เล ขวันเกิ ดขอ งคุณ ทั้ง 31 วัน บอ กได้ลั กษณะนิสั ยส่ วนตั ว

เล ขวันเกิ ดขอ งคุณ ทั้ง 31 วัน บอ กได้ลั กษณะนิสั ยส่ วนตั ว

ในชีวิ ตคนเรานั้นล้ว นมีตัวเล ขเข้ามาเกี่ ยวข้องไม่น้อ ย ไม่ว่าจะเป็น เลข บั ตรปชช เลข ทะเบี ยนบ้าน แม้กระทั้งเลขวันเกิ ด ที่สามารถบ่งบอ กความเป็นตัวตนของคุณ

และบางสิ่งที่แอบซ่อนอ ยู่ในจิตใต้สำนึกลึกๆ ได้ หรือแม้กระทั่งล่วงรู้ไปถึงอนาคต และการดำเนินชีวิตอีกด้วย ต ามไปอ่านคำทำนายดวงชะ ต า ต ามวันเกิดของคุณกันเลย

คนเกิดวันที่ 1 ชอบทำอะไรโดยไม่ต้องพึ่งคนอื่น เป็นคนเจ้าอารมณ์ เเข็งกระด้าง คิดอะไรก็พูดไปแบบนั้น จะเอาชนะเพื่อสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกต้อง เป็นคนทุ่มเท คนวันที่หนึ่งรักความเป็นอิสระ ชีวิตส่วนใหญ่จึงต้องอ ยู่คนเดียว

ไม่ง้อใคร บางครั้งก็ดูเหมือนคนไม่มีน้ำใจ เเละเอาเเต่ใจตัวเอง เป็นคนหยิ่งเเม้เเต่ในเวลาที่เดือ ดร้อน หรือเผชิญปัญหา เป็นคนดื้อรั้น เชื่อ มั่นในความคิดของตัวเอง ไม่สนว่าใครจะคิดยังไง

คนเกิดวันที่ 2 ไม่ชอบอ ยู่คนเดียว ขี้เหงา บางครั้งอ ยู่ในกลุ่มเพื่อนก็ยังรู้สึกเหงา ถ้าไม่ได้รับความสนใจ ขี้น้อ ยใจ ข้อเสียคือ อารมณ์แปรปรวน ถ้าอารมณ์ดี

ก็จะเหมือนเเ มวเชื่อ งๆ ขี้หึง เป็นคนฉล าด สามารถนำคำวิจารณ์ คำแนะนำต่างๆ มาพัฒนาผลงานของตนเองได้ เป็นคนรักเพื่อน มาก ทำอะไรก็คิดถึงผลประโยชน์ของเพื่อน มากกว่าตัวเอง

คนเกิดวันที่ 3 มีความคิดที่ไม่หยุดนิ่ง ฉลาด มีความคิดสร้างสร รค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิด วางเเผน มีเสน่ห์ที่เป็นคนตรงๆ เปิดเผย คิดอะไรก็พูดอย่างนั้น คนวันที่สามรักเพื่อน มาก มีน้ำใจ

แต่ไม่ค่อ ยมีเพื่อนสนิท รักความสวยงามของธร รมชาติ ไม่ชอบอะไรเดิมๆ เบื่อง่าย ไม่ชอบให้ใครมาบังคับ ถ้าถูกออ กคำสั่ง หรือห้ า มไม่ให้ทำ จะเเสดงออ กถึงความไม่พอใจ โดยการทำในสิ่งที่ห้ า มเพื่อประท้วง

คนเกิดวันที่ 4 เป็นคนรอบคอบ ค่อนข้างระมัดระวังตัว มีความรับผิดชอบสูง บางครั้งถูกมองว่าเป็นพวกเผด็จการ หรือบางทีก็จริงจังเข้มงวดจนเกินไป เป็น

คนจริงใจ มีความรับผิดชอบ ขยันทำงาน กระหายประสบความสำเร็จในชีวิต ถ้าไว้ใจใครสักคนก็จะทุ่มเทให้อย่างสุดตัว และต้องการความจริงใจตอบแทน

คนเกิดวันที่ 5 ออ กหัวรั้นไปบ้าง เเต่จริงๆ ก็เป็นคนอ่อนหวาน ช่างเอาอ กเอาใจ กล้าได้กล้าเสีย ชอบเป็นผู้คุ มเ กม มองโลกในแง่ดี มีเหตุผล ไม่ชอบถูกบังคับ หัวรั้นกล้าแสดงออ ก ชอบเเสดงความสามารถ ถ้ารู้สึกว่าถูกปิดกั้นไม่ให้ทำในสิ่งที่ต้องการ จะโต้เเย้งทันที

