อย่าใจดีเกินไป 6 ข้อเสีย ของการเป็นคนดี มีน้ำใจ แต่ตัวเองลำบาก

อย่าใจดีเกินไป 6 ข้อเสีย ของการเป็นคนดี มีน้ำใจ แต่ตัวเองลำบาก

การเป็นคนใจดีนั้นถือเป็นเรื่องที่ดี ไม่ว่าใครก็อย ากที่จะคบหาหรือพูดคุยด้วย แต่ก็มีคนบางประเภทที่เห็นว่าเราเป็นคนใจดี ก็จ้องที่จะคอยเอาเปรียบหรือไม่เกรงใจเราเลย อาจะเพราะว่าเราดูใจดีเกินไป เขาก็เลยไม่ยำเกรง

และไม่มีความเกรงใจต่อกันเลย เพราะฉะนั้นการจะเป็นคนดี เป็นคนใจดี ก็ต้องเป็นให้พอดีๆด้วย อย่าเป็นคนใจดีทุกอย่าง ใครทำอะไรให้ก็ไม่โ ก ร ธ เพราะเขาจะได้ใจ วันข้างหน้าเขาก็จะทำแบบนั้นกับคุณอีก เพราะรู้ว่ายังไงคุณก็ไม่โ ก ร ธ

บางสถานการณ์เราก็ต้องหัดใจร้ า ย หัดเป็นคนเด็ดข า ดและน่ากลัวบ้าง ไม่อย่างนั้นเราก็อาจจะไม่ได้รับความเกรงใจจากใครเลย อย่าพย าย ามเป็นคนใจดี เพื่อให้คนอื่นเอาเปรียบเรา แต่จงเป็นคนใจดี เพราะเราต้องการสร้างมิตรภาพดีๆ

ใครดีมาเราก็ดีตอบ ใครร้ า ยมาเราก็ปล่อยเขาไป ไม่ต้องไปสนใจ เมื่อไม่คาดหวังอะไร เราก็ไม่ต้องผิ ดหวัง ทำอย่างไรเขาก็ไม่ชอบจงถอยออ กมา ปรับอย่างไรก็ไม่ได้ผล ก็กลับมาเป็นตัวเอง

เวลามีไม่มาก ทำความดีมอบให้กับคนที่รักเราดีกว่า คนเราถ้าคิดจะเป็นคนดี ต้องดีnั้ง ต่อหน้า ลับหลัง จงดีกับทุกคน ถึงคนๆ นั้นจะหย าบคายกับคุณก็ต าม

เราเป็นคนใจดีได้ แต่ก็ต้องใจดีให้ถูกคน ถูกเวลา เขาถึงจะเห็นค่า และที่สำคัญต้องไม่ทำให้ตัวเองต้องลำบากด้วย

6 ห่วงแต่คนอื่น จนลืมนึกถึงตัวเอง

บุคคลประเภทนี้มักจะเป็นผู้ที่ไม่สามารถทนเห็นความลำบากที่เกิดขึ้นกับคนอื่นได้ คอยแต่จะอย ากยื่นมือเข้าไปช่วยเสมอ คนใจดีบางคนจึงมักห่วงแต่คนไกลตัว มากกว่าที่จะมองเห็นถึงความรู้สึกของคนใกล้ จนกลับกล า ยเป็นว่าได้ลืมนึกถึงตนเองและครอบครัวไปนั่นเอง

5 แก้ปัญหาของคนอื่น ทั้งๆ ที่ไม่ได้มีส่วนได้เสี ย

ในบางครั้งความใจดีมักทำให้เราต้องกล า ยมาเป็นคนที่คอยนั่งแก้ไขปัญหาคนอื่น แม้ตัวเองไม่ได้มีส่วนได้ หรือส่วนเสีย กับเรื่องราวเหล่านั้นแม้แต่น้อย อีกทั้งยังสร้างความหนักหนาให้กับหัวใจได้เป็นอย่างดี เพราะการต้องมานั่งคิดและแก้ไขปัญหา ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเลยสักนิด

4 ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ กลืนไม่เข้า คายไม่ออ ก

หล า ยครั้งกับการต้องนำตัวเองเข้าไปยืนอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ เพราะไม่สามารถปฏิเสธความช่วยเหลือได้ จนทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดและลำบากใจ แต่ยังไงก็ไม่สามารถที่จะทำต ามใจตัวเองได้อย่างที่ต้องการได้อยู่ดีนั่นแหละ

3 เก็บการกระทำของคนอื่น มาทำให้ตัวเองคิดมาก

แง่ร้ า ยของการเป็นคนใจดี คือมักจะนำคำพูด การกระทำ ของคนรอบข้างมาคิดมาก มากังวล จนเป็นทุ ก ข์ และยังเป็นความคิดที่ไม่สามารถหลี กเลี่ ยงได้ เพราะด้วยพื้นฐานที่มีความใจดีนี่เอง จึงทำให้ต้องคอยเก็บเรื่องราวต่างๆ ของคนอื่น มาคิดเล็กคิดน้อยอยู่ร่ำไป

2 ตกที่นั่งลำบาก

ด้วยความที่เป็นคนมีจิตใจดี จึงมักชอบหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคนอื่น จนลืมมองความเป็นจริงหล า ยอย่างไปว่า ข้อเสียของการได้มอบความช่วยเหลือ อาจเป็นสิ่งที่สามารถย้อนกลับมาทำร้ า ยตัวเองและคนใกล้ชิดได้ โดยการนำพาทุกคนไปตกอยู่ในที่นั่งลำบากนั่นเอง

1 เสียความรู้สึก หากหมดประโยชน์

คนบางคน มักชอบเดินข้ามาวนเวียนอยู่ในชีวิตเพื่อหวังเอาผลประโยชน์จากความใจดีที่มีอยู่ สุดท้ายกล า ยเป็นว่า บ่อยครั้งที่คนใจดีหล า ยคนอาจจะต้องกล า ยเป็นคนใจร้ า ย นั่นเพราะการถูกมองข้ามความสำคัญ ถ้าหมดผลประโยชน์กับใครบางคน

ขอขอบคุณ ความสุขณปัจจุบัน