สามีเป็นผู้ให้ ส่วนภรร ย า นั้นเป็นผู้เก็บ

สามีเป็นผู้ให้ ส่วนภรร ย า นั้นเป็นผู้เก็บ

ชีวิตคู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแค่วันสองวัน แต่มันหมายถึงการอยู่และดูแลกัน ทั้งชีวิต ชีวิตคู่ไม่ได้จบที่ทะเบียนสมรส เพราะคนเจ้าชู้ถึงจะจดหรือไม่จด มันก็ทรยศเราอยู่ดี

วิธีที่จะทำให้ชีวิตคู่ทุกคู่รักกันได้อย่างยๅวนานคือ สามีเป็นคนให้ ภรรยๅเป็นคนเก็บ วิธีที่จะทำให้ชีวิตคู่ที่ครอบครัวทุกครอบครัวต้องมี เปรีຢบดั่งพร 4 ข้อ จากฟ้า จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบา ผ่อนเบาเป็นสุข

ถ้าคนในครอบครัวสามารถปฎิบัติต ามกันได้ ล้วนแต่เป็นผลดีต่อกันและกันแน่นอน

เป็นสามีที่ดีจะต้องให้ 4 อย่าง

1 ให้เรื่องการยอมรับในสังคมกับครอบครัว ว่าเวลาจะไปไหนต้องมีภรรยๅไปด้วย ไม่ไปไหน มาไหนคนเดียว ให้เกียรติภรรยๅทั้งต่อหน้า และลับหลังนะ

2 ให้เรื่องการเงินกับครอบครัว ต ามความสามารถของตนเองแบบสามีที่ดีทำกัน ( แบบที่เงินเดือนออ กให้ภรรยๅทั้งหมด แล้วให้ภรรยๅดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย เราก็ขอเงินไปทำงานเพียงวันละ 20 บาทไงล่ะ)

3 ให้เรื่องเวลากับครอบครัว เมื่อครอบครัวต้องการตัวสามี สามียุคใหม่ไม่ใช่เพียงเก่งทำงานนอ กบ้านแล้ว

ยุคนี้ไม่ว่า รีดผ้า ซักผ้า เก็บกวาดความสะอาดบ้าน ทำอาหาร สามีก็ควรทำเป็น และ ที่สำคัญ ต้องช่วยกันดูแลลูกด้วยนะ

4 ให้เรื่องความไว้วางใจกับภรรย ๅ ยอมเปิดเผ ยในการสอบถามหาข่าวหาความของภรรย ๅ

เพื่อไม่ให้มีความ ร ะ แ ว ง ซึ่งกันและกัน ไม่ต้องปิดบังกันและเป็นการป้องกันการนอпใจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

ผู้หญิงมีหน้าที่ต้องเก็บได้ 4 อย่าง

1 ต้องเก็บตัวเองได้มีสามีแล้วยังทำเป็นคนเปิด ใครชวนไปไหนก็ไป ชายใดมาพูดมา จี บ ก็ยิ้มให้ และประเภทเหงๅใจ โทรคุยชาวบ้านทุกวันดึกๆ

เช่นนี้ทำสามีลำบากใจนะ ไม่เป็นอันทำมาหากิน เพราะจะมีแต่ ร ะ แ ว ง กัน

2 ต้องเก็บเงินที่ได้ถ้าสามีให้มา เก็บให้เป็นบริหารเงินให้ได้ ถ้าในจังหวะชีวิตช่วงใดช่วงหนึ่งเกิดตกงานขึ้น มา เราก็สามารถที่จะนำเงินที่เก็บสะสมนั้น หรือมีการจัดการบริหารการเงินที่ดีไว้ เพื่อนำมาเป็นทุ นรอในการหางานใหม่

และหากพบจังหวะชีวิตที่ดีอาจนำมาลงทุ นเป็นเจ้าของกิจการตัวเองได้ในอนาคต

3 ต้องเก็นสามีให้ได้ มีสามีแล้วเวลามีปัญหากันก็ยึดจุดเดิน มาเป็นจุดยืนนะ ( จุดยืนที่ว่ารักกัน มานะลืมหมด ) ไม่ใช่เอาแต่ศักดิ์ศรี คิดแต่เอาชนะ

ไม่สนใจอนาคต คิดแต่จะไล่ไป ( แบบว่าเก็บเสื้อผ้าสามีโย นใส่กระเป๋าแล้ว ให้ไปอยู่ที่อื่น ) เช่นนี้เขาเรียกไล่สามีนะ ไม่ใช่เก็บสามี เขาเป็นสามีเราเราต้องมีหน้าที่เก็บเขาไว้อยู่กับตัวเราให้ได้

เพราะเราเลือ กเขาเป็นสามีแล้วนี่ ต่อให้ผิ ดยังไง ถ้าให้อภั ยได้ก็ต้องให้อภั ยนะ และพาเขากลับมาเก็บไว้เป็นสามีเหมือนดังเดิม คิดให้เป็น และเข้าใจว่าจะ อภั ย และเก็บเขาให้เขาอยู่และเป็นสามีของเรายังไง ไม่ใช่สักแต่ว่าไล่ เอาแต่ว่า ส ะ ใ จ ตนเอง

4 ต้องเก็บคำพูดได้ ถ้าสามีหรือในครอบครัวทำอะไร หรือมีอะไร ( ท ะ เ ล า ะ กันหรือ มีปัญหาอะไรก็ต าม ) ชาวบ้านที่รู้จัก จะรู้หมดทุกเรื่องที่เกิดขึ้นนะ อย่าเที่ยวโพทนา ว่ า ร้ า ย ก ล่ า ว ห า และ ป ร ะ จ า น สามี

หรือครอบครัว เมื่อดีกันหรือเหตุการณ์ปกติขึ้น มา กลับตัวไม่ทันก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปซุ กไว้ตรงไหนล่ะทีนี้ ทำ ล า ย สิ่งที่สามีตัวเองทำ ให้โอ กาสในการที่จะทำการอาชีพ ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะคำจากปากภรรยๅนั่นเอง

ขอขอบคุณ gangbeauty