อัศจรรย์ แม่น มาก ๆ เลขท้ายบัตรประชาชน ศาสตร์แห่งตัวเลขบอ กนิสัยลึก ๆ ของคุณได้

อัศจรรย์ แม่น มาก ๆ เลขท้ายบัตรประชาชน ศาสตร์แห่งตัวเลขบอ กนิสัยลึก ๆ ของคุณได้

ในปัจจุบันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ศาสตร์แห่งตัวเลขที่หล า ยๆ คนเชื่อ เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวัน มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพทื บ้านเลขที่ ทะเบียนรถ

และที่ข า ดไม่ได้เลยก็เป็นเลขท้ายบัตรประชาชนของทุกๆ คน เพราะพลังแห่งเลขแต่ละตัวจะแสดงพลังออ กมาไม่เหมือนกัน และยังสามารถบ่งบอ กลักษณะนิสัยลึกๆของ เจ้าของตัวเลขนันได้

คุณเชื่อหรือไม่ว่า เลขท้ายบัตรประชาชน ของเราแต่ล่ะคน สามารถบอ กอะไรเราได้หล า ยอย่าง เพราะชีวิตของเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเลขอยู่แทบจะตลอ ด ขนาดวันเกิด ปีเกิด ยังสามารถบอ กความเป็นเราได้หล า ยอย่างเลย

และบัตรประจำตัวประชาชนของเราก็สามารถบอ กความเป็นตัวตนของเราได้เหมือนกัน วันนี้เราเลยจะมาให้อ่านคำทำนายกันว่าแต่ละเลขนั้นหมายถึงอะไรมาดูกันเลย

เลขท้ายเป็นเลข 0

แสดงถึงเลขแห่ง จักรพรรดิ์จะมีคนคอยเป็นห่วง จะเป็นที่รักใคร่ของผู้สูงอายุ แต่จะมีความเหน็ดเหนื่อยมาก อยู่เหมือนกัน เพราะคำว่าแม่ทัพก็รู้ความหมายอยู่แล้วไม่มีแม่ทัพคนใด ไม่มีผลงานแล้วจะได้เป็นแม่ทัพหรอ กน่ะ แต่หมายเลข 0 เป็นเลขแห่งความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่ ความก้าวหน้า ความท้าทาย หากจะให้มีความเจริญ ก้าวหน้าเร็วๆ

ก็ต้องกล้าทำกล้าแสดงออ ก กล้าตัดสินใจ แต่ระวังจะมีเพศตรงข้ามหลงรัก และเข้ามาขอสวามิภักดิ์ด้วย และไม่ต้องเป็นห่วงจะทำอะไรก็จะ มีคนคอยสรรเสริญเยินยอ แต่ก่อนที่จะมีการเยินยอ ก็จะมีการติฉินนินทาก่อน หากอ ดทนไม่สนใจไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่น ได้ละก็ชีวิตนี้รวย ใจสบายกายอย่างแน่นอน

เลขท้ายเป็นเลข 9

เลขเก้าแสดงถึงเลขแห่งเวทมนต์ และเสน่ห์หา มีความหยิ่งทะนงในตัวเอง ยอมก้มหัวให้ผู้อื่นได้แค่กาย แต่ใจนั้นไม่ยอมใครเป็นที่ปรึกษาผู้อื่นได้ดี แต่ตนเองย ามเดือ ดร้อน หาใครช่วยปรึกษาด้วยนั้นช่างย ากมาก เพราะหมายเลข 9 จะมีความสบายกาย

แต่ทุ ก ข์ใจอยู่เรื่อยเพราะคิดมากจนเกินเหตุและจะเป็นที่รัก ใคร่ของญาติมิตรหากดำ เนินธุรกิจเกี่ยวกับเอ กสารจะประสบความสำเร็จ ดีมีชื่อเสียง แต่ไม่ว่างานด้านไหนๆ หมายเลข 9

ทำได้หมดแต่จะต้องมีเวลาให้กับเรื่องส่วนตัวบ้าง เช่น เรื่องความรักอย่าปล่อย ให้นานเกินไปจะได้พึ่งพาอาศัยบุตรบริวาร ในภายภาคหน้าจะมีความพอดี กับชีวิตเกิดความสุขตลอ ดกาล สาธุ สาธุ เป็นจริงแน่

