หามาป ลู ก 9 ต้นไม้มงคล ปลู กแล้วร ว ย ช่ วย เสริมบ ารมี โช คลา ภ

หามาป ลู ก 9 ต้นไม้มงคล ปลู กแล้วร ว ย ช่ วย เสริมบ ารมี โช คลา ภ

ต ามบริ ษั ทห้างร้านหรื อบ้านของคนที่ทำมาค้าข าย มักจะปลูกต้นไม้มงคล ที่มีลักษณะคล้าย ๆ กันไปหมด เพื่อช่วยเสริมโ ช คลาภทางด้านการเ งิ น ยิ่งถ้าหากตั้งไว้ถูกทิศทาง ปลูกในวันเวลาที่ถูกต้องแล้วล่ะก็

เ ชื่ อว่าจะยิ่งเพิ่มโ ช คลาภให้มากขึ้น ต้นไม้มงคล แค่ชื่อก็สื่อถึงความเป็น มงคลแล้ว ดังนั้นถ้าหากเรามีสิ่งที่เป็น มงคลมาอยู่ในบ้านก็ย่อ มส่งผลดีให้แก่ผู้อาศัยในบ้านด้วย แต่ต้นไม้มงคลก็มีมากมายหลากหลายประเภท ทั้งแบบไม้ดอ กและไม้ใบ สามารถหาปลูกได้ง่ายๆ

ในประเทศไทยที่เป็นเขตเมืองร้อน มีความเ ชื่ อว่าหากบ้านใดปลูกต้นไม้มงคลในบ้าน ก็จะส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านได้รับมงคลต ามไปด้วย ถ้าท่านชื่นชอบการปลูกต้นไม้และคิดจะปลูกต้นไม้ไว้ภายในบ้าน แต่ยังไม่รู้จะเลือ กต้นอะไรดี

วันนี้มีคำแนะนำดีๆมาฝาก เพื่อให้ท่านได้ปลูกไว้เสริมสิริมงคลได้ด้วย ต้นไม้มงคลปลูกแล้วจะช่วยเสริมดวงในเรื่องการเ งิ น ร่ำร ว ยเ งิ นทอง และยังมีโ ช คลาภ อีกด้วย จะมีต้นอะไรบ้างนั้น ลองไปดูกันเลย

1. ต้นนางกวัก

ลักษณะของต้นนางกวักที่มีก้านตั้งตรง ลำต้นหนา ก้านใบย าว มีลักษณะคล้ายใบโพธิ์ และมีสีเขียวแกมน้ำเ งิ น ใบด้านบน มีความมัน เห็นเส้นใบโค้งต ามรูปใบชัดเจน หากปลูกเพียงแค่ต้นเดียวก็สามารถมีหน่อได้จนเต็มกระถางที่ปลูก ต้นนางกวักเป็นไม้มงคล

ที่ชื่อก็บอ กอยู่แล้วว่าจะช่วย กวักเ งิ น กวักทอง เข้าบ้าน หากใครทำกิจการเปิดร้านต่าง ๆ แล้วล่ะก็ ปลูกต้นนางกวักเอาไว้จะช่วยทำให้กิจการเจริญรุ่งเรือง ลูกค้าเยอะและค้าข ายดี

2. กระบองเพชร

พร รณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลักษณะลำต้นดูอ้วนเตี้ยน่ารัก มีทั้งต้นเป็นเหลี่ยมรูปทรงกระบอ ก และรูปทรงกลม มีขน หรือหนามรอบต้นแล้วแต่ชนิดพันธุ์ ควรปลูกในดินร่วนปนทราย ความชื้นปานกลาง และที่สำคัญที่หลายคนเข้าใจผิดกัน มากคือ ต้นกระบองเพชรไม่ได้ต้องการ

การ รดน้ำบ่อย ๆ เพราะโดยธร รมชาติของกระบองเพชร สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้มาก ฉะนั้นควร รดน้ำ 7-10 วันต่อครั้งก็เพียงพอแล้ว ความเ ชื่ อเกี่ยวกับการปลูกต้นกระบองเพชรในบ้านนั้น เ ชื่ อ กันว่าจะทำให้กิจการก้าวหน้า

จะได้เลื่อนหน้าที่การงานเร็ว และจะพาโ ช คลาภมาสู่ครอบครัว ถ้าหากบ้านไหนปลูกกระบองเพชรให้เกิดดอ กได้มาก และสวยงามแล้วล่ะก็ แสดงว่าผู้นั้นจะมีโ ช คลาภ จะได้เ งิ นได้ทองไม่ขาดมือเลยจ้า

