เตื อ น “10 ฮ ว งจุ้ ย” ห้ า มมีเ ด็ดขาด เงิ นทอ งรั่ วไหล มีเท่ าไห ร่ ก็เก็ บไม่อ ยู่

เตื อ น “10 ฮ ว งจุ้ ย” ห้ า มมีเ ด็ดขาด เงิ นทอ งรั่ วไหล มีเท่ าไห ร่ ก็เก็ บไม่อ ยู่

ใครๆ ก็อยากร่ำรวย มีเงินทองใช้กันทั้งนั้น ดังนั้นทุกคนจึงขยันทำงาน

ตั้งหน้าตั้งตาหาเงิน แต่รู้หรือไม่ว่าการอยู่บ้านที่มีลักษณะดีตามหลักฮวง

จุ้ย ก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องการเงินของผู้อยู่อาศัยเหมือนกันวันนี้เราเลย

รวบรวมเตือ น 10 ฮวงจุ้ย ห้ า มมีเด็ดข า ด เงินรั่วไหล ชีวิ ตติดขั ด

1.ตั้งหิ้งบูชาเหนือขอบประตู

ตำแหน่งที่เหมาะกับการตั้งหิ้งบูชา คือบริเวณที่ค่อนข้างเงียบสงบ

และต้องตั้งในที่ที่มีผนังทึบตันหรือให้หลังหิ้งพระมีที่พิงอันมั่นคงแน่น

หนาการตั้งหิ้งบูชาไว้เหนือขอบประตูถือว่าเป็นจุดเสียเพราะบริเวณนั้นมี

คนเดินผ่านไปมามีพลังการเคลื่อนไหว จะส่งผลเสียต่อพลังศักดิ์สิทธิ์

ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีแต่ความเสื่ อ มถอยมากกว่าความเจริญ

วิธีแก้ไข

– ควรย้ายมุมจัดตั้งหิ้งบูชาไปไว้ผนังด้านอื่น และควรให้หิ้งหันหน้า

ไปทางประตูหน้าบ้านจึงจะมีผลดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำมาค้าขาย

2.เสาไฟฟ้าตั้งอยู่หน้าบ้าน

หากว่ามีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่ตรงกับหน้าบ้านพอดี ถือว่าเป็นลักษณะที่ไม่

ค่อยดีนัก ทำให้บ้านของคุณข า ดพลังความสมดุล มีผลให้สภาพจิตใจ

ไม่ปรกติโมโห หงุดหงิดง่าย และมักออกอาการเกรี้ยวกราดง่ายอยู่เสมอ

ทำให้ข า ดโชคลาภหากมีเสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่ด้านหน้าบ้าน หรือด้านข้าง

ของบ้าน พลังของคลื่นไฟฟ้าจะส่งผลต่อระบบเ ลื อ ดภายในร่ า งกาย

ทำให้เ ลื อ ดหนืดเม็ดเ ลื อ ดอาจผิดปกติ เกิดโ ร คที่หาสาเหตุไม่ได้

หรือโ ร คเรื้อรัง

วิธีแก้ไข

– ให้หาลูกแก้วคริสตัลหรือโมบายมาแขวนหน้าประตูบ้าน เพื่อช่วย

สะท้อนและกระจายสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากบ้าน

– ไม่ควรนอนในห้องที่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้า

– ปลูกต้นไม้ให้สูง บังเสาไฟฟ้า

– ติดธงชาติ ให้โบกสะบัด พัดพลังงานให้กระจาย

3.ตั้งโต๊ะทำงานหันหลังให้ประตู

หากใช้ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว หรือคอนโดมิเนียม ทำเป็นสำนักงาน

