สิ่งของ 4 อย่ างนี้ วางถูกที่ ช่วยให้เงินไหลมาเท มา บ้านอยู่เย็นเป็นสุข

สิ่งของ 4 อย่ างนี้ วางถูกที่ ช่วยให้เงินไหลมาเท มา บ้านอยู่เย็นเป็นสุข

บ้านคือที่ที่เราทุกๆ คนในครอบครัวอยู่เพื่อสร้างความสุขและความสงบในชีวิต และหากบ้านยังช่วยให้คนในบ้านนั้นมีเงินมีทองใช้ไม่ข า ดมือ ยิ่งเป็นเรื่องที่ดี บทความนี้จะ สิ่งของ 4 อย่ างนี้ วางถูกที่ ช่วยให้เงินไหลมาเท มา บ้านอยู่เย็นเป็นสุข ไปดูกันว่าสิ่งของอะไรที่จะช่วยให้ครอบครัวของคุณมีเงินมีทองใช้ไม่ข า ดมือ

บ้านนั้นหากเราจัด ฮ ว ง จุ้ ยไม่ถูกหลักเงินก็ไม่อย ากจะเข้ามาหา แถมยังจะผลักเงินที่มีให้ออ กไปอีกด้วย วันนี้ชวน มาเส ริ ม ฮ ว ง จุ้ ยบ้านแบบง่ายๆ โดยการทำ 4 สิ่งควรวางให้ตรงถูกตำแหน่ง จะช่วยเรียกเงิน เรียกทอง ท รั พ ย์สินต่างๆ เข้ามาในบ้านได้ ซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆ ทำต ามได้ทุกคน ไม่มีขั้นตอนอะไรยุ่งย าก อีกทั้งไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยด้วย มีอะไรบ้างนั้น มาติดต ามอ่านกันด้านล่างนี้ได้เลย

1 ควรเลือ กใช้จานช ามกลมสีขาว

จะเห็นว่าต ามภัตต าคารใหญ่ๆ ส่วน มากจะนิยมใช้จานช ามลักษณะกลมและเป็นสีขาว เชื่อกันว่าสีขาวนั้นเป็นรากฐานของความอุดมสมบูรณ์ ช่วยทำให้การเงินมั่นคง ร่ำร ว ย มีฐานะทางการเงินดีขึ้น บ้านใครที่ยังไม่มีจานกลมสีขาวก็อย่ าลืมหามาไว้ใช้กันด้วยนะ

2 ข้าวส ารจะต้องเต็มถังอยู่เสมอ

ต ามความเชื่อแล้วหากบ้านไหนมีข้าวส ารอยู่เต็มถังเสมอนั้นจะส่ งผลให้คนในบ้านไม่ขัดสนในเรื่องของอาหารการกิน ความเป็นอยู่ดี และมีเงินทองใช้ไม่ขัดสน ฉะนั้นอย่ าปล่อยให้ข้าวส ารหมดถังนะ ควรจะเช็คและหมั่นหามาเติมเสมอ

3 มี ไ ข่ ไ ก่ไว้ 8 ฟองในครัว

สำหรับไข่ไก่นี้จะเป็นเหมือนกับทองคำ ควรจะมีไว้สัก 8 ฟอง อย่ าให้ข า ดในครัวหรือจะใส่ตะกร้าวางไว้บนโต๊ะกินข้าวก็ได้ เหมือนกับว่าบ้านเรามีทองคำอยู่ ช่วยเรียกเงินทองต่างๆ เข้ามามากขึ้น ส่ งเสริมให้ร่ำร ว ยเงินทองท รั พ ย์สิน มีเงินใช้คล่องตลอ ด

4 เต าแก๊ส เป็ น ตั ว แ ท น แห่งความโชคดี

หากเป็นสมัยก่อนก็คงเป็นเต าถ่านแต่ทุกวันนี้ไม่นิยมใช้กันแล้ว จะมีก็แต่เต าแก๊ส แต่ควรจัดวางให้ถูกหลักฮวงจุ้ยคือต้องวางติดกำแพงหรือผนังทึบ ไม่ควรจะวางเต าไว้ที่บริเวณกลางห้องครัวหากทำแบบนี้จะข า ดพลังในการดูดท รั พ ย์ ทำให้ขัดสน หากวางติดผนังจะช่วยดูดท รั พ ย์สินเงินทองได้ดีกว่า

นอ กจากนี้อาจจะยังมีอย่ างอื่นอีกมากมายเลยที่จะช่วยเสริมฮวงจุ้ยให้กับบ้านได้ แต่ว่าทั้ง 4 ข้ อนี้หากทำต ามได้ครบก็ส่ งผลให้การเงินดี เรียกท รั พ ย์สินเงินทอง และสิ่งดีๆ เข้ามาในบ้านได้ หากใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์ ฮวง จุ้ ยบ้านก็อย่ าลืมศึกษาหาข้ อมูลเพิ่มเติมกันต่อนะ

ขอขอบคุณ horoscopedaily99