3. ว่านร ว ยไม่เลิก

ว่านร ว ยไม่เลิกเป็นไม้อวบน้ำ ตระกูลเดียวกับกระบองเพชร ชอบดินร่วน ชอบแดดไม่จัดมาก และมีการ ระบายน้ำได้ดี ลักษณะของใบจะนิ่ม ๆ เหมือนย าง ด้านบนจะมีจุด ๆ สีเขียวเข้มบนพื้นใบสีเขียวอ่อนเหมือนใบเป็นรอยช้ำ

การดูแลรั ก ษ าง่ายมาก ๆ แค่ให้แสงแดดรำไร ๆ ส่องถึงต้น และรดน้ำให้ชุ่มเพียงวันละ 1 ครั้งก็พอแล้ว เ ชื่ อ กันว่าบ้านไหนปลูกจะทำให้ร ว ยตลอ ดไปเหมือนชื่อต้น และถ้าออ กดอ กเมื่อไร เ ชื่ อ กันว่าเจ้าของจะมีโ ช คลาภมาเกยถึงที่

4. ใบละบาท

ต้นใบละบาทเป็นพร รณไม้ยืนต้นประเภท เถาเลื้อย ชอบเลื้อยไปต ามกิ่งไม้ หรือต้นไม้ใหญ่ ลำต้นสีเขียวมีขนอ่อน ๆ ปกคลุมทั่วลำต้น เป็นพืชอวบน้ำ ใบใหญ่ ลักษณะใบเป็นรูปใบโพธิ์สีเขียวสด ใส ดอ กมีสีชมพู ตรงกลางดอ กเป็นสีม่วง ออ กเป็นช่อต ามส่วนยอ ด ช่อหนึ่งจะมีอยู่ประมาณ 3-5 ดอ ก

ปลายของดอ กแยกออ กเป็น 5 แฉก ลักษณะคล้ายดอ กผักบุ้ง ควรปลูกในดินร่วนซุย หรือ ดินผสมอินทรีย์ ที่มีความชื้นปานกลาง และควรตั้งอยู่ในที่ที่แสงแดดจัด คนโบราณเ ชื่ อว่าบ้านไหนปลูกต้นนี้ไว้ประจำบ้าน จะทำให้เกิดความร่ำร ว ยด้วยเ งิ นตรา

ถ้าหากปลูกให้ออ กมามีใบที่สวยงาม และจำนวนใบมากขึ้นจะทำให้มีเ งิ น มากขึ้น เพราะ 1 ใบ เท่ากับ 1 บาท ถ้าแตกออ กเป็นหลายใบจะทำให้จำนวนเ งิ นเพิ่มต ามไปด้วย ที่สำคัญใต้ใบมีสีคล้ายกับเ งิ นเคลือบอยู่ด้วย หากใครปลูกอยู่อย่าลืมไปสังเกตนะจ๊ะ

5.โป๊ยเซียน

ลักษณะ ของต้นโป๊ยเซียนคือ ลำต้นแข็ง และมีหนามแหลม ใบย าวรี ปลายใบแหลม ออ กดอ กเป็นกลุ่ม ๆ มีหลายสี เช่น สีแดง ชมพู ขาว เหลือง เป็นต้น สามารถออ กดอ กได้ทั้งปี แต่จะออ กมากเป็นพิเศษในฤดูหนาว ควรปลูกในดินร่วนซุย สามารถระบายน้ำได้ดี

และควรเปลี่ยนดินทุกปี ต้นโป๊ยเซียนชอบแสงแดดที่ไม่จัดเกินไป และไม่จำเป็นต้องให้น้ำทุกวัน เพราะสามารถเก็บกักน้ำได้ดี ถ้าหากให้น้ำมากไปดอ กอาจจะเน่าได้ คนโบราณเ ชื่ อว่าหากปลูกโป๊ยเซียนไว้หน้าบ้านจะนำโ ช คมาให้

ควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออ กเฉียงใต้ และควรปลูกในวันพุธจะทำให้เป็น มงคลยิ่งขึ้น และที่สำคัญถ้าใครปลูกโป๊ยเซียนออ กดอ ก 8 ดอ กขึ้นไป จะมีโ ช คลาภมากต ามไปด้วย เพราะเ ชื่ อว่าเป็นต้นไม้ของเทพเจ้าทั้ง 8 องค์ ที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข เ งิ นทองไหลมาเทมา

