หมอดูเผยวันเกิดใดบ้าง มีเกณฑ์โชคเข้าข้าง ด ว งเจ้าสัวจับ ออร่าเศรษฐีพุ่งเ จิ ดจ รั ส

หมอดูเผยวันเกิดใดบ้าง มีเกณฑ์โชคเข้าข้าง ด ว งเจ้าสัวจับ ออร่าเศรษฐีพุ่งเ จิ ดจ รั ส

ถ้าพูดถึงเรื่องของดวงนั้น ก็คงอยู่คู่กับคนไทยเรามานานมากๆ

ตั้งแต่สมัยโบราณเชื่อว่า หลายๆท่านนั้นก็คงเลยดูดวงกัน

แน่นอนอยู่แล้ว และวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ นั้นมาเช็คดวง

1. คนเกิดวันพุธ

ผู้ที่เกิดวันพุธ จะเห็นได้ว่าหม อ ดู หน้าคนได้ทักเป็นเ สี ยงเดียวกันว่า คน

เกิดวันพุธ เป็นคนที่ด ว งแข็ง ทำอะไร ก็จะไม่ค่อยเจอกับ ปัญญาใหญ่ๆ

สักเท่าไหร่แต่ชัดเจนเลยว่า ในช่วงสัปดาห์ ที่ผ่านมานั้น คนเกิดวันพุธ

เจอกับ ปัญหาเรื่องเงิน เรื่องการติดต่อ เจรจา ทำให้ชีวิตถึง จ ะผันเปลี่ยน

ไปแต่โชคชะตา ก็ยังคนเข้าข้าง คนเกิดวันพุธ หลังผ่านในช่วง กลาง

เดือนนี้ เป็นต้นไป มีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภ กับใครเขาบ้าง

