เล ขที่บ้าน ชี้ชะต าจะสุข หรือทุก ข์ ต ามตำราโบราณ พร้อ มแน ะเค ล็ ดลั บ แก้ไข เสริ มด ว ง

เล ขที่บ้าน ชี้ชะต าจะสุข หรือทุก ข์ ต ามตำราโบราณ พร้อ มแน ะเค ล็ ดลั บ แก้ไข เสริ มด ว ง

บ้านเลขที่นั้นก็เป็นศาสตร์ ฮ ว ง จุ้ ยบ้านอย่ า งหนึ่งที่สามารถเลือ กเลขดี ๆ มาเสริมบารมีได้ แต่เพราะว่าบ้านเลขที่นั้นส่วน มากก็เลือ กตัวเลขกันไม่ได้อยู่แล้ว และเลขนั้น ๆ ที่มาอยู่บ้านของคุณ

ก็จะบ่งบอ กถึงความเป็นคุณได้เหมือนกัน อีกทั้งยังบ่งบอ กถึงสิ่งต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วยนะ มาดู ลักษณะบ้านเลขที่ ความหมายของบ้านเลขที่กันว่าทำให้คนในบ้านอยู่สงบสุข หรือ ทุ ก ข์ เ ข็ ญ

วันนี้เรามาแนะนำตำราโ บราณ ว่าด้วยเรื่องของ โ หราศาสตร์ มาดูเค ล็ ดลั บดีๆ เกี่ยวกับบ้านที่เรา อาศัยอยู่กันทุกวันนี้เพราะเราแอบ ไปรู้มาว่า บ้านเลขที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับ ความเป็นอยู่ของคนในบ้าน เลขที่ไหนอยู่แล้วจน และ บ้านเลขที่ไหนอยู่แล้วร ว ย จะเป็นเลขอะไรต ามมาดูกันเลย

สำคัญหลักการคิดเลขบ้าน

ตัวอย่างเช่น ถ้าเลขที่บ้านของคุณ คือ 123/45 ก็ต้องคำนวณ 1+2+3+4+5 = 15 และนำมาบวก 1 + 5 = 6 ผลลัพธ์สุดท้ายของ บ้านคุณก็คือ เลข 6 นั่นเองส่วนความหมาย ของแต่ละเลข จะเป็นอย่างไรมาดูกันเลยค่ะ

เท่ากับเลข 1

บ้านหลังนี้มี ความมั่นคง ความเจริญ บ้านนี้อยู่แล้วจะมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักมากขึ้น เจ้าของบ้าน จะก้าวหน้าใน ด้านการงาน เป็นที่รู้จักในแวด ว งสังคม เป็นที่พึ่งให้กับ คนรอบข้างมีบริวาร แต่ต้องเหนื่อย กับปัญหาของ คนใกล้ชิดตลอด ภาระค่าใช้จ่าย ในบ้านค่อนข้างสูง บ้านหลังนี้ไม่ควร ให้หลอดไฟดับ หากไฟเสียเปิดไม่ติด ควรเร่งรีบเปลี่ยน ให้มีความสว่างไสว เพราะแสงไฟจะทำให้ ฮวงจุ้ยของบ้านดีเริ่ดน่าอยู่

เค ล็ ดลั บการเสริมด ว ง

ควรทำบ้าน ให้สว่างอย่าปล่อยให้มืด เพื่อเป็นการเสริมอิทธิพลของ ดาวอาทิตย์ ส่งผลให้หน้าที่ การงานเจริญรุ่งเรือง อย่างต่อเนื่อง หากคุณชอบใจ ขอให้เป็นดั่ง คำทำนายอย่าลืมแชร์เก็บไว้สาธุๆ ขอให้เป็นจริงด้วยเถิด

เท่ากับเลข 2

เจ้าของบ้าน เป็นคนใจดี และ มักชอบช่วยเหลือผู้อื่น บ้านนี้อยู่แล้ว มีเสน่ห์ เมตต ามหานิยม จะอยู่ไม่ติดที่หรือ มีการปรับเปลี่ยน จัดบ้านอยู่บ่อย ๆ มีการหมุนเวียน ของเงินทองอย่างต่อเนื่อง เหมาะกับการเปิดทำเล

ค้าข า ย ด้านการงาน ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง กับการติดต่อเจรจา หรือต้องเข้าไปช่วยเหลืองานของผู้อื่น อยู่บ่อยครั้ง เค ล็ ดลั บควรดูแลเรื่องน้ำ อย่าให้น้ำรั่วไหล เพราะนั้นหมายถึง การรั่วไหลของ เงินทอง เป็นเหตุให้ คุณสิ้นเปลืองและ เป็นหนี้สินได้

เค ล็ ดลั บการเสริมด ว ง

ควรหาน้ำพุ หรือรูปภาพน้ำมาประดับ ตกแต่งในบ้าน เพื่อเสริมอิทธิพลของ ดาวจันทร์ ส่งผลให้การ เงินคล่องตัว มีโ ชคลาภมากขึ้น หากชอบใจขอให้เป็นดั่งคำทำนาย อย่าลืมแชร์เก็บไว้สาธุๆ ขอให้เป็นจริง