6. ดาวเรือง

ลักษณะของต้นดอ กดาวเรืองคือ มีขนาดใหญ่ ปลูกง่าย ต้นโตเร็ว และแข็งแรงไม่ค่อยมีโรค รูปทรงดอ กเป็นพุ่มกลมสีสันสดใสสวยงาม บานทนนานหลายวัน สามารถปลูกได้ตลอ ดปี และปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทย

ควรปลูกดาวเรืองในดินที่ระบายน้ำได้ดี เก็บรั ก ษ าความชื้นได้สูง ในขณะเตรียมดินควรใส่ปุ๋ยคอ ก หรือปุ๋ยหมักลงไปด้วย เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน ความเ ชื่ อเกี่ยวกับการปลูกดาวเรืองก็คือ จะช่วยนำเ งิ นทองเข้ามาในบ้าน

เพราะสีเหลืองทองอร่ามของดอ กดาวเรืองเปรียบเสมือนเ งิ นทองเต็มบ้าน ถ้าหากปลูกไว้หน้าบ้านหรือในบริเวณบ้านให้ออ กดอ กเยอะ ๆ เหมือนทุ่งทอง จะยิ่งเสริมให้มีโ ช คลาภ ทำกิจการใด ๆ ก็จะก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

7. ออ มเ งิ น ออ มทอง

ต้นออ มเ งิ น ออ มทองเป็นพร รณไม้เลื้อยที่มีลำต้นเป็นเถา ลำต้น มีสีเขียวผิวเรียบ ใบมีลักษณะกลมมน โคนใบเว้าลึกทำให้เกิดหูใบทั้งสอง ข้าง ปลายใบเรียวแหลม ผิวใบตรงกลางเป็นสีขาว หรือเหลืองแล้วมีสีเขียวล้อ มรอบ ควร รดน้ำบ่อย ๆ

เพราะต้นออ มเ งิ น ออ มทองต้องการน้ำมาก และต้องการแสงแดดจัดด้วย ควรปลูกในดินร่วนซุยที่มีความชื้นสูง และควรใส่ปุ๋ยคอ ก หรือปุ๋ยหมัก เดือนละ 1-2 ครั้ง คนโบราณเ ชื่ อว่าบ้านไหนปลูกต้นออ มเ งิ น ออ มทอง จะทำให้มีเ งิ น มีทองมาก เพราะเป็นไม้มงคลเหมือนดั่งชื่อต้นนั่นเอง

8. เ งิ นไหลมา

เ งิ นไหลมาเป็นพร รณไม้เลื้อยที่มี เถาย าว ลำต้น มีสีเขียว และกลมเกลี้ยง ใบเป็นแฉกประมาณ 5 แฉกลึกเข้าหาโคนใบ ส่วนปลายใบเรียวแหลม พื้นใบมีสีเขียวปนเหลือง ควรปลูกในดินร่วนซุย ต้องการแสงแดดรำไร และต้องการน้ำไม่มาก

แค่ชื่อของต้นนี้ก็รู้แล้วว่าเป็น มงคลขนาดไหน และเ ชื่ อว่าเ งิ นจะไหลมาต ามชื่อของต้น เพื่อเพิ่มความโ ช คดีมากขึ้น ควรปลูกต้นนี้ในวันอังคาร และวางไว้ทางทิศตะวันออ กเฉียงใต้ เ ชื่ อว่าเ งิ นจะไหลเข้ามาบ้านอยู่เรื่อย ๆ

9. กวนอิมเ งิ น (หวายด่างหรืออ้อลาย)

กวนอิมเ งิ นเป็นพร รณไม้ยืนต้น ลำต้นกลมตรง และเล็กเป็นข้อ ๆ สีเขียว ไม่มีกิ่งก้านสาขา ใบแคบเรียวย าว ปลายใบแหลม สีของใบเป็นสีขาว และตรงกลางเป็นสีเขียวเข้ม ควรปลูกในดินร่วนซุย และดินร่วนปนทรายที่มีความชื้นสูง ชอบน้ำมาก

รวมทั้งต้องการแสงแดดจัด คนโบราณเ ชื่ อว่าบ้านไหนปลูกต้นกวนอิมเ งิ นไว้ จะทำให้คนในบ้าน มีฐานะดี เกิดความร่ำร ว ย และต้นกวนอิมเป็นไม้นำเ งิ นเข้ามาในบ้าน โดยเ ชื่ อ กันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์

ที่คนโบราณใช้ประกอบในพิธีบูชาพระเจ้า และพิธีมงคลทางศาสนา ควรปลูกเอาไว้ทางทิศตะวันออ ก จะช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่บ้าน และผู้อาศัยมากยิ่งขึ้นค่ะ