การจัดวางโต๊ะทำงานอย่าตั้งโต๊ะทำงานโดยที่เมื่อนั่งทำงานแล้วหันหลัง

ให้กับประตู เพราะจะทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น

วิธีแก้ไข

– ควรย้ายมุมโต๊ะใหม่ หรือหากระจกเงามาติดไว้ข้างหน้า

ให้ส่องไปทางด้านหลังให้เห็นประตูเปิดปิดได้

หากเป็นไปได้ควรย้ายโต๊ะทำงานให้อยู่ในลักษณะหันข้าง

หรือหันหน้าให้เห็นประตูจะดีกว่า

4.ตึกอกทะลุ

ตึกแถวหรือบ้านที่มีประตูเข้า-ออกตรงกันทั้งทางด้านหน้าและทางด้าน

หลังเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยดีนักตามหลักฮวงจุ้ย พลังงานโชคลาภที่เข้า

มาในบ้านจะออกอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถกักเก็บไว้ได้พลังงานร้อนเย็น

แปรปรวน เสียความสมดุล ทำให้ทำมาค้าขายไม่รุ่ง ได้เงินมา หรือโชค

ลาภผ่านเข้ามาก็จะผ่านออกไปอย่างรวดเร็ว และมีเหตุให้จ่ายเงินเกี่ยว

กับการเจ็ บ ป่ ว ยของคนในบ้าน

วิธีแก้ไข

– ควรเปิดประตูด้านเดียว หรือหาฉากกั้นบังไม่ให้ประตูทั้งสองด้านมอง

เห็นกันหรือหาตู้มากั้นให้ประตูหลังเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของประตูหน้า

5.สระน้ำหลังบ้าน

สระน้ำควรอยู่หน้าบ้าน หรืออยู่ด้านขวาของบ้าน

( เมื่อมองจากถนนไปยังตัวบ้าน ) ซึ่งเป็นตำแหน่งมังกร

ที่ควรกระตุ้นให้มีน้ำ หรือมีการเคลื่อนไหว จะนำพาโชคลาภมาให้ผู้ที่อยู่

อาศัย แต่หากมีสระน้ำ แม่น้ำทะเลสาบอยู่ด้านหลังบ้าน จะทำให้มีเ รื่ อ ง

เสียเงินตลอด ทั้งนี้ทั้งนั้น รีสอร์ท หรือโรงแรม ไม่มีผลกระทบด้านนี้

เพราะเราไปเที่ยวไม่นาน และพร้อมที่จะจ่ายเงินอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นบ้านที่

อยู่ประจำ ควรรีบแก้ไข

วิธีแก้ไข

– ถมสระน้ำให้เรียบร้อย ปรับเป็นพื้นที่เรียบ หรือเนินดิน

– หากไม่สามารถถมได้ ให้ทำกำแพงปูน หรือกำแพงไม้

หรือกำแพงต้นไม้ที่สูงกว่า

ศีรษะของเจ้าของบ้าน กั้นระหว่างสระน้ำกับตัวบ้าน

6.มีแหล่งน้ำกลางบ้าน

ที่บ้านของคุณมีแหล่งน้ำอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของบ้านหรือเปล่า เช่น

– ห้องน้ำ

– ตู้ปลา

– อ่างน้ำพุ

– บ่อน้ำ

ถ้าตั้งอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางของบ้าน ถือว่าไม่ดีมาก เพราะความชื้นที่

สะสมจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและโชคลาภของคุณ ทำให้มีเหตุที่จะ

ต้องเสียเงินอยู่บ่อย

วิธีแก้ไข

– ถ้าเป็นสิ่งของที่สามารถทำการเคลื่อนย้ายได้ ก็ให้เคลื่อนย้าย

ออกไปจากบริเวณจุดศูนย์กลางของบ้าน

– ถ้าเป็นห้องน้ำ ให้นำม่านหรือมู่ลี่ติดหน้าประตูห้องน้ำ

ปิดฝาชักโครก ปิดประตูห้องน้ำตลอดเวลา

และแนะนำให้นำกระถางต้นไม้ประเภทไม้ใบ ไปตั้งไว้ในห้องน้ำ

ให้ตักเกลือ 2 ช้อนโต๊ะใส่ถ้วยเล็กแล้วนำไปวางไว้ด้านข้างชักโครกเพื่อ

ดูดกลิ่น และดูดความชื้น

7.เตียงอยู่ใต้คาน

ไม่ควรวางเตียงไว้ใต้คาน เพราะถือว่าเป็นจุดที่ไม่ดี พลังกดทับจากคาน

จะมีผลต่อสุขภาพ ทำให้ร่ า งกายไม่ค่อยแข็งแรง เจ็ບป่ ว ยได้ง่าย อาจ

ปวดศีรษะและแน่นหน้าอกได้บ่อย คู่สมรสมักจะเกิดความไม่ลงรอยกัน

ทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ตลอดเวลา และจะมีผลมากที่สุดหากคานมีขนาด

ใหญ่และอยู่ห่างจากตัวเราไม่เกิน 2.5 เมตร

วิธีแก้ไข

– ควรย้ายเตียงไปอยู่ในตำแหน่งอื่นให้พ้นจากคานนั้น

– หากไม่สามารถทำได้ ให้ตีฝ้าปิดคานนั้นเสีย

– ใช้ผ้าผืนใหญ่ขนาดเท่ากับความกว้างของเตียง ปิดเหนือเตียง

เพื่อไม่ให้เห็นขื่อคานนั้น

และเป็นการกระจายพลังงานที่กดทับของคานให้ลดน้อยลง

8.หันหัวเตียงติดห้องน้ำ

การตั้งหัวเตียงไปชิดกับผนังด้านที่เป็นห้องน้ำถือว่าไม่ดีอย่างยิ่ง

และถ้ายิ่งจุดที่ตั้งของชักโครกตรงกับหัวเตียง

ด้วยแล้วยิ่งไม่ดีอย่างมาก เพราะจะทำให้ผู้อยู่อาศัยมีอารมณ์

แปรปรวนง่าย อารมณ์ขึ้น ลง เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ า ย

ถ้าห้องน้ำไม่มีแดดส่งถึง จะทำให้เป็นโ ร คภูมิแพ้ หอบ

หืด โชคลาภก็พลอยหดหายไปด้วย

วิธีแก้ไข

– ควรย้ายหัวเตียงหันไปทางอื่น

– หากไม่สามารถหันได้ ให้ทำฉากกั้น ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง

เพื่อให้เตียงอยู่ห่างจากผนังและไม่ได้ยินเสียงในห้องน้ำ รวมทั้งป้องกัน

ความชื้นที่ส่งมายังศีรษะเวลานอนด้วย

9.กระจกร้าวในบ้าน

ลองตรวจสอบภายในบ้านของเราดูว่า มีกระจกบานใดที่มีรอยร้าว

รอยแตก บิ่น หรือไม่ เพราะกระจกดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนัก เพราะว่าจะ

ทำให้ความสัมพันธ์ของคนในบ้าน จะมีแต่ความร้าวฉาน ไม่รักใคร่ปรองดอง

กันเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ตลอดเวลา บ้านไหนที่มีการทะเลาะกัน

โชคลาภ การเงินจะหนีหายไปหมด

วิธีแก้ไข

– ควรเปลี่ยนกระจกที่มีรอยร้าวเอาทิ้งไป

– ผนังปูนที่มีรอยร้าว ควรซ่อมแซมให้เรียบเนียนด้วยเช่นกัน

10.เปิดประตูหน้าบ้านเจอห้องน้ำ

บ้านใครที่เปิดประตูเข้าไปในบ้านแล้ว ตรงกับห้องน้ำพอดี

จะมีการเสียเงิน เงินที่หามาได้จะไหลลงชักโครกไปหมด

วิธีแก้ไข

– ปิดประตูห้องน้ำตลอดเวลา

– ทำห้องน้ำให้สวย สะอาด หอมสดชื่น จะทำให้เปลี่ยนจากการเสียเงิน

เ รื่ อ งที่ไม่เป็นเ รื่ อ ง เป็นการเสียเงินในเ รื่ อ งที่เราต้องการเสีย

– หาฉากมากั้นไว้ ไม่ให้เห็นห้องน้ำ

ที่มา jaookas.