อ่านย ามเช้าสบายใจจัง 9 ข้อคิดง่ายๆ แต่โค ตรเป็นสุข

อ่านย ามเช้าสบายใจจัง 9 ข้อคิดง่ายๆ แต่โคตรเป็นสุข

ในเช้าของทุกๆ วันอย ากให้เราทุกคน ได้คิดแบบนี้ แล้วชีวิตจะดีไปทั้งวัน ไม่ว่าจะเรื่องการงาน การเงิน ครอบครัว หรือความรักเองก็ต าม ใช้ชีวิตให้สุขได้ง่ายๆ ด้วยตัวเราเอง

9 เสื้อสวยที่ติดยศถาบรรดาศักดิ์สูงสุดย่อมติดภาระหน้าที่รับผิดชอบจนหมดอิสรภาพแห่งการใช้ชีวิตคนที่ยิ้มกว้างอย่ างมีความสุขที่สุดหล า ยคนจึงแค่ใส่เสื้อเก่าๆที่ปราศจากตำแหน่ง หรือ หัวโขนหรือบางคนยิ่งมีความสุขกว่าใครๆแม้ถอ ดเสื้ออยู่ก็มาก

8 ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์มากมายถึงข้อดีข้อเสี ยในตัวตนของเราคนที่ยืนยิ้มเชิดหน้าในสิ่งที่ถูกต้องแห่งตัวตนอยู่ได้คือคนที่ไม่สนใจกับเสียงวิจ ารณ์ที่ไม่รู้จริง มิใช่คนที่พย าย ามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจอย่ างเหน็ดเหนื่ อ ย

7 คนปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตดีขึ้นทันต าเห็นคือคนที่เข้าใจว่า ต้องรู้เท่าทันจิตที่กำลังปรุงแต่งมิใช่บังคับจิตให้หยุดฟุ้งซ่านเพราะทันทีที่รู้ทันความรู้เท่าทันจะหยุดสภาวะทุ กข์ โลภ โ ก ร ธ หลงได้ทันทีนั่นเอง

6 ท่ามกลางกระแสการแข่งขันเล่าเรียนสะสมปริญญาเพื่อแสวงหาความก้าวหน้าทางการงานและอยู่ดีกินดีคนที่เอาตัวรอ ดกับภาวะเศรษฐกิจขาลงได้ดี ส่วนหนึ่งคือคนที่มีปฏิภาณไหวพริบ รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา เข้าใจในโลกธรรมและยอมรับทุกความเปลี่ยนแปลงอย่ างรู้เท่าทัน มากกว่า

5 ทุ ก ข์ที่สาหัสในหมวดของความย ากจนก็คือ ทุ ก ข์เพราะไม่เท่าหล า ยคนผ่านทุ ก ข์เพราะไม่มีมาได้ด้วยความขยันแถมผ่านด่านทุ ก ข์ที่ไม่พอมาด้วยอ ดออมแต่ต้องมาติดกับดักเพราะ เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่ามีมากกว่าหยุดเปรียบเทียบชีวิตหลุดบ่วงทุ ก ข์อย่ างมหัศจรรย์

4 ท่ามกลางกระแสกลุ้มใจกับการหาเงินเพื่อใช้หนี้ก้อนโตให้เร็วที่สุดคนที่ปลดหนี้ได้ก่อนใครๆ คือคนที่หยุดสร้างหนี้ใหม่ขึ้นอีกต่างหาก

3 ท่ามกลางกระแสพัฒนาโครงข่ายสื่อสารให้รวดเร็วระดับ2G,3G 4Gคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุด คือคนที่ค่อยๆเลือ กรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และไม่ข า ดการติดต่อกับ ครอบครัวเมื่อมีเหตุจำเป็นหาใช่คนที่จมไปกับกองขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสาร

2 ท่ามกลางกระแสโต้เถียงร้อนแรงแห่งโลกโซเชี่ยลคนที่สบายใจที่สุดคือคนที่อ่าน แล้วไม่แสดงความเห็นเพิ่มความขัดแย้งใดๆเลย

1 ท่ามกลางคำคม ข้อคิดที่สรรหามา จนนับไม่หวาดไหวบนโลกโซเชี่ยลคนที่ดำรงตนให้เป็นสุขอยู่ได้คือคนที่เก็บคำคม
ข้อคิดบางอย่ างที่เคยผ่าน มา แล้วนำไม่กี่ข้อมาปรับใช้เข้ากับตัวเอง มิใช่คนที่แสวงหาคำคม ข้อคิดใหม่ๆที่ผ่านต าเข้ามาทุกวัน

หากตื่นเช้าขึ้น มาด้วยความรู้สึกดีี ด้วยความคิดดี วันทั้งวันจะเป็นวันที่ดีของคุณ ขอให้อุปสรรคที่ผ่านเข้ามาเป็นเพียงบททดสอบของชีวิตเท่านั้น และถ้าความสุขเองคือคำตอบ ยิ่งทดสอบ คำตอบยิ่งชัดเจน มากขึ้นนะ

ขอขอบคุณที่มา นุ สนธิ์ บุคส์