หากอย ากร ว ย ให้ลองทำ 10 ข้ อคิด

หากอย ากร ว ย ให้ลองทำ 10 ข้ อคิดนี้

หากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อย ากมีชีวิตที่เป็นอิสระทางการเงิน แต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มจากตรงไหน วันนี้เรามีบทความ หากอย ากร ว ย ให้ลองทำ 10 ข้ อคิดนี้ ไปดูกันว่าคนที่เขาร ว ยกันเขาทำกันอย่ างไร

“เงิน” เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ เงิน (แก้ความกำกวม) และ สกุลเงินตรา

สกุลเงินที่แตกต่างกันจากประเทศต่างๆ

เงินตรา หมายถึง วัตถุหรือเอ กสารใด ๆ ที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในการแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการและใช้ชำระห นี้ในประเทศหรือในบริษัทสังคมเศรษฐกิจหนึ่งๆต ามตัวบทกฎหมายหน้าที่หลักของเงินจำแนกได้ว่า เป็นสื่อ กลางการแลกเปลี่ยน

เป็นหน่วยวัดมูลค่า เป็นเครื่องเก็บรั ก ษ ามูลค่า และ บางครั้งในอดีต เป็น มาตรฐานการชำระห นี้ภายหน้า วัตถุหรือเอ กสารที่ตรวจสอบได้และปลอ ดภั ยใด ๆ ซึ่งสามารถทำหน้าที่เหล่านี้ล้วนเป็นเงินทั้งสิ้น

เงินถือ กำเนิดขึ้นเป็นเงินที่เป็นสิ่งของ (commodity money) แต่ระบบเงินร่วมสมัยแทบทั้งหมดเป็นแบบเงินกระดาษ (fiat money) เงินกระดาษนั้นปราศจากมูลค่าใช้สอยแท้จริงเฉกเช่นสินค้าทางกายภาพ และค่าของเงินกระดาษมาจากการประกาศของรัฐบาลให้เป็นเงินตราที่ชำระห นี้ได้ต ามกฎหมาย

นั่นคือ เงินนั้นจะต้องได้รับการยอมรับให้เป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยนภายในอาณาเขตของประเทศ กับ “ห นี้สินทั้งหมด ทั้งห นี้สาธารณะและเอ กชน”

มีเงินทองใช้ มีเงิน มากมาย เชื่อว่าใครๆก็ต้องอย ากมีกันทั้งนั้น แต่ถ้าหากว่าไม่ลงมือทำยังมีความคิดแบบเดิมๆที่ไม่เอาไหน มีความคิดในวิธีที่ผิ ดๆ ต่อให้ทำไปหล า ยๆปี ก็ยังไม่ร ว ยอยู่ดีในวันนี้เราได้มี 10

ข้ อคิดดีๆถ้าอย ากร ว ยภายใน 5 ปีนี้ให้ทำ 10 ข้ อที่เรานำมาส่ งต่อให้กับเพื่อนๆในวันนี้ ถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินเก็บ ร ว ยแน่นอน’

1 อย่ ารีบกับผลลัพธ์

คุณคงคิดว่าสิ่งที่คุณทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว ผลลัพธ์ที่ออ กมาจะต้องเกิดความสำเร็จ ต ามที่เราตั้งหวังเอาไว้แต่ความจริงแล้วความสำเร็จไม่ได้ได้มาจากภายใน 1 ครั้งที่เราทำ แต่ความสำเร็จที่ดีนั้น มาจากหนึ่งในสิบ หรือหนึ่งในร้อยครั้งที่เราลงมือทำ นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด

2 อย่ าเพ้อเจ้อ

ทุกคนล้วนแต่อย ากมีอย ากได้ แต่ถ้าหากว่ามัวแต่พูดไม่ลงมือทำสักที คำพูดเหล่านั้นก็เป็นเพียงลมปาก หากลงมือทำแล้วจะได้เห็นสิ่งเห็นเป้าหมายที่ชัดเจน มากยิ่งขึ้น หากลงมือทำแล้วล้มเหลวก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไร

3 อย่ าลืมอนาคต

หากในหัวของคุณมีแต่งาน แต่ไม่มีแผนการที่จะเกี่ยวกับการวางแผน อนาคตของคุณคุณควรจำไว้ว่าหากคุณมีงานที่ดีมีเงินที่ดี แต่ไม่มีอนาคตไม่มี การวางแผน นั่นก็จะทำให้ตัวคุณเองจมปลักอยู่แต่งาน