คนเกิดวันที่ 6 เป็นคนรักบ้านและต้องการให้บ้านเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น ถ้าเกิดเเละโตมาในครอบครัวที่เเตกแยกจะค่อนข้างโหยหาความรัก ส่วนตัวไม่ค่อ ยมั่นใจในตัวเอง

กลัวการสู ญเสี ยความรักไป เป็นคนนิสัยดี จิตใจดี ชอบช่วยเหลือ อ่อนหวาน ไม่มีมารยา เป็นคนหนักเเน่น มั่นคง พร้อ มช่วยเหลือคนที่ตัวเองรักเสมอ เหมาะทำอาชีพครูบาอาจารย์

คนเกิดวันที่ 7 เป็นคน มีเมต ต า ขี้สงสาร ซื่อตรง มักมีความคิดขัดเเย้งอ ยู่กับตัวเอง ว่าควรจะทำ ต ามกฎ หรือควรทำอย่างที่อ ยากทำ เป็นคนรักเพื่อน ค่อนข้างอวดตัว ถ้าเพื่อน มอบหมายงานให้จะทำสุดชีวิต ชอบเรียนรู้อะไรด้วยตัวเองมากกว่าฟังจากที่คนอื่นพูด ชอบลองผิดลองถูก แต่หลงใหลในสิ่งไม่ดี

คนเกิดวันที่ 8 สมองดี เรียนหนังสือเก่ง ทำงานเก่ง ฉลาดหลักแหลมจนดูเหมือน มีเล่ห์เหลี่ ย ม ทั้งที่เป็นเพียงคนตรงต่อ กฎเกณฑ์ มีความสามารถหลายด้าน ปรับตัว

ให้เข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ได้ดี มีจิตใจอ่อนไหว รับรู้ความปรารถนาดีจากคนรักได้ แทบไม่ต้องบอ กว่ารัก ก็รู้ว่ารักเเละผูกพัน แต่ค่อนข้างเก็บความรู้สึก ไม่ค่อ ยชอบแสดงออ กมากนัก

คนเกิดวันที่ 9 เป็นคนสุภาพที่มีท่าทางเคร่งขรึม แต่จริงๆ แล้วขี้อาย และมักจะวิตกกังวล เอาจริงเอาจังต่อชีวิตมากเกินพอ ดี ไม่เจ้าชู้ เเต่จะขี้หึง จริงจังกับการทำงาน เเทบจะรู้สึกผิดหากต้องพักผ่อน ดูไม่มีความสนุกในชีวิต อธิบายเก่ง ชอบพูด เเต่เรื่องที่พูดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ดูจริงจัง ไม่มีมุขตลกอะไร เหมาะเป็นครูหรือนักบร รยายไปหน่อ ย

คนเกิดวันที่ 10 ขี้เหงาและมีปมในใจตั้งเเต่วัยเด็ก มักรู้สึกว่าต้องอ ยู่คนเดียวในโลก แต่เป็นคนเข้มแข็ง เด็ดข า ด กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าพูด เเละสู้เพื่อสิ่งที่หวัง บางครั้งดูเจ้าอารมณ์ชอบเเสดงอำนาจ

ไม่ค่อ ยแสดงออ กปากแข็ง ถ้ามีความรักจะดูแลอย่างดี ยากที่จะพูดว่ารัก แต่จะทำให้เห็นเอง คนเกิดวันนี้เเม้ตกอ ยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก ก็จะไม่ปริปากบอ กใครเด็ดข า ด

คนเกิดวันที่ 11 ขี้น้อ ยใจเเละเจ้าอารมณ์ เเต่จริงๆ เเล้วไม่ใช่คนเลวร้าย ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ชอบเป็นผู้ ต าม ชอบทำงานที่ได้ใช้ความคิดสร้างสร รค์ จิตนาการ เหมาะจะเป็นศิลปิน เพราะมีอารมณ์อ่อนไหว

เเละช่างฝัน ชอบให้คนรักพูดยกย่อเอาใจ หรือพูดหวานๆ ให้ฟัง ถ้าคิดจะรักกับคนเกิดวันนี้ต้องอ ยู่เหมือนเป็นเพื่อนกันได้ คอ ยให้กำลังใจกัน เรื่องบนเตียงไม่ต้องหวือหวาก็ได้