เท่ากับเลข 3

เจ้าของบ้านนี้ จะมีความขยันขันแข็งแต่มักใจร้อน ไม่ค่อยคิด รอบคอบ อยู่แล้วมีแต่จะประสบชัยชนะ แต่อาจมีปัญหา หรือ มีการขัดแย้งอยู่บ่อย ๆ มีคนเข้านอ ก ออ กใน เพราะบ้านหลังนี้จะเปิดรับญาติ สนิทมิตรสหาย อยู่ตลอด ข้าวของใช้มักชำรุดแต กหั ก เสียหายได้ง่าย ๆ เค ล็ ดลั บควรหาต้นไม้ที่มีหนาม เช่น เฟื่องฟ้า โ ป๊ยเซียน มาปลูกจะช่วยลด ความวุ่นวาย

เค ล็ ดลั บการเสริมด ว ง

ควรทาสีบ้าน หรือหาของตกแต่ง ที่เป็นสีชมพู เพื่อเสริมอิทธิพลของ ดาวอังคาร ส่งผลให้ความสัมพันธ์ ในครอบครัว ราบรื่นขึ้น หากว่าดีขอให้เป็นดั่งคำทำนายอย่าลืมแชร์เก็บไว้ ขอให้เป็นจริงเถิด สาธุ

เท่ากับเลข 4

บ้านนี้อยู่ กิจการดี ทำมาค้าขึ้น เจ้าของบ้าน จะเป็นคนพูดคุย เจรจายิ้มง่าย น่าคบ หามีมนุษยสัมพันธ์ ดีเยี่ยม เป็นที่รู้จักของใครต่อใคร และ ที่บ้านจะเป็นศูนย์กลาง ของเพื่อนบ้านค่อนข้าง อึกทึกเสียงดัง เหมาะกับการที่จะ เปิดร้านค้าข า ย บ้านหลังนี้ มักไม่ขาดเสียงเพลง หรือต้องเปิดโ ทรทัศน์ไว้ตลอด เค ล็ ดลั บ ควรปลูกต้นไม้ ใบเขียว ไว้จะเป็น การเสริมฮวงจุ้ย ของบ้านได้อย่างดี

เค ล็ ดลั บการเสริมด ว ง

ควรปลูกต้นไม้ ไว้ในบ้าน ไม่ว่าจะเล็ก หรือใหญ่ ก็ขอให้มีไว้สักหน่อย เพื่อเป็นการเสริมด ว ง การค้าข า ย ให้โ ดดเด่น มากยิ่งขึ้น ถ้าหากตรงว่าดีแก่คุณ ขอให้เป็นดั่งคำทำนายนี้ อย่าลืมแชร์เก็บไว้ขอให้เป็นจริง เถิด สาธุๆ

เท่ากับเลข 5

บ้านนี้อยู่แล้ว มีแต่คำว่าร ว ยบ้านนี้จะ สงบเงียบ เหมาะกับการพักผ่อน มีความเป็นส่วนตัว เจ้าของบ้าน มักมีมุมสงบส่วนตัว ไว้อ่านหนังสือ หรือพักผ่อน เป็นบ้านที่มีบรรย ากาศ ของความเป็นธรรมชาติ และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้การดูแลอย่างดี ควรจัดให้เรียบร้อย ไม่ควรวางของเกะกะ หรือถังขยะหน้าบ้าน จะทำให้การเงิน ไม่หมุนเวียน การงานไม่ก้าวหน้า และ อาจมีปัญหาสุขภาพ หิ้งพระ หรือห้องพระควรจัดให้ สะอาดเรียบร้อย

เค ล็ ดลั บการเสริมด ว ง

แนะนำอยู่บ้านนี้ ควรทำบุญ เกี่ยวกับ การศึกษาบ่อย ๆ อานิสงส์จะส่งผล ให้ร ว ยแล้วร ว ยอีก ถ้าหากว่าดีแก่คุณ ก็ขอให้เป็นดั่งคำทำนายนี้ อย่าลืมแชร์เก็บไว้ ขอให้จริงเถิด สาธุ สาธุ

เท่ากับเลข 6

บ้านนี้อยู่แล้ว ค้าข า ยร่ำร ว ย มีเงินถุงเงิน ถังบ้าน หลังนี้มีบรรย ากาศ แห่งความสุข และ มีความสะอาดเรียบร้อย อย่างดี เครื่องอำนวยความสะดวกเพียบพร้อ ม การตกแต่งบ้าน เน้นความสวยงาม

เป็นหลัก หากเปิดร้านค้า ก็จะได้รับการตอบรับอย่างดี คนที่อยู่บ้านนี้ ไม่เหมาะกับการทำงานราชการเท่าไหร่นัก และ ควรตกแต่งห้องนอน ให้สะอาดจะ ช่วยเสริมด้านความรัก ให้มั่นคงยั่งยืน ส่วนภายนอ กบ้าน หากมีอ่างบัว ที่มีปลา และ น้ำในอ่างต้องใสแจ๋ว ก็จะนำความมั่งคั่ง ในเรื่องการเงิน มาให้ด้วย