เด่นชัดเรื่องด ว งการเงิน มีทรัพย์มาก มาเยือน ใครที่ยังโส ด จะได้พบคน

มี ฐานะปานกลาง เป็นคนที่ดี ขยันทำมาหากินหากได้คบด้วยแล้ว

นั้น ด ว งชีวิตจะช่วยหนุนนำ ส ร้าง ความสุขความรุ่งเรือง ให้ชีวิต

2. คนเกิดวันพฤหัส

สำหรับใครที่เกิด ในวันนี้ เกิดวันพฤหัสบดี ด ว งชีวิตของคุณ ในช่วงที่

ผ่านมานั้น เจอกับความเหนื่อย ความย ากลำบ า กมามาก มากกว่าคนอื่น

งานที่ทำอยู่ ก็ดูเหมือนว่า ไม่ได้ดั่งใจ แต่ก็ต้องทน จำใจทำต่อไป ในเมื่อ

บางสิ่ง บางอย่าง ยังไม่ได้ ยังไม่ลงตัว ชีวิตคุณวนเวี ย น อยู่แบบนี้

ตลอดทั้งปี 2562 ที่ผ่านมา แต่หลังผ่านพ้น อุ ป สรรคไปได้ ในช่วงต้นปี

63 เป็นวันดี มีชัยทำการงานสิ่งใด ในช่วงนี้ จะเห็นผลเป็นพิเศษ

ใครที่กำลังกอบโกย หรือกำลังจะเปิดธุ ร กิจเป็นของตัวเองนั้น จะเป็น

ด ว งโชคที่ดี ได้คบค้า สมาคมกับใคร ในช่วงนี้จะได้ผลพลอยได้ เยอะ

มากเป็นพิเศษด วงจะเริ่มเปิด หลังวันที่ 15 ย าวไป จะมีโชคหนุนนำ

มีจังหวะดีๆ ที่จะได้จับเงินล้านก้ อนแรกในชีวิต

3. คนเกิดวันศุกร์

คนเกิดวันศุกร์ เกิดในวันนี้ เป็นคนที่ด วงดีมากๆ ในเรื่องของ

การพย าย าม การงาน หากตั้งใจแน่วแน่ ในการกระทำแล้วละก็

จะประสบความสำเร็จ ได้โดยง่าย แต่ก็ต้องแลก ม า ด้วยความม า

น ะอุ ตสาหะ การที่จะเข้าเรื่อง ด ว งของสัปดาห์หน้า

มาพูดถึงในช่วง เ ดือนที่ผ่านมา กันก่อน ในช่วงที่ ผ่านมานั้น ชีวิตคุณ

ค่อนข้าง เหนื่อยกับการใช้สมอง สมาธิ ลำบ า กในเรื่องของการทำงาน

มากมีปัญหาเข้ามาตลอด แต่สุดท้าย สิ่งทีคุณ เจอก็จะผ่านไป แน่นอนว่า

เรื่อง เ ดิ มๆ ซ้ำๆ มั นจะไม่เกิดขึ้นหลังผ่านวันที่ 16 ชีวิตจะเปลี่ยนไป อีก

รูปแบบหนึ่ง มีสิ่งดีๆ เกิดขึ้น จะได้ช่องทาง ในการทำเงินใหม่ จะได้คน

คอยช่วยงานต่อยอดสิ่งที่ทำอยู่การงาน หรือการเงินจะดีขึ้นมา ท วีคูณ

ความสามารถ ชีวิตจะเหนื่อยน้อยลง แบบเห็นได้ชัดอีกทั้งหลังจาก ที่ไม่

ได้มีด วงโชคลาภ ช่วงนี้ จะต้องมีโชค อย่างแน่นอน ใครสร้างกุศลผลบุญ

ไว้เยอะ แบ่งปันให้ผู้อื่น ไว้มาก ทุกสิ่งอย่างก็จะสมดั่ง หมายอย่างแน่นอน

4. คนเกิดวันเสาร์

สำหรับผู้ที่เกิดวันนี้ เปิดในช่วง 15 วันที่ผ่านมา เหมือนกำลังเจอกับ

อุปสรรคนานา นับประการ แน่นอนว่าตัวคุณเอง นั้ น เ หนื่อย และ

ลำบ า กมากๆแต่คุณก็สามารถ ผ่านมันไปได้เสมอ ท้ายที่สุดแล้วนั้น

ไม่ค่อย ได้ความช่วยเ ห ลื อจากใคร นอกจากความสาม า ร ถ

ในการพย าย ามของคุณเองและคนใกล้ตัวเท่านั้น หลายสิ่งอย่าง เริ่ม

เปลี่ยนแปลงไป แม้กระทั้งสภาวะจิต ในเรื่องของการทำงาน เจอปัญหา

บ่อยครั้ง กับเพื่อนร่วมงานแต่พูดออกไป ไม่ค่อยได้ เพราะจะทำให้เกิด

ปัญหา ในระยะย าว คุณจะต้องอดทน สร้างเนื้อสร้างตัว การงานทุกอย่าง

ทุกที่ ทุกคน ย่อมมีปัญหามีอุปสรรค ไม่ใช่เพียงคุณเพียงคนเดียว

สุดท้ายคุณ จะก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดไปได้ แน่นอน และด ว งชะตาของ

คุณนั้น ในช่วงหลังจากนี้ มีเกณฑ์จะได้จับเงินก้อนโต ด วงเปิดทรัพย์ รับ

โชคแบบไม่ทัน คาดคิด

5. คนเกิดวันอาทิตย์

เกิดวันนี้วันอาทิตย์ บอกได้เลยว่า ในช่วงเดือนที่ผ่านมา เจอกับมรสุมใน

เรื่อ ง ของการเงินหนักมาก ชีวิตอยู่ในช่วงพลิกผัน ด วงไม่ดี เจอปัญหา

มามากมายอย่างยิ่ง ในเรื่องของปัญหาคน บางคนที่ร่วมงานด้วย ก็พย าย

ามเอาเปรียบคุณ อยู่เสมอ ทำให้ชีวิต ในหลายๆ ด้าน ประดังเข้ามา ช่วง

ช่วงระยะเวลาเดียวแต่แน่นอนว่า วันเปลี่ยน ด ว งย่อมเปลี่ยนตาม หลังวัน

ที่ 16 ด วงชีวิตจะเปลี่ยน อีกครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การกระทำ ด วงเพียงแต่

