อนิสง ส์แรง สังฆ ทาน 9 อย่าง มีประโยชน์ พระได้ใช้ คนได้บุญมาก

อนิสงส์แรง สังฆทาน 9 อย่าง มีประโยชน์ พระได้ใช้ คนได้บุญมาก

นอกจากการใส่บาตรพระประจำวันทุกเช้าแล้ว หากพอมีโอกาส สักอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้ง เราก็ควรไปทำบุญทำสังฆทานที่วัดด้วย เพราะการถวายสังฆทาน เป็นการทำบุญต่อสงฆ์ห มู่ใหญ่โดยไม่เลือกหน้า เปิดโอกาสให้เราทำบุญได้หลากหลายกว่า นั่นทำให้เราได้บุญมากและอานิสงค์ก็รวดเร็วกว่าด้วย

แต่การทำสังฆทานนั้น ก็อย ากแนะนำให้จัดของใส่ถังกันเองจะดีกว่าไปซื้อแบบสำเร็จรูปตามร้าน เพราะเดี๋ยวนี้ หลายร้านก็ไว้ใจไม่ได้ มักจะยัดของที่ใช้ไม่ได้ใส่ถังมา บางอย่างก็หม ดอา ยุแล้ว หรือเอาหนังสือพิมพ์จัดถังให้ดูล้นดูเยอะ เต็มไปด้วยของไร้คุณภาพ ใช้การไม่ได้ แทนที่จะได้บุญกลับได้บาปมาก็มี

ของสังฆทาน 9 อย่าง ที่หากซื้อมาจัดเองแล้วจะได้บุญมากกว่า เพราะได้ประโยชน์กับสงฆ์มากกว่านั่นเอง เรามาดูกันเลยค่ะ

1 รองเท้า

พระท่านต้องเดินบิณฑบาตร, ไปเรียนหนังสือ, ธุดงค์, ไปกิจนิมนต์ต่างๆ, บางรูปต้องทำงานในวัด เช่น ก่อสร้าง กวาดลานวัด สิ่งที่จำเป็นก็คือ รองเท้า ฉะนั้น รองเท้าจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่ง ที่มีความสำคัญเสมอ

2 เครื่องเขียน ดินสอ สมุด ปากกา

ก็เพราะว่า พระสมัยนี้ต้องเรียนพระปริยัติธร รม และจดกำหนดนัดหมายต่างๆ บางรูปท่านเป็นเหรั ญญิ ก ดูแลค่าใช้จ่ายแต่ไม่ค่อยมีใครถวายของเหล่านี้ พระท่านจึงต้องไปเดินหาซื้อเองเสมอ ถ้าเราถวายไป จะเป็นประโยชน์มากแน่นอน

3 หนังสือธรรมะ หรือที่ให้ความรู้ด้านอื่นๆ

พระสงฆ์ มีหน้าที่เผ ยแผ่พระพุทธศาสนา จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ที่แต กฉาน ทั้งทางธร รม ข่ าวสารบ้านเมือง เพื่อจะได้สาธิตยกตัวอย่างให้คนที่รับฟังเข้าใจได้ การถวายหนังสือ

จึงถือเป็นต้นทุนแห่งธรรมทาน ให้พระท่านได้นำไปกระจ า ยสู่ผู้คนได้อีกเยอะแยะ นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมาก

4 น้ำย าเช็ดพื้น

ก็จำพวก น้ำยๅล้ๅงจาน น้ำยๅล้ๅงห้องน้ำ ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ก็เพื่อว่าจะนำไป ทำความสะอาด ในวัดยังไงล่ะ

5 แช มพู

ก็เพราะว่า พ ระสงฆ์ต้องใช้แชมพูในล้ๅงหนั งศีรษะ ก่อนการปลงผม ฉะนั้น แชมพูจึงเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่าง

6 ย าหลัก ที่จำเป็น

ถวายยๅดี ที่ใช้กันเป็นประจำในชีวิตประจำวัน มีคุณภาพ เป็นยๅสามัญทั่ว ๆ ไป

7 ใบ มี ดโ กน

นั่นเพราะว่า พระต้องโ ก นผมทุกวันโ กน ถ้าท่านใดถวายใบ มี ด ก็ได้ชื่อว่า ช่วยไม่ให้พระต้องเสี ยทุกวันโ กน เห็นว่าได้บุญดีกว่าให้ย าอีกนะ

8ผ้าไตรจีวร

ในชุดสังฆทานแม้จะมีอยู่ แต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ขนาด หรือไม่ก็ไม่มี คุณภาพ ฉะนั้นผู้ถวายสังฆทาน ควรเลือกที่เหมๅะสม อย่างเช่น ผ้าไตรจีวรที่ทำจากผ้ามัสลิน เพราะผ้าเหมๅะกับสภาพอากาศร้อน

9 ผ้า ข น ห นู

ไม่จำเป็นต้องมีสีเหลืองแต่อย่างใด ควรเลือกผ้าที่ดี สีสุภาพ ควรเป็นแบบเรียบๆ