เค ล็ ดลั บการเสริมด ว ง

แนะนำควรหาปลูก ดอ กไม้สวยงาม ไว้ในบริเวณบ้าน เช่น กุหลาบจันทร์กระจ่างฟ้า กล้วยไม้ จะช่วยเสริมด ว งให้ทำ การค้าราบรื่น มีแต่คนอย ากจะเข้ามาอุดหนุน ถ้าหากว่าดีแก่คุณก็ขอให้ เป็นดั่งคำทำนายอย่าลืมแชร์เก็บไว้ ขอให้จริง สาธุ

เท่ากับเลข 7

บ้านอยู่แล้ว จะร ว ยมากหากอดทน หากบ้านของคุณต กเลขนี้คงต้องทำใจ กับการเก็บกวาด และความไม่เป็นระเบียบ ของคนในบ้าน เงินทองไม่ค่อยหมุนเวียน เท่าไหร่นัก รวมถึงสุขภาพของคุณ อาจมีการเจ็บ ป่ว ยอยู่บ่อย ๆ

แต่ข้อดีของบ้านหลังนี้ คือความเงียบ เป็นบ้านที่ไม่ค่อยมีใคร เข้ามายุ่งวุ่นวาย หากมีการไหว้เจ้าที่ เจ้าทาง จะส่งผลให้ได้รับโ ชคลาภ อยู่บ่อยๆ ส่วนเรื่องของฮวงจุ้ย หากมีน้ำนอ งเฉอะแฉะ ก็ควรถม หรือปิดร่องน้ำนั้น จะช่วยให้ครอบครัว มีสุข และ เงินทอง สะพัดมือ มากขึ้น

เค ล็ ดลั บการเสริมด ว ง

แนะนำควรหมั่นทำบ้าน ให้ใหม่ และ สะอาดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยลดอิทธิพลของ ดาวเสาร์ ส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จ ได้เร็วขึ้น ถ้าหากว่าดีแก่ตัวคุณ ก็ขอให้เป็นดั่งคำทำนายนี้ อย่าลืมแชร์เก็บไว้ สาธุขอให้เป็นจริง

เท่ากับเลข 8

บ้านนี้อยู่แล้ว มีแต่ร ว ยบ้านหลังนี้ส่ง ผลดีในเรื่องโ ชคลาภ และ การสะพัดของเงิน เรียกว่า ดีเยี่ยม คนในบ้าน จะเฮฮาปาร์ตี้ กันอยู่บ่อยๆ จุดดีของบ้านนี้ หากคุณด ว งดี เรียกว่าจะคิดจะหวังสิ่งใด ก็มักจะสมปราถนา รวมถึงการได้ โ ชคลาภก้อนใหญ่ แต่หากวันใด ที่คุณด ว งต ก ก็มักจะมีปัญหาเข้ามาให้ได้กลุ้มใจ รวมถึงปัญหา ด้านความรัก ที่อาจมีเรื่องรักซ้อน ทำให้เกิดความทุกข์ เศร้าเสียใจ ผู้อยู่อาศัย ควรมีการไหว้เจ้าที่ เจ้าทางบ้าง

เค ล็ ดลั บการเสริมด ว ง

แนะนำควรหมั่นไหว้เจ้าที่ เจ้าทาง และ อุทิศส่วนกุศล ไปให้ท่าน ผลบุญจะส่งผลให้คุณ อยู่อาศัยนี้บ้านนี้อย่าง มีความสุข และ รุ่งเรือง ของให้เป็นจริงเถิด ถ้าหากว่าดี แก่ตัวคุณก็ขอให้เป็นดั่ง คำทำนายนี้อย่าลืมแชร์เก็บไว้ด้วยสาธุๆ ขอให้เป็นจริงเถิด

เท่ากับเลข 9

บ้านนี้อยู่แล้วหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า แบบก้าวกระโ ดด มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้การคุ้มครอง คนในบ้าน ยิ่งหากมีการสวดมนต์ เป็นประจำ จะทำให้คนที่อยู่ในบ้าน มีความสุข แม้จะทำการสิ่งใด ก็จะได้รับความสำเร็จ มีโ ชคลาภอยู่บ่อยๆ ในด้านการงาน ก็จะมีโ อ กาสดี ๆ เข้ามาบ้านหลังนี้ไม่เหมาะ กับการเปิดทำเล ค้าข า ย แต่หากคุณ ทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม จะส่งผลดีให้ กับคุณอย่างมหาศาล

เค ล็ ดลั บการเสริมด ว ง

ควรหมั่นไหว้ พระสวดมนต์บ่อยๆ อานิสงส์ จะส่งผลให้หน้าที่ การงานเจริญก้าวหน้า แบบก้าวกระโ ดด หากว่าดีแก่ตัวคุณ ขอให้เป็นดั่งคำทำนายนี้อย่าลืมแชร์เก็บไว้ ด้วยสาธุ ๆ ขอให้เป็นจริงด้วยเถิด ทั้งนี้เรื่องราวดังกล่าว อาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคล เท่านั้นโ ปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน