เช็กสถานะรอ คลังเตรียมโอนเงิน 5,000 เพิ่มอีก 1.5 ล้านราย 27-28 เม.ย.นี้

เช็กสถานะรอ คลังเตรียมโอนเงิน 5,000 เพิ่มอีก 1.5 ล้านราย 27-28 เม.ย.นี้

จากมาตรการเยี ย วย าลูกจ้างชั่ วคราว อาชีพอิสระ นอ กระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบ จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น ซึ่งได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิ ท ธิ์ไปแล้ว แต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะ ยกเลิกการลงทะเบียน, ยื่นทบทวนสิทธิ์, เปลี่ยนแปลงข้อ มูลการรับเงิน และยื่นข้อ มูลเพิ่มเติมได้

ทั้งนี้ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้จ่ายเงินเยี ย วย าไปแล้วประมาณ 4.9 ล้านราย ในระยะถัดไปจะเริ่มจ่ายในจำนวนที่มากขึ้น หรือราว 700,000 คนต่อวัน เพราะระบบสามารถประมวลผลได้รวดเร็วขึ้น

โดยในสัปดาห์หน้าวันที่ 27-28 เม.ย.63 จะมียอ ดจ่ายเงินเยี ย วย ารวม 1.5 ล้านคน ซึ่งกลุ่มที่จ่ายเงินรอบนี้นั้น ได้ตรวจสอบข้อ มูลเรียบร้อ ยแล้วจากกลุ่มที่ขอข้อ มูลเพิ่มเติมและกลุ่มที่ขอทบทวนสิ ทธิ์

สำหรับในกลุ่มที่ขอข้อ มูลเพิ่มเติมจำนวน 6.3 ล้านราย ขณะนี้ส่งข้อ มูลเข้ามาแล้ว 4.8 ล้านราย เหลือ 1.5 ล้านราย ดังนั้นจึงขอแจ้งกลุ่มคนเหล่านี้ให้เร่งเข้ามาให้ข้อ มูล เพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบข้อ มูล ส่วนกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์นั้น ล่าสุดมีผู้ขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 2.5 ล้านราย