สถานที่ข อพรศักดิ์สิทธิ์ เชื่ อกันว่า ไหว้แล้วได้ตามที่ข อ

การไหว้เสมือนเป็นการไหว้เพื่อเอ าฤกษ์เอ าชัย ให้กับตัวเองและคนใน

ครอบครัว โดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 แห่งนี้ นอกจากจะเ อาฤกษ์เอ า

ชัยแล้ว ยังดวงดีอีกด้วย แนะนำให้ไปไหว้เลยค่ะ

ของที่เตรียมใช้กราบไหว้ขอพร ในแต่ละที่

1 บายศรีปากชาม 1 คู่

2 ธูป เทียน ต้องเตรียมไปเอง (จำนวนธูป เทียน ตามแต่ละสถานที่กำหนด)

3 ต้องไหว้ทั้งสามแห่งให้ครบภายใน 1 วัน เวลาอธิษฐาน ต้องตั้งจิตให้นิ่ง ตั้งใ จขอพร

ไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

อธิษฐาน เพื่อขอให้ชีวิตเรามีหลักนำชัยให้กับตัวเอง

ชีวิตครอบครัวมั่นคง ไ ม่โคลงเคลง

ไหว้พระแม่ธรณี

เพื่อให้ท่านเปิดทางให้กับเรา

จะเดินทางไปทิศทางไหนขอให้แคล้วคลาด

ประสบความสำเร็จ อุปสssคอย่ าให้มี

ให้จิตใ จหนักแน่น ดั่งแม่ธรณีที่แข็ งแกร่ ง มั่นคง

ไหว้พระแก้วมรกต

เพื่อขอให้ชีวิตเราและคนในครอบครัว มีความสมบูรณ์

สุขภาพแข็ งแร ง ร่ำรวยๆ คิดสิ่งใดขอให้สมหวังดั่งใ จปรารถนา

ที่มา ดวงไลฟ์ (ดวงLive)