เลขท้ายเป็นเลข 8

แสดงถึงความทุ ก ข์ใจจะมีปัญหาเรื่องต่างๆ ผ่านเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อย ๆ หากจิตใจไม่เข้มแข็งจะ ทำให้ทุ ก ข์ใจไม่สบายกายอยู่เรื่อยไป และจะต้องเพิ่มการเอาใจใส่คู่ครอง

และครอบครัวให้มากกว่าเดิม ระวังจะมีปัญหากับบุคคลที่ 8 เข้ามาสร้างความแตกแยกในครอบครัวหมายเลข 8 นี้เป็นเลขแห่งเงารัก เงาร้างถ้าจะลงทุนทำธุรกิจไม่ควร ที่จะร่วมหุ้นหรือไว้ใจบริวารให้มากนัก อย่าเป็นนักบุยให้ผู้อื่นจนเกิดเป็นความทุ ก ข์

ให้กับตนเองและหากช่วยเหลือใครแล้วจะหวังผลคืนได้ย าก เพราะหมายเลข 8 เป็นเลขของผู้ให้ๆ อย่างเดียว แต่เมื่อผ่านปัญหาทั้งปวงไปแล้ว อีกไม่นานจะมีความสุขความสบายกับครอบครัว สาธุ ๆ

เลขท้ายเป็นเลข 7

เลขเจ็ดแสดงถึงความสำเร็จ ความอบอุ่นจากมิตรบริวาร แต่บางครั้งไม่ค่อยมีความเด็ดข า ดไปบ้าง เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียว หากจะลงทุนทำธุรกิจถ้าได้ร่วมทำกับคนอื่นจะดีกว่าทำคนเดียว จะมีเสน่ห์

เป็นที่รักใคร่ของเหล่าเพื่อนฝูง แต่บางครั้งจะโดนอิจฉาอยู่บ่อยๆ เพราะเสน่ห์ดีเกินไป ต ามเลขศาสตร์บ่งบอ กว่า หากจะให้ทำงานสำเร็จโด่งดังมีชื่อเสียง จะต้องทำงานร่วมกับคู่ครองตนเอง วัยกลางคนจะได้มีความสุขกับครอบครัวฐานะดี มีความสบายต าม ลำดับสาธุเป็นจริงเถิด

เลขท้ายเป็นเลข 6

เลขหกแสดงถึงความเด็ดเดี่ยว กล้าทำ กล้าแสดงออ ก เป็นผู้นำใน หน้าที่การงานอยู่ในจำพวกแนวหน้า และบางครั้งถูกคนอื่น มาขอความช่วยเหลือทั้งทรัพย์สินเงินทอง และคำปรึกษาอยู่ตลอ ดเวลา จนทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าที่ควร แต่หากไม่พอใจใครแล้ว

เขาจะไม่สนใจเลยเด็ดข า ด เป็นจำพวกหยิ่งในศักดิ์ศรี ไม่ยอมก้มหัวเพื่อลดศักดิ์ศรีให้ใคร หากจำเป็นจริงๆ ยอมให้ได้เพียงกายเท่านั้น จะมีนิสัยละเอียดอ่อนในเรื่องความรัก หมดเปลืองเท่าไหร่ก็ยอมเพื่อความรัก ในอนาคตหากเป็นนักธุรกิจจะประสบความสำเร็จ และสามารถทำงานได้ดีทุกแขนง สาธุ

เลขท้ายเป็นเลข 5

เป็นคนที่มีความเชื่อ มั่นในตนเองสูง มีคุณธรรมและเมตต าธรรมจิตใจดีมีความรับผิดชอบสูง ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเฉลียวฉลาด ปราดเปรื่อง มีปฏิภาณในไหวพริบอันยอ ดเยี่ยม เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ปรารถนาการเป็นบุคคลแถวหน้า และการได้รับความยอมรับนับถือจากผู้คนรอบข้าง จุดอ่อนของคุณ เป็นคนที่มีโอ กาส แต่ต้องพลาดจังหวะดีๆ ในชีวิตไปหล า ยครั้ง ก็เพราะเกิดอาการลังเล กล้าๆ กลัวๆ และไม่ชอบเสี่ยง

เลขท้ายเป็นเลข 4

เลขสี่แสดงถึงอำนาจความยิ่งใหญ่ หากเป็นผู้นำจะเจริญก้าวหน้าทำงานด้วยสมอง เป็นนักพูดหรือนักบรรย าย จะมีชื่อเสียงโด่งดัง แต่หน้าที่ที่เหมาะคือ ผู้เผยแพร่สา สนาจะมีผู้คนยกย่องสรรเสริญ และยังมีจิตสัมผัส

