เท คนิ คง่ ายๆ 8 ข้อ ทำใ ห้ “แ อ ร์ร ถเย็ นฉ่ำ ไม่ มีกลิ่ น” ที่ช่ า งไม่เค ยบ อ ก

เท คนิ คง่ ายๆ 8 ข้อ ทำใ ห้ “แ อ ร์ร ถเย็ นฉ่ำ ไม่ มีกลิ่ น” ที่ช่ า งไม่เค ยบ อ ก

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานั้นอยากเอามาฝากกันค่ะสำหรับ

หลายคนที่มีรถยนต์อีกปัญหาหนึ่งที่มักเจอกันบ่อยคือ แอร์ไม่ค่อยเย็น

หรือบางคันก็มีกลิ่นเข้ามาในรถ ซึ่งต้องเสียเวลาและเสียเงินไปให้ช่าง

ซ่อมดูให้แต่วันนี้ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไป เพราะเราจะมาแนะนำวิธีที่จะ

ทำให้แอร์รถของคุณเย็นฉ่ำ และไม่มีกลิ่นรบกวนเทคนิคง่ายๆ

8 ข้อทำให้ “แอร์รถเย็นฉ่ำ ไม่มีกลิ่น”

1. วิธีทำให้แอร์รถเย็นช่ำ

ก่อนที่เราจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ในทุกๆครั้ง ควรทำการปิดสวิตช์

ควบคุมคอมเพรสเซอร์ ( A/C) ก่อน เพื่อที่จะให้คอมเพรสเซอร์ เป็นตัวฉุด

กำลังของไฟฟ้าในขณะที่เราจะสตาร์ทรถยนต์นั่นเอง

2. เริ่มต้นด้วยการใช้ความเร็วพัดลมสูง

หลังจากที่เราทำการสตาร์ทแล้วเครื่องยนต์ที่อยู่ในอุณหภูมิพร้อมใช้งาน

ให้เราอย่าเพิ่งรีบปรับอุณหภูมิ แต่ควรทำการเปิดแอร์โดยใช้ความเร็ว

ของพัดลมเสริมก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นการไล่ความร้อนในระบบแอร์

ออกไป โดยหลังจากนั้นเราจึงค่อยทำการปิดสวิตช์ A/Cปรับอุณหภูมิให้

เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

3. ถ้าอากาศเย็นเกินไปให้ใช้วิธีปรับอุณหภูมิสูงขึ้น แทนการปัดช่อง

แอร์หนีหากนั่งไปสักพักแล้วรู้สึกว่าอุณหภูมิเย็นเกินไป อย่ารีบหันช่อง

แอร์หนีไปจากตัว แต่ให้ใช้วิธีปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นแทน คอมเพรสเซอร์

จะได้ไม่ทำงานหนักโดยไม่จำเป็น

4. ปิดก่อนถึงปลายทาง

ก่อนจะถึงจุดหมายปลายทางประมาณสัก 5–10นาที ให้ปิดสวิตซ์ A/C

และเปิดพัดลมไปที่ความเร็วสูงสุดแทน วิธีนี้จะช่วยลดภาระการทำงาน

ของคอมเพรสเซอร์ และไล่ความชื้นออกจากคอล์ยเย็น

ซึ่งจะช่วยป้องกันการสะสมของเชื้ อแบค ที เรียภายในได้ดี ถ้าทำแบบนี้

บ่อยๆ แอร์รถของคุณจะไม่มีกลิ่นเหม็นอับแน่นอน จากนั้นเมื่อถึงที่หมาย

แล้วจึงค่อยปิดพัดลมก่อนดับเครื่องยนต์

5. ไม่ควรใช้น้ำหอมชนิดที่มีแอลกอฮอล์

ไม่ควรนำน้ำหอมชนิดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบมาเสียบไว้หน้า

ช่องแอร์ เพราะนั้นอาจจะทำให้ตู้แอร์ผุกร่อนเร็วขึ้นกว่าเดิมได้

6. ไล่ความร้อนออกก่อน

สำหรับรถที่จอดตากแดดเอาไว้นานๆ หรือรถที่กำลังจะจอดทิ้งไว้นานๆ

ควรเปิดลมเปล่าระดับแรงสุดเสียโดยยังไม่เปิดสวิตซ์ A/C ก่อน ประมาณ

5 นาที ขั้นตอนนี้จะช่วยไล่ความร้อนหรือความชื้นที่ค้างอยู่ในระบบแอร์ได้

เมื่อความร้อนหรือความชื้นลดลงแล้ว จึงค่อยเปิดสวิตซ์ A/C ตามมา

ทีหลัง นอกจากจะช่วยชะลอการเสื่อมของเครื่องได้แล้ว ยังทำให้ตู้แอร์มี

กลิ่นเหม็นอับลดน้อยลงได้ด้วย

7. ไม่ควรเปิดกระจกบ่อยๆ

การที่เราเปิดปิดกระจกอยู่บ่อยครั้งนั้น ไม่เพียงที่จะนำความร้อนเข้ามา

ตัวรถเท่านั้น แต่ยังจะทำให้สิ่งจากภายนอกเข้ามาอุดตันในเครื่องแอร์ได้

เร็วมากขึ้นหากจำเป็นที่จะต้องเปิดกระจกคนขับรถควรให้ปิดช่องแอร์

บริเวณคนขับรถก่อน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ฝุ่นปลิวเข้าไปในระบบแอ

ร์วิธีนี้จะเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานให้นานยิ่งขึ้น

8. ถ้าแอร์ไม่เย็นอย่าฝืน

หากตัวเรามีความรู้สึกว่าแอร์ไม่เย็น ให้รีบปิดน้ำยาแอร์หรือสวิตซ์ A/C

ในทันทีโดยยังสามารถใช้พัดลมเป่าได้อยู่ ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นการ

ป้องกันไม่ให้คอมเพรสเซอร์เสียหาย จากนั้นจึงนำรถไปตรวจเช็คความ

ผิดปกติของเครื่องแอร์

ที่มา สาระน่ารู้