที่คิด ทำให้เรานอนไม่หลับ และยัง อั น ต ร า ยต่อส ภ า พผิ ว ด ว ง ต า อีกด้วย ทำให้รู้สึกอ่อนล้าเพลียง่าย

2. สายต าจะแย่ลงทุกวัน ๆ เนื่องจากทำงานหนักเป็นเวล า ย าวนาน ยิ่งนอนตะแคงเล่นยิ่งกดทับ ด ว ง ต าอีกด้วย ทำให้เป็นสายต าสั้นได้ง่าย

3. การนอนไม่มีคุณภาพเพราะว่านอนน้อย ร่างกาย ส ม อ ง ก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่ พอเวลาพักผ่อนกลับต้องมาทำงานต่อเพราะโดน

กระตุ้นจากมือถือ นอนดึกบ่อย ๆ อาจจะตื่นไปทำงานไม่ทันได้เลย

4. ชอบผัดวันประกันพรุ่งเพราะว่าเวลาเอาไปใช้กับการเล่นมือถือ พอเวลาทำงานก็จะเพลีย ทำงานไม่เสร็จ และมักจะส ม า ธิ สั้ น

หยิบจับมือถือขึ้น มาดูบ่อยเกินไปและมักจะอยู่ในนั้นนานจนกินเวลาอย่ างอื่นไปหมด แบบนี้แย่มากแน่นอน

5. เ สี่ ย งที่จะเป็น โ ร ค เค รี ย ด เรื้ อ รั ง เพราะว่าส ม อ ง เราควรจะได้พักแล้วแต่เรายังจะไปป้อนข้ อมูลอะไรมากมายเข้าไปอีก ยิ่งจะทำให้เครียด

มากขึ้น ระ บ บ ก า ร ไ ห ลเวียน โ ล หิ ตก็ทำงานไม่ดี แล้วยังเ สี่ ย งเป็น โ ร ค เกี่ยวกับก ร ะ ดู กคอและสั น ห ลั งอีกด้วย

6. ส่ งผล อั น ต ร า ย ต่อ ไ ต เนื่องจากระบบภายในร่างกายไม่ได้รับการซ่อมแซมในเวลาที่สมควร ทำให้ผมหลุดร่วง

รู้สึกหดหู่และไตก็ทำงานหนักมาก ๆ ร่ า ง ก า ย พั งมาจากข้างในเลย

สรุปคือ การเล่นมือถือก่อนอน เล่นมือถือมากเกินไปติ ด จ อ เ สี่ ย งที่จะทำให้เราเสียการงานได้ง่ายมาก บางครั้งอาจจะเกิดความสู ญ เ สี ย อะไรสักอย่ าง

ที่ใหญ่มากเพียงเพราะว่าคุณติดมือก็ได้ หากต้องการจะมีสุ ข ภ า พ ดีก็อ ย่ าลืมดู แ ล สุ ข ภ า พตัวเองให้ดีและพักผ่อนให้เต็มที่ด้วย

ขอขอบคุณ krustory