เหนือคนทั่วไปบางครั้ง สามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า
ใครได้หมายเลข 4 จะเป็นผู้อยู่เหนือลิขิตสวรรค์ จะทำอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จ ได้ด้วยตนเอง สาธุ ๆ เป็นจริงเถิด

เลขท้ายเป็นเลข 3

หมายเลขสาม อย่าปล่อยเวลาให้เสียไป กับคนอื่นให้มากนัก และอย่ายึดติดอยู่กับที่ เพราะหมายเลข 3 เป็นหมายเลขที่ต้องเดินทาง เพื่อทำการค้า เป็นไกด์หรือทำงานที่ ต้องมีการเจรจาอยู่ตลอ ดเวลา จะทำให้ประสบความสำเร็จ ระวังจะมีปัญหาเรื่องรักๆ ใคร่ๆ

เกิดขึ้นในครอบครัว หรือเรื่องรักเส้าเกิดขึ้นในชีวิตคู่ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณ ก็ไม่ต้องวิตกให้มากนัก เพราะทุกอย่างจะคลี่คล า ย ไปได้ด้วยดี การเงินถึงจะไม่คล่องบ้างบางครั้ง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา

เพราะหมายเลข 3 เป็นเลขที่ส่งลาภผลอยู่เนือง ๆ หากผู้ใดที่ได้ หมายเลข 3 และก็ยอมเหนื่อยหน่อย ในระยะเริ่มต้น และอีกไม่นานจะมีความสุข โชคลาภเพิ่มพูน และ จะได้รับความสุขกับมิตรบริวาร

เลขท้ายเป็นเลข 2

หมายเลขสองแสดงถึงคนมีบุญบารมี และวาสนาดี มีชื่อเสียงให้คนทั้งหล า ย ได้ประจักษ์แต่ต้องหมั่นเรียนรู้ เร่งศึกษาอย่าอยู่นิ่ง กล้าเปิดเผย กล้าทำกล้าแสดงออ ก กล้าตัดสินใจ รีบไขว่คว้าแล้วหน้าที่การงาน ที่ทำจะได้ผลดีเป็นที่พอใจ

และผู้ใหญ่จะให้ ความช่วยเหลือ อย่าหลงใหลในกิเsสmัณหาให้มากนัก อย่าสนุกจนลืมครอบครัวแล้วบั้นปล า ยชีวิต จะมีฐานะดีเป็น ที่พอใจของวงศ์ตระกูลมีชื่อเสียง เป็นที่นับถือของคนทั่วไป

เลขท้ายเป็นเลข 1

เลขหนึ่งแสดงถึงคนที่มีดี อยู่ในตัวแต่ไม่ค่อยยอม นำออ กมาใช้ให้เป็นประโยชน์ อย่าปล่อยเวลา กับความคิดให้มากนัก หมายเลข 1 เสน่ห์อยู่ที่เงาของตนเอง จะมีคนรักใคร่เอ็นดู แต่ต้องแต่งตัวให้เกิด จุดเด่นแก่ตนเอง และมีจิตสัมผัสเหนือธรรมชาติ หากได้นั่งสมาธิบำเพ็ญ ศีลจะมีบารมีสูงผู้คนจะรักใคร่ เอ็นดูจะทำอะไรก็ล้วน

แต่ประสบความสำเร็จดีทั้งสิ้นหมายเลข 1 ต้องลดโทนเสียง ลงอีกเพราะโทนเสียงนั้นบ่งบอ กถึงอำนาจความยิ่งใหญ่ เกินตัว ไม่เพราะแก่ผู้ได้ยินผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดู สนับสนุนในด้านการงาน เมื่อเกิดปัญหาใด ๆ ตนเองมักจะเอา ตัวรอ ดได้เสมอ จะมีความสุขในบั้นปล า ยชีวิต

ลองดูว่าเป็นอย่างไรบ้าง ในการทำนายเลขท้ายบัตรประชาชน บอ กถึงความเป็นตัวเอง สำหรับตัวผู้เขียนเองนั้นลองอ่านดูปรากฏว่าก็แม่นจริงๆ เหมือนกันนะ แล้วคุณผู้อ่านล่ะเลขท้ายบัตรของคุณคือเลขอะไร อ่านดูแล้วมันใช่คุณเลยหรือเปล่า