ชี้แนะแนะนำให้ไปตาม ทิศทางที่ดีเ ท่านั้น ช่วงนี้แนะนำ ใ ห้ช่วยเหลือ ผู้

อื่นให้มากๆ ทำอะไรไม่ต้องไป หวังผลลัพธ์ หรือผลกำไรให้ทำด้วยความ

เ ต็ มใจแล้วจะได้ดีเอง และในช่วงนี้ บอกเลย บุญหนา แนะนำ ให้สร้าง

บุญเพิ่ม เป็นบุญการสวดมนต์นั่งสมาธิ จะช่วงชี้ นำทางดีๆ อย่างแน่นอน

ปีหน้าใคร รอรถ หรือบ้านก็จะ ได้ตาม ที่ฝันไว้

6. คนเกิดวันจันทร์

สำหรับคนที่ เกิดวันจันทร์ เห็นได้ชัดว่าในช่วงปี ที่ผ่านมานั้น เจอกับ

ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับ การเงินมาก หาเงินมาใช้จ่าย ไม่เพียงพอ จับต้น

ชนปลายไม่ได้อีกทั้งยังเจอพวก ที่ไม่เอาไหน คอยมาร ะ ร า นให้ เจอ

ปัญหาซ้ำๆ หลายอย่าง ที่คนเกิดวันจันทร์เจอมานั้น ค่อนข้างจะหนัก พอ

เอาการเหนื่อยกับ ภาระหน้าที่ เหนื่อยกับ เพื่อนร่วมงาน นี่คือ ด วงชะตา

ที่คนเกิด ในวันจันทร์จะต้องเจอ แต่ไม่ช้าไม่นาน ก็จะผ่านไป

จะเป็นการเปลี่ยนแปลง ไปในช่วงเวลาที่ดี หลังผ่านช่วงวันที่ 17 นี้

เป็นต้นไป ด วงจะดีขึ้น มีเกณฑ์ได้พบเจอ โชคลาภที่ตามหา

หลายสิ่งที่กำลังลงมือทำ อ ยู่ จ ะแสดงออกให้คุณได้รับรู้ ได้ทำความคุ้น

เคย กับมัน ใครที่ไม่เคยหรือ ไม่ได้ถูกด วงตัวเลข มาเนิ่นนาน ครั้งนี้จะได้

พบโชคลาภ อย่างแน่นอน

7. คนเกิดวันอังคาร

สำหรับใครที่เกิด วันอังคาร ด ว งของคุณที่ผ่านมานั้น เจอกับโชคชะตา ที่

มีปัญหา พอสมควร เหนื่อยกับการทำงาน ที่ยุ่งย าก คนรอบข้างก็นำพา

ปัญหามาให้ หลายๆอย่างเหมือนเป็นเ ว รก ร รมที่ต้องเจอแน่ๆ แต่หลัง

ผ่านพ้นในช่วงอาทิตย์นี้ ไปได้แล้วนั้น โชคชะตาจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น แต่ไม่ถึงกับพุ่ง

แต่จะดีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างช้าๆ ย าวไปถึง ช่วงสิ้นปีเลยทีเดียว ใครที่ทำงาน

หนัก มามาก มีโอกาสดีๆ ที่จะได้เลื่อนขั้น เลื่อน ตำแหน่งเปิดด วงโชค

ลาภขนานแท้ ในสัปดาห์หน้า อีกทั้งในช่วงชีวิตของ คุณคนที่ยังไม่มีคู่

ครอง มีเกณฑ์ที่จะได้พบคนดี เป็นคู่ ได้พบคนที่ขยันทำ มาหากิน

และในช่วงปีหน้า บอกเลยว่ามีโอกาศ ได้พบเงินก้อนโต ที่ได้จาก การ

ทำงานหนัก มาครอบครอง ทุกสิ่งอย่างจะเริ่มดี เน้นย้ำ จะได้โชคลาภเป็น

พิเศษ เตรียมรอรับ โชคได้เลย

ที่มา kiddeepost