อ าห า ร 9 อย่างที่ค ว รกินทุ กวัน หาง่ า ย ราค าไ ม่แ พ ง

อ าห า ร 9 อย่างที่ค ว รกินทุ กวัน หาง่ า ย ราค าไ ม่แ พ ง

ปัจจุบันการดูแลรั กษ าสุขภาพเป็นเ รื่ อ งที่หลายคนให้ความสนใจกัน

เป็นอย่างมาก เพราะเราไม่รู้เลยว่าโ ร คภัยไข้เจ็บ จะเกิ ด ขึ้นเมื่อใดกับ

ใคร และไม่รู้ว่าในแต่ละวันนั้นมีสิ่งใดที่ทำลายสุขภาพไปแล้วบ้าง ดังนั้น

ในวันนี้เรามีวิธีการดูแลสุขภาพด้วยการกินอาหารเพื่อสุขภาพมาฝาก

1 ปลา ปลาเป็นสัตว์ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงและเป็นหนึ่งในอาหาร

ทะเลยอดนิยม เนื่องจากมีโปรตีนที่ดีและอุดมด้วยไขมัน คนที่กำลังลด

น้ำหนักหรือไม่อย า กเพิ่มไขมันไม่ต้องกังวลใจไป เพราะไขมันในปลา

นั้นน้อยกว่าไขมันจากสัตว์ชนิดอื่น และปลาบางชนิดยังมีโอเมก้า ทรี

(Omega 3) เป็นกรดไขมันมีประโยชน์ช่วยเพิ่มสุขภาพหัวใจและหลอดเลือ ด

2 ไข่ไก่ ไข่มีครบทั้งโปรตีน สังกะสี วิตามิน A, D, E และ B12 อีกทั้ง

ยังให้พลังงานน้อยนิดเพียง 85 กิโลแคลอรีต่อฟองเท่านั้น เมื่อกินเมนูไข่

จึงอิ่มนาน ทำให้ให้กินอาหารได้น้อยในมื้อต่อไป จึงทำให้สาวที่นิยมลด

ความอ้วนมักกินไข่ต้มในตอนเช้านั่นเอง

3 ส้ม เป็นผลไม้ยอดฮิตตลอดกาลมีรสชาติอร่อย และมีประโยชน์

มากมาย ส้มเป็นผลไม้ลูกกลมสีส้ม มีรสหวานอมเปรี้ยว เป็นผลไม้ตระกูล

Citrus และมีหลายสายพันธุ์ เช่น ส้มสายน้ำผึ้ง ส้มเขียวหวาน ส้มจีน ส้ม

ซันคิสต์ เป็นต้น ซึ่งส้มแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีรสชาติแตกต่างกันออกไป

ส้มมีแร่ธาตุและมีวิตามินสูง ประกอบไปด้วย วิตามินซี วิตามินเอ วิตามินบี

วิตามินดี แคลเซียม เกลือแร่ โซเดียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุ

เหล็ก ใยอาหาร เบตาแคโรทีน และคอลลา

เจน ส้มนั้นหาซื้อทานได้ง่ายมีให้ทานตลอดทั้งปีและมีราคาไม่แพงอีก

ด้วย ส้มนั้นมีวิตามินซีสูงซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยต้านโ ร คภาย

ในร่ า งกายได้

4 ชา ใบชาทุกประเภทจึงมีส่วนประกอบของโปรตีน วิตามินซี วิตามินบี

โพแทสเซียม กรดแอมโมเนีย สารแทนนิน (Tennin) กาเฟอีน สารคาเท

ชิน โพลีฟีนอล (Catechin polyphenols) และแร่ธาตุ

อีกหลายชนิดที่ทำให้ร่ า งกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่า และน่าจะลดความ

เ ครียด ความดันโลหิต ป้องกันหลอดเ ลื อ ดตีบตัน ทำให้การไหลเวียน

ของโ ร คดีขึ้น ช่วยละลายไขมัน ป้องกันการสะสมไขมันส่วนเกินในร่ า

งกาย ช่วยต้านอนุมูลอิสระ รวมถึงชะลอความแก่ ฯลฯ 5 บร็อคโคลี่ เป็น

ผักที่มีประโยชน์ มีคุณค่าทางอาหารสูง อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีน

(betacarotene) เส้นใยอาหาร วิตามินซี รวมไปถึงสารอาหารต่าง อีก

หลากหลายชนิด มีสารซัลโฟราเฟน (sulforaphane) ซึ่งเป็นตัวช่วย

ทำให้ตับขับสารพิ ษ ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน และยับยั้งการเจริญของเนื้อ

งอก อีกทั้งยังมีคุณสมบัติพิเศษในการต่อต้านม ะ เ ร็ ง

6 คะน้า มีสารเบต้าแคโรทีนสูง ซึ่งช่วยลดความ เ สี่ ย ง ในการเกิ ด

ม ะ เ ร็ งต่าง ได้ดี มีวิตามินที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและแคลเซียมที่ดู

แลก ร ะ ดู กให้แข็งแรงด้วย

7 มันเทศ อุดมไปด้วยแหล่งอาหารสำคัญ เช่น คาร์โบไฮเดรต

เส้นใยอาหาร วิตามิน เอ วิตามิน ซี แคลเซียม โพแทสเซียม และสารต้าน

อนุมูลอิสระเบต้าแคโรทีน ทำให้มีคว ามเชื่ อ ว่า มันเทศอาจมีประโยชน์

ต่อสุขภาพ และอาจรั กษ าหรือป้องกันโ ร คบางชนิดได้

8 ถั่วทุกชนิด จะให้โปรตีนที่สูงและยังเป็นแหล่งของธาตุเหล็ก ซึ่งในถั่ว

1 ถ้วย จะให้ธาตุเหล็กที่สูงถึง 16 มิลลิกรัม และยังมีไฟเบอร์ช่วยระบบขับ

ถ่ายทำงานได้ดีอีกด้วย

9 โยเกิร์ต จะมีสารที่มีประโยชน์เยอะมากไม่ว่าจะเป็น โพแทสเซียม

ฟอสฟอรัส สังกะสี วิตามินบี 12 และโปรตีน ซึ่งเราควรทาน

โยเกิร์ตให้ได้วันละ 1 ถ้วย ระบบต่างในร่ า งกายจะทำงานได้ดีขึ้น ใน

อาหารจะมีสารอาหารหลายประเภทที่เป็นประโยชน์ต่อร่ า งกาย แต่ละ

ประเภทมีประโยชน์แตกต่างกัน หากรับเข้าสู่ร่ า งกายน้อยหรือมากเกิน

ไป ก็อาจเป็นสาเหตุให้เกิ ด โ ร คได้ อย่าลืมว่าหัวใจสำคัญของการกินคือ

สมดุลของสารอาหาร การกินให้ตรงเวลา และกินในปริมาณที่เหมาะสม

ดังนั้น การรับสารอาหารเข้าสู่ร่ า งกายและคงให้อยู่ในสภาพสมดุลจึง

เป็นหนทางที่ดีที่สุดในการทำให้ร่ า งกายแข็งแรง และเมื่อเรายอมรับว่า

อาหารมีอิทธิพลต่อสุขภาพ เราจึงควรเรียนรู้วิธีกินที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด

ที่มา share-si