คนเกิดวันที่ 12 เบื่อง่าย ไม่ชอบอะไรจำเจ เเม้เเต่เรื่องบนเตียง ไม่ชอบการห้ า มไม่ให้ทำอะไรโดยไม่มีเหตุผล เป็นคนเก่งเเต่เพื่อนน้อ ย ทำอะไรก็สำเร็จไปทุกเรื่อง หรือทำได้ดีในทุกอย่าง เป็นคนเปิดเผย ตรงไปตรงมา

ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบ หวังผลประโยชน์ หรือเข้าหาด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจ เป็นคนขี้หึง ชอบเเสดงความเป็นเจ้าของ มีข้อเสียตรงคำพูดที่ไม่ค่อ ยรักษาน้ำใจใคร มักตำหนิคนอื่นอย่างชัดเจน

คนเกิดวันที่ 13 เป็นคนอ่อนไหวง่าย น้อ ยใจเก่งจนเจ้าน้ำ ต าไปหน่อ ย แต่ปกติจะน่ารักมากไม่ว่าโดยบุคลิกภาพภายนอ กที่อ่อนหวานแช่มช้อ ย หรือภายในจิตใจที่ซื่อตรง

อ่อนโยน เมต ต าปรานี จริงใจ เชื่อคำพูดของผู้ใหญ่พอ มีปัญหาก็จะเข้าปรึกษาพ่อเเม่ หรือคนที่เคารพ มีความรับผิดชอบต่องาน เเละรักครอบครัว ไม่ยอ มเเพ้กับอะไร อ ดทนรอเก่งเพื่อความสำเร็จ

คนเกิดวันที่ 14 ภายนอ กเป็นคนอ่อนหวานและขี้เกรงใจ ภายในเป็นคนซื่อสัตย์ น่ารัก น่าคบหา แต่ค่อนข้างเอาแต่ใจอ ยู่ไม่น้อ ย ถ้าถูกขัดใจหรือ มาออ กคำสั่ง ความน่ารักจะหายไปทันที จูงใจคนอื่นเก่ง ค่อนข้างอ กเอาแต่ใจตนเองหรือบางครั้งเผด็จการ แต่ยังดีที่เป็นคนใจกว้าง โลกในเเง่ดี และมีเหตุผล

คนเกิดวันที่ 15 เป็นคนสองบุคลิกภายนอ กดูเป็นคนร่าเริงเป็นคนรักบ้านและครอบครัว รักความมีอิสระเสรี เก่งในสาย ต าเพื่อนๆ ชอบการผจญภัย เป็นนักกีฬา นักแข่งขัน

ทำงานเสี่ยงอันต ร าย คนเกิดภายในเป็นพวกขี้ใจอ่อน อ่อนไหวง่าย สงสา รคนง่า ย ขี้งอ น บางครั้งก้า วร้าว และต้องการคนเอาใจเพราะต้องการปกปิดความอ่อนแอ

คนเกิดวันที่ 16 เป็นพวกชอบความท้าทาย อ ยากรู้อ ยากลอง อ ยากหาประสบการณ์ รักสนุก ในช่วงวัยรุ่นอาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่อันตราย เช่น ยาเสพติด การพนัน เที่ยวสถานที่อโคจร

อาจจะดูดื้อไปบ้าง แต่ลึกๆ แล้วคนเกิดวันนี้ไม่ใช่คนไม่ดี ไม่ใช่คนลุ่มหลงในอะไรง่ายๆ ภายนอ กดูเกเรขัดกับภายในจิตใจที่อ่อนโยน ชอบช่วยเหลือคน เห็นอ กเห็นใจผู้อื่น

คนเกิดวันที่ 17 คนเกิดวันนี้เป็นคนฉลาด ทันคน มีไหวพริบ และมีความสามารถหลากหลาย ทำให้ผู้คนเคารพนับถือและยอ มรับ สามารถพูดให้คนเชื่อให้คนทำ ต ามได้ เก่งเรื่องการบริหารงาน งานที่ต้องควบคุมสั่งการ แก้ปัญหาเก่ง เหมาะที่จะเป็นหัวหน้าหรือที่พึ่งของคนอื่น

คนเกิดวันที่ 18 เป็นที่ปรึกษาชั้นเยี่ยม พูดเก่ง พูดให้คนเข้าใจ พูดให้คนเชื่อ หรือให้คนทำ ต ามได้ เป็นคนจริงจังกับชีวิต บางทีขี้หงุดหงิด อารมณ์เสียง่าย บางครั้งขี้อิจฉา บ่อ ยครั้งที่ไม่พอใจ