4 อย่ าเสียความเป็นตัวเอง

การพย าย ามเอาใจใส่ทุกคน ทำให้ทุกคนพึงพอใจในตัวเรา ทำให้ทุกคนยอมรับ ในตัวเราเป็นสิ่งที่ย ากจำไว้คุณไม่มีทางที่จะทำทุกอย่ างให้ถูกใจและเป็นไปอย่ าง คนรอบข้างที่เขาต้องการได้สิ่งที่ดีที่สุดนั้นอย่ าเสียความเป็นตัวเองและกล้าที่จะลงมือทำ ทำต ามสัญช าตญาณของตัวเองนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว

5 อย่ าฟังคนอื่น มากกว่าตัวเอง

ไม่มีใครที่จะหวังดีกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์ หากคุณเชื่อในคำพูดของคนอื่น ที่เป็นสิ่งที่ติดลบที่เข้ามากระทบภายในจิตใจของตัวคุณเอง ก็จะทำให้ตัวคุณ เกิดความกลัวและแคร์ความรู้สึกของคนอื่น มากกว่าตัวเองแคร์ในสิ่งที่คนอื่น มอง นอ กจากตัวคุณมองตัวเอง การที่คุณไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง นั่นคือสิ่งที่แย่ที่สุดจะเป็นสิ่งที่ทำล า ยคุณและอนาคตของคุณในที่สุด

6 อย่ ายอมจำนน

การยอมรับกับชีวิตที่เป็นอยู่โดยที่คุณไม่คิดจะยอมต่อสู้กับชีวิต ไม่คิดจะยอมต่อสู้เพื่อ การมีชีวิตที่ดีกว่าเพื่อ การมีงานที่ดีมีรายได้ ที่มั่นคง หากคุณยังจมปลักอยู่กับสิ่งเดิมๆนั่นหมายความว่าชีวิตของคุณ ไม่มีทางเดินไปข้างหน้าได้ ตื่น มาคุณก็พบเจอกับสิ่งเดิมๆในชีวิต

7 อย่ ากลัวล้มเหลว

หากคุณคิดว่าว่าทำอะไรลงไปแล้วแล้วจะล้มเหลว จะเสียเวลาในการใช้ชีวิต จะเสียเงินเสียทองในสิ่งที่ลงทุนไปแต่คุณคิดผิ ด เพราะการที่เราไม่ลงมือทำอะไรเลย นั่นคือความล้มเหลวอย่ างหนึ่งคือ การเสียเวลาอย่ างหนึ่ง เราสังเกตดีๆคนที่เขาไม่ทำ อะไรเลยนั้นมักจน และชีวิตจะล้มเหลวมากกว่าคนที่ลงมือทำ

8 อย่ าขี้เกียจ

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเราไม่เดินไปข้างหน้านั่นคือความขี้เกียจ เราจงสบัดความขี้เกียจ ที่อยู่ในตัวเอาให้หลุดพ้นออ กไปให้หมด เพราะถ้าหากเราไม่มีความขี้เกียจนี้ แล้วการใช้ชีวิตของเรา และการวางเป้าหมายในชีวิตจะชัดเจนยิ่งขึ้น หากคุณยอมแลกช่วงชีวิตหนึ่ง เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออย่ างเต็มที่มันคุ้มค่ามากๆ

9 อย่ าปิดตัวเอง

การปิดตัวเองไม่เข้าหาผู้คนไม่เข้าสังคม ไม่วิ่งเข้าหาโอ กาสที่มี จงจำไว้คุณจะเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลกใบนี้คุณจะไม่ประสบความสำเร็จ ในชีวิต เพราะคุณจะไม่มีแรงกระตุ้น และแรงสนับสนุน

10 อย่ ามีข้ ออ้าง

หากคุณหาแต่ข้ ออ้าง หาวิธีที่จะไม่ทำสิ่งนั้นๆ นั่นคือคุณไม่พย าย าม ที่จะหาหนทางทั้งๆที่คุณก็รู้ว่าตัวคุณเองนั้นสามารถทำได้และต้องทำมันให้ได้ เพราะคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเขาจะไม่คิดแบบนี้หากบินไม่ได้ก็วิ่งไป และถ้าหากวิ่งไม่ได้ก็จงเดินไป แต่ถ้าเดินไม่ได้ก็จงคาน ไปขอแค่คุณมีความพย าย าม

ขอขอบคุณ ยืนยิ้ม ,th.wikipedia.org