อาหาร 7 อย่ าง ที่คนวัย 40 ปีขึ้นไป ควรทานเป็นประจำทุกๆ วัน

อาหาร 7 อย่ างนี้ที่คนวัย 40 ปีขึ้นไป ควรทานเป็นประจำทุกๆ วัน

เมื่ออายุมากขึ้น ระบบเผาผลาญในร่างกายก็ทำงานได้ช้าลง และทำให้อาหารที่คุณนั้นทานเข้าไปสะสมในร่างกายมากขึ้น บทความนี้จะบอ ก อาหาร 7 อย่ างนี้ที่คนวัย 40 ปีขึ้นไป

ควรทานเป็นประจำทุกๆ วัน ไปดูกันว่ามีอาหารอะไรบ้างที่ควรทานเป็นประจำทุกวัน และอาหารอะไรบ้างที่คุณนั้นควรที่จะหลีกเลี่ยง เพื่อตัวคุณเอง

เรื่องนี้ไม่ได้คุยกันแบบลอยๆ เพราะมีแ พ ท ย์ ผู้เชี่ยวช าญและนักโภชนาการหล า ยท่าน ได้บอ กถึงอาหารอันเป็นประโยชน์กับคนวัย 40 เอาไว้ โดยกล่าวว่ามันเป็นอาหารธรรมดาที่หาทานได้ง่ายก็จริง แต่ถ้าได้ทานเป็นประจำทุกวัน

จะส่ งผลดีต่อสุ ข ภ า พร่างกายอ ย่ า งมาก ขณะเดียวกันก็มีของที่ควรหลีกเ ลี่ ย ง ด้วยเหมือนกัน เพราะมันนำพาโ ร ค ภั ยมาให้ ยิ่งได้รับเยอะก็ยิ่งเป็นพิ ษ ม า ก ครั้นถึงขั้นวิกฤติแล้วก็คงจะ แ ก้ไ ด้ย า ก ลองมาดูกันว่า มีอะไรที่ควรทานและมีอะไรที่ควรเลี่ยงกันบ้าง

อาหารที่ควรทาน

1 กล้วยไข่ รสช าติอร่อยแต่อาจจะหากินย า กสักหน่อย ข้ อดีคือ กล้วยไข่มีสา รที่ช่วยบำรุงส ม อ ง ลดความเ สี่ ย งในการเกิดอั ลไ ซเม อร์ พร้อมกับบำรุงส ายต า กระ ดู ก ได้ประโยชน์หล า ยอ ย่ างในผลเดียวเลย

2 กล้วยน้ำว้า เป็นพั น ธุ์ กล้วยที่หาได้ง่าย ร าค าไม่แพง ยิ่งถ้าเป็นต่างจั ง ห วัดก็เรียกว่าอาจจะมีปลูกเก็บไว้แทบทุกบ้าน

ให้ทานกล้วยน้ำว้า 2 ลูกต่อวัน จะช่วยบรรเท า โ ร ค ประจำตัวบางอ ย่ าง และล ดอาการ เ จ็ บ ค อ ได้

3 น้ำมะพร้าว ไม่ว่าวัยไหนก็ได้ประโยชน์จากน้ำมะพร้าวทั้งนั้น เพราะช่วยปรับสมดุลได้ดี ดื่มวันละลูกจะดีมาก ช่วยเรื่องฮ อ ร์ โ ม นและบำรุงตั บ ไ ต

4 ช า ร้อน อย่ า ง แ รกเลยก็คือ การจิบช าร้อนจะช่วยปรับส ม ดุ ลในร่ า งก า ยได้ดี ช่วยให้รู้สึกผ่อนคล า ย ถ้าจิบระหว่างวันจะลดความดั น โ ล หิ ต ได้ ถ้าจิบก่อนนอนก็จะหลับสบายยิ่งขึ้น

5 กาแฟ หล า ยกระแสบอ กว่าผู้สูงอายุไ ม่ รดื่มกาแฟ แต่เอาเข้าจริงกาแฟมีคุณสมบัติช่วยย่อยอาหารได้ หากดื่มในปริมาณที่เหมาะสม และงดการใส่ครีมกับน้ำต าล

6 ไข่ต้ม ในไข่มี ส า รอาหารที่เป็นประโยชน์หล า ยอ ย่ า ง เราทุกคนจึงควรทานไข่ให้ได้ทุกวัน อ ย่ า งน้อยวันละ 1-2 ฟอง แต่ครั้นจะไปทำเมนูอื่น เช่น ไข่ดาว ไข่เจียว เป็นต้น

มันก็จะได้รับน้ำมัน มากเกินไปอีก ตัวเลือ กที่ดีที่สุดจึงเป็นไ ข่ ต้ ม จะต้มสุกหรือทำแบบย าง มะตูมก็ได้ ว่ากันว่าไข่ 2 ฟองจะได้คุณค่าเทียบเท่าน ม 5 กล่องเลยทีเดียว

7 แตงโม ผลไม้ที่ทานเมื่อไรก็สดชื่นเสมอ ลองซื้ อมาติดตู้เย็นเอาไว้บ้าง ทานเป็นประจำจะช่วยให้อาการมือเท้า ช า ลดน้อยลง บำรุงโลหิตได้

และในผู้ช า ยก็จะมีกำลัง วั ง ช าขึ้นด้วย แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือเรื่องส า รเค มี ก็ต้องเลือ กซื้ อจากแหล่งที่เชื่อถือได้สักหน่อย

อาหารที่ควรเลี่ยง

1 น้ำเย็น ความจริงแล้วการดื่มน้ำเป็นเรื่องที่ดี โดยเฉพาะน้ำเปล่า แต่สำหรับผู้สู ง วั ย การดื่มน้ำเย็นครั้งละมากๆ ไม่ค่อยดีเท่าไร เพราะจะทำให้ร่ า ง ก า ย

เกิดอาการหล า ยอ ย่ า งที่ไม่สบาย เช่น เ สี ย ว ฟั น ป ว ด หั ว ชั่ ว ค รู่ รู้สึกหนาวสั่ น เป็นต้น ถ้าอย า กดื่มให้สดชื่นจริงๆ ก็จิบไปทีละนิดดีกว่า

2 น้ำต าลทราย ไม่ว่าจะเป็นน้ำต าลทรายขาวหรือแดง มันก็มีผลเสียต่อร่างกายทั้งนั้น อยู่ที่ว่าจะมากหรือน้อย เมื่อเราทานน้ำต าลเป็นประจำ อ ย่ า งแรกเลย

คือจะเกิดอาการ ติดหวาน มีไขมันสะสม พ อ กไว้ที่ตั บ ซึ่งก่อให้เ กิด โ ร ค ร้ า ยอื่นๆ ต ามมาในระยะย า ว หนึ่งในโ ร ค ร้ า ยนั้นก็คือ ม ะ เ ร็ ง

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่แนะนำเกี่ยวกับอาหารของผู้ สู ง วั ยเท่านั้น ยังมีอีกหล า ยอ ย่ า งที่เราต้องเลือ กทาน และเลือ กทำให้เหมาะสม วิธีการวั ดง่ ายๆ ว่า

สิ่งที่ทานดีหรือไม่ ก็ดูจา กร่ า งก า ยของเรานั่นเอง ถ้าอาหารดี ร่างกายก็สดชื่น มีพลังงานต่อเนื่องตลอ ดทั้งวันได้ และยังดูอ่อนกว่าวัยด้วย

ขอขอบคุณ krustory