และรู้สึกโทษตัวเองจนนอนไม่หลับ คนภายนอ กมองว่าเป็นคนเคร่งครัดมากเกิดไป จริงๆ เป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ เป็นคนรักที่ดีคนนึงทีเดียว รักแล้วจะทุ่มเท ให้ทั้งชีวิตและจิตใจ

คนเกิดวันที่ 19 เป็นคนขีดความอ ดทนสูง จิตใจดี เปี่ยมไปด้วยความเมต ต า รักคนอื่นเหมือนที่รักตัวเอง ชอบช่วยเหลือคนที่ด้อ ยกว่า

เป็นที่พึ่งให้กับคน เป็นเพื่อนที่ดี ข้อเสียอย่างเดียวคืออารมณ์ โดยเฉพาะกับคนรัก เป็นคนรักแรงหึงแรง ไม่ชอบแพ้อะไรง่ายๆ

คนเกิดวันที่ 20 ภายนอ กดูเรียบร้อ ย อ่อนโยน แต่ลึกๆ แอบเจ้าอารมณ์ เป็นคนเก่ง ฉลาดรู้ทันคน ไม่ชอบคนขี้ประจบ แต่บางครั้งจะเเกล้งทำเป็นไม่รู้

เพื่อรอคอ ยตลบหลัง เป็นคนรักเพื่อน ชอบมีเพื่อนรายล้อ มมากๆ ชอบอ ยู่กับเพื่อน โดยเฉพาะเพื่อนที่เก่งทัดเทียมกัน

คนเกิดวันที่ 21 เป็นคนเจ้าอารมณ์ แต่จะพยายามควบคุมตัวเองอ ยู่เสมอ ถ้าหากถูกกดดัน มากๆ จนเกินข่มอารมณ์ไว้ได้ จะระเบิดอารมณ์ออ กมาจนเปลี่ยนไปคนละคน

ภายนอ กดูเรียบร้อ ย ไม่มีอะไร แต่ลึกๆ แล้ว อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ แต่บางครั้งก็อ่อนโยน ไม่ชอบคนสอพอ และมักจะแสดงออ กอย่างตรงไปตรงมา

คนเกิดวันที่ 22 อ่อนไหวง่าย มีระเบียบ รักษากฎ มีเหตุผล และเสมอต้นเสมอปลาย เป็นคนรักครอบครัว และแสดงออ กถึงความรักความห่วงใยนั้น

เกลี ย ดคนที่ชอบพูดให้คนอื่นเสียหน้าหรือเสียความมั่นใจ

คนเกิดวันที่ 23 เป็นคน มีสองอารมณ์บางทีไว้ตัว ดื้อรั้น แต่ก็มีมุมที่อ่อนโยน ชอบดนตรี ศิลปะ ธร รมชาติปกติเป็นพวกขี้ระแวง แต่มักจะเก็บอาการไม่ให้คนอื่นรู้ และจะแสดงท่าทีว่าตัวเองมีความมั่นใจสูง มั่นคง

บุคลิกสง่าผ่าเผย ไม่ชอบใครขัดใจ ตกหลุมรักได้ง่ายมากโดยเฉพาะกับคนที่มีรสนิยมเดียวกัน แต่หากผิดเพี้ยนไปนิดเขาก็เทได้อย่างไม่เสียดาย

คนเกิดวันที่ 24 เป็นคน มีเสน่ห์ ช่างรู้ใจ ชอบเอาอ กเอาใจ ใครอ ยู่ใกล้ก็ตกหลุมรัก รักครอบครัวมากเหมือนเป็นชีวิตจิตใจ เป็นคน มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือเพื่อน หรือแม้แต่คนอื่น โดยไม่ได้หวังอะไรตอบแทน

ชอบชักนำคนให้ไปในทางที่ดีที่ถูก พร้อ มอ ยู่ข้างๆ เพื่อนทุกเมื่อที่มีปัญหา ข้อเสียคือไม่ค่อ ยแสดงความรู้สึกของตัวเองออ กมาเพราะกลัวตัวเองเป็นภาระคนอื่นเอง

คนเกิดวันที่ 25 หัวไว มีสติปัญญาดี เรียนอะไรก็เข้าใจง่าย ทำอะไรก็ทำเป็นและทำได้ดี เป็นคนเก่งที่ไม่ชอบโ อ้อ ว ดความรู้ความสามารถ นึกถึงคนอื่นก่อนตัวเองเป็นคนสบายๆ เฉื่อ ยๆเรื่อ ยเปื่อ ย ชอบหนีปัญหาในระยะเริ่มต้น รอเวลาให้เย็นลงแล้วค่อ ยเคลียร์

