วิ ธีเลือ กแตงโม ยังไงให้อร่อ ยห วา นฉ่ำ โด ยไม่ต้องผ่ า ดู

วิ ธีเลือ กแตงโม ยังไงให้อร่อ ยห วา นฉ่ำ โด ยไม่ต้องผ่ า ดู

อร่อ ยไม่อร่อ ยเราจะรู้เมื่อเราได้กินไปแล้ว และผลไม้อย่างแ ต งโมเป็นผลไม้ที่มีเปลื อ ก ต้องผ่าถึงจะลูกว่าลูกนั้นสีแดงส ดหวานหรือไม่ แต่เรามีวิ ธีดูจากภายนอ กได่ว่าลูกไหนหว านไม่หวาน ลูกไหนสุกไม่สุก โดยมีจุดสังเก ต

แตงโมเป็นผลไม้ยอ ดนิยม ทานแล้วชื่นใจดับกระหายและยังมีประโยชน์อีกด้วย แต่เวลาจะเลือ กซื้อแตงโมนั้นจะรู้ได้อย่ างไรว่าลูกไหนแดงหวานสมราคาที่จ่ายไป หากจะไปผ่ าดูทุกลูกก็เห็นจะไม่ได้และการเค าะก็ไม่ค่อ ยจะได้ผลเท่าไหร่ เราเลยเอา วิ ธีเลือ กแตงโม ให้ได้ลูกที่หวาน ๆ แดง อร่อ ยชื่นใจมาฝากทุกคนสามารถนำไปใช้ได้จริงตอนซื้ อแต งโมเลย

1 ลองดูตำหนิบนเปลือ ก

แตงโมลูกสวย ๆ ไม่มีร่องรอ ยอะไรมันก็ส ว ยอ ยู่หรอ กแต่บางทีมันอาจจะไม่แดง ไม่หวานก็ได้ ต่างจากลูกที่มีตำหนิ เพราะแบบนั้นแปลว่ามันเคยมี แ ม ล ง มีผึ้งมากินน้ำหวานจากแตงโมลูกนั้น แสดงว่ามันจะต้องหวานอร่อ ยแน่นอน

2 ดูลักษณะของลูกแตงโมว่ามันย าวหรือ กลม

รู้ไหมว่าแตงโมมันจะมีลักษณะต่างกันโดยแยกเป็นแตงโมหนุ่ม ๆ นั้นจะออ กเรียว ๆ ย าว มีความชุ่มน้ำ ส่วนถ้าเป็นแตงโมแบบสาวหน่อ ยจะมีความโค้งมน รสชาติออ กหวาน น้ำน้อ ยแต่อร่อ ยมาก ซึ่งก็ทานได้ทั้งสองแบบเลยแล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหน

3 ลองสังเกตดูจุดสีเหลืองบนเปลือ กแตงโม

ลองดูดี ๆ บนลูกแตงโมที่หน้าต าเหมือน ๆ กันนั้นจะมีอะไรต่างกันอ ยู่ มองหาจุดสีเหลือง ๆ บางลูกจะเป็นจุดสีขาวหรือไม่มีจุดเลย ก็ให้หยิบลูกที่มีจุดเหลืองซึ่งบ่งบอ กได้ว่าแตงโมลูกนั้นโดนปล่อ ยให้สุกอ ยู่บนดินนั่นเอง ง่ายไหม ถ้ายังไม่ง่ายลองดูข้อต่อไปเลย

4 สังเกตที่ขั้วแตงโม

ไม่ย ากเลยให้ดูว่าขั้นแตงโมยังเป็นสีเขียวไหม แบบที่ไม่มีเหลืองมาปะปนอ ยู่ก็แปลว่าแตงโมลูกนั้นถูกเก็บก่อนเวลาที่แท้จริง ทั้ง ๆ ที่มันยังไม่สุกพร้อ มเลย ถ้าแบบนี้จะทำให้ได้แตงโมไม่หวาน ฉะนั้นวิ ธีคือ หาแตงโมที่มีขั้วสีออ กเหลือง ๆ หน่อ ยจะดีกว่ารับรองได้แตงโมแดง หวาน ชุ่มฉ่ำ อร่อ ยเหาะแน่นอน

เป็นอย่ างไรบ้างสำหรับวิ ธีเลือ กซื้อแตงโมให้ได้ลูกที่หวาน แดง อร่อ ย ชุ่มฉ่ำนั้นไม่ย ากเลยใช่ไหม แล้วอย่ าลืมลองนำไปใช้กันจริง ๆ ตอนเดิมตลาดด้วยนะ จะได้ไม่ต้องมานั่งลุ้นตอนซื้อ มาว่าแตงโมจะหวานหรือเปล่าแบบนี้ก็มั่นใจตั้งแต่เลือ กครั้งแรกแล้ว