ห้า มทำ 13 สิ่ง คนโบราณว่าไว้ จะทำมาหากินไม่ขึ้น ชี วิ ต ต กต่ำ อ ย่าไปละเลยเ ด็ ด ข า ด

ห้า มทำ 13 สิ่ง คนโบราณว่าไว้ จะทำมาหากินไม่ขึ้น ชี วิ ต ต กต่ำ อ ย่าไปละเลยเ ด็ ด ข า ด

สวัสดีทุกคนในช่วงหยุดยาวแบบนี้ ทุกคนคงอยากจัดระเบียงบ้าน ดูแลทำความสะอาด วันนี้เราเลยมีเรื่องมาบอกเล่าให้เพื่อนๆ ฟังว่า เรื่องต่อไปนีเป็นความเ ชื่อส่วนบุ คคล โดยคำบอกจากคนโบร า ณ เ ตือนอ ย่าทำเ ด็ ด ข า ดหรืออาจควรทำ ถ้าพลาดอาจชีวิตต กต่ำทำมาหากินแทบไม่ขึ้น

1 ไข่ และ ส้ม

ทุกๆบ้านเรือน ควรมีไข่และมีส้มไว้ ในตะกร้าเสมอ อ ย่าให้ ข า ด เพื่อเรียกความสมบูรณ์พูนสุข เข้าบ้าน ทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุขตลอดไป ไข่และส้มเป็นสัญลักษณ์ของ ความอุดมสมบูรณ์ และความโชคดี

2 กระจก

ควรขัดถูกระจกในบ้าน ให้สะอาดใสอยู่สม่ำเสมอ อย่าปล่อยให้กระจก ขุ่นมัวเป็นประจำ ด วงชะตาของคนในบ้าน จะหม่นหมองทำอะไรไม่ขึ้นเลย

3 สุนั ข แ ม ว จ ร จั ด

แนะนำแบ่งอาหารและน้ำ ให้แก่สุนั ข หรือแมว จ ร จัด ที่หิวโหยบ้างในวันฝนตกก็อนุญาต ให้สัตว์จ รจัด เข้ามาหลบฝน ในชายคาบ้าน การทำบุญทำทานกับสัตว์นั้น ให้อานิสงส์ผลบุญ แก่ตัวเราได้ อย่างม ห าศาลด้วย

4 หิ้ง พ ระ

ควรหิ้งพ ระ หรือหิ้งบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเทพต่างๆ ร.5ในหลวงของเรา เมื่อตั้งหิ้งบูชาแล้ว จะต้องหมั่นดูแลรักษา ความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หมั่นเปลี่ยนดอกไม้

พวงมาลัยถวายน้ำสะอาด ถ้าปล่อยให้หิ้งส ก ป ร ก มีแต่ฝุ่นจับเต็มไปหมด บ้านนั้น จะมีแต่ความเสื่อมถอย โชคลาภ หดหาย ยากที่จะ เจริญรุ่งเ รื อง

5 ทำบุญโ ล ง ศ พ

แนะนำไปที่มูลนิธิ ใกล้บ้านทำบุญบริจาคเงิน ร่วมกันซื้อโ ล งศ พให้ ศ พอนาถาที่ไร้ญาติ การทำบุญโ ล งศ พจะช่วยเสริม ด วงชะตาให้กล้าแข็ง เหมาะสำหรับช่วง ด วงอ่อน และ มีทุ กข์มีเคราะห์ด้วย

6 วันบริ สุ ทธิ์

ควรงดเว้นการมี เ พ ศสัมพันธ์กับคู่รักคือวันโกน วันพระ วันเกิด และวันเข้าพรรษา ในตามธรรมเนียมโบราณ นิยมปฏิบัติกันเช่นนี้ เพื่อให้เทวดาคุ้มครองรักษาตลอดไป

7 พระพรหมศักดิ์สิทธิ์

ทุกครอบครัวควรหาโอกาส ไปกราบไหว้พระพรหมสักครั้ง ถ้าอยู่ที่กรุงเทพ ก็ไปไหว้ที่หัวมุมสี่แยกราชประสงค์ โรงแรมเอราวัณก็ได้ หรือที่ศาลพระพรหมแห่งใด ก็ได้ทั้งนั้น พระพรหมเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์

ที่กล่าวขวัญกับ มากว่า บนบานอธิษฐาน ขออะไรมักได้ดังปรารถนา ด้วยว่าท่านเป็น เทพแห่งความสำเร็จ นั่นเอง

8 เหรียญนำโ ช ค

แนะนำเมื่อเจอเงิน ต กอยู่ตามทางเดิน แม้จะเป็นเพียงเหรียญบาท ก็ให้เก็บเอาไว้ ให้ถือเสมือนเป็น เหรียญนำโชค การเดินผ่านเลยไป เพราะเห็นว่าเป็นเพียงเหรียญบาท เหรียญสลึงนั้น ถือเป็นการดูถูกเงินทอง ไม่เห็นคุณค่าของเงิน คนเฒ่าคนแก่ เชื่อกันว่ามันจะทำให้คุณ อั บโชคทั้งวัน

9 ผ้าเ ช็ ดห น้า

แนะอ ย่าให้ของขวัญ คนรักหรือเพื่อนสนิท เป็นผ้าเช็ดหน้า เพราะถือว่าเป็นลาง ไ ม่ดี ถือเป็นของขวัญ อั บโชค มอบให้กันแล้ว จะมีเรื่องต้องพลัดพรากจ า กกัน หรือมีเรื่องต้องเมินหมาง ห่างเหินกันไปที่สุด

10 พ ร ะสิวลี

สักครั้งในชีวิตหาโอกาส ไปกราบไหว้พระสีวลี ที่วัดใดก็ได้ในท้องที่ที่อาศัย พระสีวลี เป็นเอตทัคคาโชคลาภ เมื่อไปกราบไหว้ขอพรจากพระสีวลี ชีวิตจะมีโชคดีขึ้น และมีความราบรื่น ก้าวหน้า มีเงิน มีทอง เพิ่มพูนมากขึ้น

11 เตียง นอน

แนะนำอย่าตั้งเตียงนอน โดยเอาหัวเตียงหัน ไปช นกับผนังห้องน้ำ เพราะจะทำให้เสื่อมโชค อั บโชค อย่าตั้งเตียงนอน โดยหันปลายเตียงเล็งตรงกับประตูทางเข้าพอดี เพราะจะทำให้ ฝันร้ า ยและ อั บโชคได้

12 ห้อง ครัว

หมั่นดูแลปัดกวาด เช็ดถูและจัดข้าวของเครื่องใช้ ในครัวให้สะอาด อยู่เสมอ อย่าปล่อยให้ครัว ส กปรก เพราะครัวเป็น ขุมพลังของบ้าน บ้านที่ปล่อยให้ครัว ส กปรกจะ อั บโชค เงินทองหามาได้ ก็ต้องจ่ายออกไป เจริญรุ่งเ รื อง

13 กระเป๋า ส ตางค์

หนึ่งปีซื้อกระเป๋าสตางค์ ใบใหม่เสมอ ในวันขึ้นปีใหม่ ใส่เงินจำนวน 999 หรือ 9,999 ในกระเป๋าไว้สักวัน หนึ่งวันหนึ่งคืนเต็มๆ เพื่อเอาเคล็ดเอาฤกษ์เพื่อให้กระเป๋าใบนั้น

เป็นกระเป๋าที่ดี เรียกเงินเรียกทอง เข้ากระเป๋าได้มาก มีเก็บมากกว่าจะต้องควักออกไป และทุกครั้งที่รับเงินสดเข้า มา ควรนำเงินมาใส่กระเป๋าเอาไว้ก่อน ตามความเชื่อ ของคนเฒ่าคนแก่ ก็ควรเอาเงินเก็บ ใส่กระเป๋าสตางค์ไว้ก่อน

ทั้งหมดนี้ที่กล่าวมาเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ใครคิดว่าดีก็นำไปใช้และเก็บไว้ ขอให้ทุกท่านหมั่นทำความดี ทำบุญตักบาตร และผลบุญนั้นจะทำให้ชีวิตท่านเจริญขึ้นไปสาธุ