คนเกิดวันที่ 26 เป็นคน มีความสามารถ ฉลาด รอบคอบ เข้มแข็ง มั่นคง ไม่ยอ มแพ้อะไรง่ายๆ และยังเป็นพลังดีๆให้คนรอบข้าง แม้จะเจอปัญหาหนักก็จะสู้จนถึงที่สุด

ไม่ชอบเป็นลูกน้องใคร ทะเยอทะยาน ไม่คนพูดคุยกันเสียงดังโวยวาย ไม่ชอบการไม่ตรงต่อเวลา แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานออ กจากกันได้ดี ใช้ปัญญาแก้ปัญหา

คนเกิดวันที่ 27 เป็นพวกยึดมั่นในแบบแผนประเพณี แยกแยะถูกผิดโดยธร รมเนียม หรือสิ่งที่เขาเล่าลือ มา เป็นคนรักในความถูกต้อง รักความยุติธร รม มักจะเป็นพ่อแม่ที่ดี เป็นครูที่ดี

จะรู้สึกกังวลและรู้สึกผิดมาก หากเผลอทำผิดหรือทำให้ใครต้องเดือ ดร้อน บางครั้งมีนิสัยขัดแย้งในตัวเอง เช่น ชอบอ ยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เฮฮา แต่ตัวเองกลับไม่ค่อ ยพูด ชอบนั่งฟังเสียมากกว่า

คนเกิดวันที่ 28 เป็นคนขี้เหงา ไม่ชอบอ ยู่คน รักเพื่อนฝูง ถ้าอ ยู่กับเพื่อนชีวิตจึงจะเป็นสุข แม้จะแต่งงาน มีครอบครัว ก็ยังแบ่งเวลาให้เพื่อน มากกว่าและจะสะเทือนใจมากหาก

เพื่อนฝูงทะเลาะกัน ใช้ชีวิตอย่างไม่เคร่งครัดสบายๆ เป็นคน มีจิตใจอ่อนโยน สะเทือนใจง่าย สงสารคนง่าย รักคนง่าย ไว้ใจคนง่าย อินง่าย ชอบความสะดวกสบาย

คนเกิดวันที่ 29 เป็นคน มีความรับผิดชอบต่อคนรักและครอบครัว อุปนิสัยเบื่อง่าย ถ้าไม่ได้ทำงานที่ชอบก็จะเบื่อหน่ายง่าย ให้ไปทำอะไรที่ไม่ได้สนใจหรือไม่ชอบก็จะเบื่อ เป็นทุกข์อย่างมาก จะน่ารักเฉพาะกับคนที่ตัวเองพอใจ เรียกได้ว่ารักเดียวใจเดียว เมื่อได้พอใจหรือรักแล้วก็ให้ความมั่นคงแก่คนผู้นั้น บางครั้งชอบติคนอื่น

คนเกิดวันที่ 30 เป็นคนฉลาด เป็นคนเด็ดข า ด มีบุคลิกภาพที่เข้มแข็ง ดูน่าเกรงขาม เป็นคนที่รู้ว่าตัวเองมีดีอะไร และศัตรูคู่แข่งมีดีอะไร จึงเอาชนะได้ไม่ยาก เป็นคนฉลาด เรียนรู้เร็ว มั่นใจในตัวเองสูง

มีการวางแผนเตรียมรับมือ กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิต มักจะชอบคนที่มีความรู้ความสามารถเก่ง แต่ต้องด้อ ยกว่าตัวเอง ชอบทำให้คนอื่น มองว่าตนเองมีอพนาจเหนือคู่ครอง สิ่งนี้จึงเป็นข้อเสียและทำให้คุณหมดเสน่ห์

คนเกิดวันที่ 31 ภายนอ กดูเป็นคนเข้มแข็ง ดุดัน เด็ดข า ด แต่ความจริงแล้วเป็นคนสุภาพอ่อนน้อ มถ่อ มตน ไม่ชอบโอ้อวด และข า ดความมั่นใจอย่างแรง เป็นคนรักเพื่อนฝูง

ความสุขที่แท้จริงของคนเกิดวันนี้ ก็คือ การได้อ ยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูง เกลียดการทรยศหักหลัง แค้นฝังหุ่นหากต้องการกำลังใจจากคนที่ไว้ใจได้ สเป็คสูงถ้าไม่ได้อย่างที่หวังก็ไม่เอาเลย