เท ว ด าประท า นโชคล า ภก้ อ นโตใ ห้ 4 อันดั บวันเกิดนี้

เทวดาประทานโชคลาภก้อนโตให้ 4 อันดับวันเกิดนี้

ถ้าพูดถึงเรื่องของดวงนั้น ก็คงอยู่คู่กับคนไทยเรามานานมากๆ

ตั้งแต่สมัยโบราณเชื่อว่า หลายๆท่านนั้นก็คงเลยดูดวงกัน

แน่นอนอยู่แล้ว และวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ นั้นมาเช็คดวง

อันดับที่ 4 (วันอาทิตย์)

คนเกิดวันนี้เป็นคนมีวาสนาดีมากดวงก็ดีมีบุญเยอะทำให้ชีวิตสุขสบายมา

โดยตลอดส่วนมากก็จะทำงานแบบมียศมีตำแหน่งมีคนนับหน้าถือตา

ร่ำรวยเงินทองฐานะดีแวดล้อมไปด้วยบริวารมากมายทำคุณคนไม่ค่อย

ขึ้นแต่ก็ดีแล้วทำดีก็ทำต่อไปความดีที่ทำนั้นเองที่จะคอยปกป้องตัวคุณ

ในช่วงนี้เตรียมรับกับโชคดีมีเงินทองเพิ่มพูนดวงโดยรวมของท่านที่เกิด

ในวันอาทิตย์จะมีโชคลาภใหญ่อย่ างแน่นอนขอให้ท่านสุขสมหวังสาธุบุญ

อันดับที่ 3 (วันพุธ)

คนที่เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเลิศเจรจาต่อรองเก่งคารมดี

จนผู้คนต้องยอมรับเหมาะที่จะทำเกี่ยวกับการค้าขายทำธุรกิจส่วนตัว

หรือด้านการบริการเป็นคนฉลาดแต่ขี้ลืมความรู้เยอะอ่ า นใจคนเก่งมาก

เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเสอมแต่คุณจะเป็นคนที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่มักจะต้อง

มี(รายจ่าย)ออกไปเสมอแต่ก็ช่วงนี้ไปดวงจะดีมากมีเกณฑ์รับทรัพย์ของ

ผู้ที่เกิดวันพุธถ้าเก็บเงินบ้างสะสมบ้างก็จะทำให้มีความมั่งคั่งเลยล่ะ

อันดับที่ 2 (วันศุกร์)

คุณเป็นคนดีเข้าใจชีวตรู้จักการใช้ชีวิตทำให้ถึงแม้ว่าจะปัญหาและ

อุปสรรคต่างเข้ามาที่เหมือนจะไม่ดีก็ไม่สามารถทำอะไรคุณไม่ได้แม้แต่

น้อยเพราะมีบุญเยอะ(ดวงดีมาก)ลำบากน้อยขอให้พย าย ามหมั่นทำบุญ

ให้เยอะจะได้หนุนให้ชีวิตดียิ่ง ขึ้นไปอีกและช่วงนี้ก็(อย่ าลืม)เก็บออมไว้

ด้วยเพราะเวลาที่ได้รับเงินทองเข้ามาเยอะจะทำให้มีกินมีใช้ไปตลอดเลยล่ะ

อันดับที่ 1 (วันเสาร์)

เป็นคน(ดวงแข็งมาก)แม้ว่าจะตกทุกข์เพียงใดชีวิตปัญหาเยอะแต่ก็ยังคง

ยืนหยัดอยู่ได้แบบสบายเป็นคนใจสู้จนทำให้ผ่านปัญหาร้าน มาได้

อย่ างง่ายดายคุณมีคุณสมบัติความเป็น(ผู้นำ)รักเกียรติมีความหนักแน่น

ไม่ชอบเอาเปรียบใครเป็นคน (ตรงไปตรงมาขยันทำงานมีความอดทน

สูง)ในช่วงนี้ดวงชะตามีเกณฑ์จะได้รับ ท รั พ ย์ ก้ อ น โ ต จากความดีของ

คุณเองขอให้มีความสุขความเจริญมากสาธุ

ที่มา สบา ยตา