อุโมงค์ที่อย ากเข้าไปเดิน บอ กความเป็นตัวตนที่ซ่อนไว้ในใจคุณได้

อุโมงค์ที่อย ากเข้าไปเดิน บอ กความเป็นตัวตนที่ซ่อนไว้ในใจคุณได้

ในวัยเด็กคุณนั้นอย ากมีเส้นทางเดินเป็นของตัวเอง และเมื่อคุณนั้นโตขึ้นก็ยังอย ากที่จะทำความฝันของคุณให้เป็นจริง และวันนี้เรามีเกมทำนายความเป็นตัวตนของคุณจากเส้นทางอุโมงค์ในฝันที่คุณนั้นอย ากจะเดินเข้าไป

โดยให้คุณนั้นเลือ กเส้นทางอุโมงค์ที่คุณนั้นอย ากจะเดินเข้าไปมา 1 อุโมงค์ เมื่อเลือ กอุโมงค์ได้แล้ว เราไปอ่ า นคำทำนายความเป็นตัวตนของคุณพร้อมๆ กันค่ะ

อุโมงค์ในฝัน หมายเลข : 1

คุณเป็นคนที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวอย่ างมากมาย และต้องการอิสระที่จะทำอะไรด้วยวิธีการของคุณเองเส้นทางที่กำหนดเองได้ เป็นสิ่งที่คุณต้องการ และคุณจะไม่ชอบทำอะไรที่ฝืนใจตัวเองเลย คุณเป็นตัวของตัวเองอย่ างมากและอาจค่อนข้างดื้อรั้น

แต่กระนั้นคุณก็ไม่ชอบเผชิญหน้าคุณจะต่อต้านอย่ างเงียบมากกว่าคุณไม่ชอบความเร่งรีบ แต่ชอบที่จะละเมียดละไมกับชีวิตและมีความพอใจกับชีวิตมากจนแทบไม่มีสิ่งอื่น มาดึงความสนใจของคุณได้

อุโมงค์ในฝัน หมายเลข : 2

ถ้าเลือ กได้คุณชอบเดินทางคนเดียว เพราะคุณชอบที่จะสังเกต คิด และแยกแยะอะไรก็ต ามที่เข้ามาในความคิดของคุณ เส้นทางสำหรับเดินคนเดียวเป็นทางที่คุณคิดว่าเหมาะกับคุณ แต่แม้ว่าจะมีผู้ร่วมทางด้วย คุณก็ต้องการเวลาที่จะพักคนเดียวสักหน่อย

คุณเป็นคนที่เฉียบแหลมและมองโลกในแบบที่แตกต่าง และคนอื่นก็อาจจะได้ไอเดียดีจากอีกแง่มุมของคุณ แม้คุณออ กจะสันโดษแต่คุณก็เป็นคนที่เข้าอ กเข้าใจผู้คนและสามารถพูดคุยกับคนอื่นได้อย่ างดีเมื่อคุณใช้เวลากับพวกเขา

อุโมงค์ในฝัน หมายเลข : 3

คุณจะก้าวไปข้างหน้าเสมอแม้จะเป็นเส้นทางที่ยังไม่เคยไปมาก่อน คุณจะเดินไปก่อนและค่อยรู้ว่าจะพบกับอะไรต ามมาทีหลัง เส้นทางที่คุณชอบมักเป็นเส้นทางที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและน่าตื่นเต้น เพราะคุณมักถูกดึงดูดเข้าสู่สิ่งที่ ยังไม่รู้ ดูจากภายนอ กคุณมักจะให้ความรู้สึกในเชิงบวกและมองโลกในแง่ดี

แต่ในจิตใจของคุณก็มีช่วงที่อ่อนแอและบอบบางอยู่ คุณเฝ้ารอและหวังที่จะได้รับความคุ้มครองจากผู้อื่น คุณเป็นคนที่ไว้ใจได้ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆ ก็จะยอมแบ่ งปั นเรื่องราวต่างๆ ให้คุณฟัง คุณชอบที่จะยื่นมือช่วยเหลือคนอื่นๆ แต่กลัวจะมีปัญหามากมายเพราะฉะนั้นจะพย าย ามพึ่งพาตนเองมากกว่า

อุโมงค์ในฝัน หมายเลข : 4

ดูจากภายนอ กคุณเหมือนเป็นคนที่เข้มแข็งมาก แต่ส่วนลึกภายในจิตใจคุณเป็นคนอ่อนโยน มากๆคุณมักจะกดขี่ข่มเหงตนเอง เป็นคนที่ไม่สามารถทนต่อ การทรยศและหลอ กลวงของคนอื่นได้ คุณหวังที่มีเพื่อนที่จริงใจ สามารถเชื่อถือได้ในกรณีฉุกเฉิน คุณจะเป็นคนที่ขี้ตกใจจนทำอะไรไม่ถูกผลสุดท้ายอาจเป็นเพราะตัวคุณเองที่รู้สึกท้อแท้และถดถอย ทำให้อะไรๆ ไม่ได้ดีขึ้น

ขอขอบคุณ โคตรดีจ้า