วาสนาดี 10 อย่าง มีแล้ว จงรั ก ษ าไว้ให้ดี

วาสนาดี 10 อย่าง มีแล้ว จงรั ก ษ าไว้ให้ดี

เรื่องวาสนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมีบุญบารมีเกิดมามีเงินมีทอง บางคนเกิดมาใช้ชีวิตหาเช้ากินค่ำ แม้คนมีคู่หากไร้วาสนาต่อกันเมื่อถึงวันหนึ่งก็ต้องจากกันไปอยู่ดี

แต่หากมีวาสนาต่อกันก็ได้ครองคู่ชีวิตกันไปจนแก่เฒ่า และหากผู้มีวาสนาดี จะไปอยู่ที่ไหนใครเขาก็รักก็เอ็นดู แล้วคุณละ คูณมีวาสนาอย่างไร วันนี้เรามีเรื่องราวของวาสนา 10 อย่างมาฝาก หากใครมีวาสนา 10 อย่างนี้ ของจงรั ก ษ าไว้ให้ดี

อะไรคือ วาสนา

1 ที่บ้านไม่มีคนป่ ว ย

2 ไม่ร่ำร ว ย แต่ไม่ขัดสน

3 ไม่มีญาติ ที่ถู ก ขั งในคุ ก

4 พ่อแม่ลูกอยู่พร้อมหน้า

5 อยู่ในกลุ่ม ที่ไม่มีทุรชน

6 ไม่มีศัตรู คู่อ า ฆ า ต

7 ทำผิดแล้วมีกัลย าณมิตรคอยตักเตือน

8 ข้างกาย ไม่มีคนเ ล ว

9 มีผู้รู้ เป็นมิตรสห า ย

10 ทำการใด มีผู้อุปถัมภ์

ชีวิตคนเราไม่ได้ง่ายเหมือนในละคร อย่ าหัวเราะเย าะคนอื่น เพราะต่างคนต่างก็มีสิ่งที่ต้องข้ามผ่านในความง่ายของเรา เขากลับมองเป็นเรื่องย ากในความย ากของเรา

เขากลับมองเป็นเรื่องง่าย คนที่โดดเด่นเป็นสง่าในปัจจุบัน เบื้องหลังเขาเหล่านั้นต้องหวานอมขมกลืน มาสักเท่าไหร่ต่อให้ดูเหมือนมีความสุข และมีวาสนา

ในจิตใจของเขาอาจมีสิ่งที่ย ากจะอธิบายให้ใครฟังได้ไม่ว่าเป็นชีวิตของใคร ต่างก็ไม่ได้ง่ายเลย หัวเราะเย าะคนอื่น ก็เหมือนหัวเราะเย าะตัวเอง เคารพคนอื่น ก็คือ การเคารพตัวเอง

ชีวิตใครเพียบพร้อมสมบูรณ์ ชีวิตใครไม่เคยเหน็บหนาว ใครรับประกันว่าชีวิตนี้จะสมหวังเสมอไปเป็น มนุษย์ ควรมีความจริงใจ มีไมตรี คนเรามีชีวิตเพื่อพิสูจน์ตัวเอง

อย่ าหวังให้ใครมาเข้าใจตัวเราเพราะบางครั้ง แม้แต่ตัวเราก็ยังไม่เข้าใจตัวเราเองเลย ในย ามทุ ก ข์ ในย ามเหนื่อยล้า จงรู้จักปลอบตัวเองต่อให้ไม่มีใครรัก ก็ต้องเข้มแข็งไม่มีใครปรบมือให้ ก็ต้องยืดอ กแสดงให้เต็มที่ไม่มีใครชื่นชม ก็ต้องรั ก ษ าความดีงามไว้ย ามกลัดกลุ้ม ต้องรู้จักหาความสุข

อย่ าทิ้งสุขภาพที่แข็งแรง ย ามวุ่นวาย ต้องรู้จักพักผ่อนย ามเหนื่อย ต้องรู้จักวางมือ อย่ าทิ้งความสุขบุพเพฯ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่ต้องมีใจต่อกันมิตรสห า ย ไม่ใช่คบต ามอำเภอใจ แต่ต้องศรัทธาต่อกัน ความรัก ไม่ใช่ละคร แต่ต้องรู้ถนอมรั ก ษ าต่อกันเข้าใจ ไม่ใช่ยังไงก็ได้

แต่ต้องซื่อสัตย์ต่อกัน ความจริงใจไร้ภาษา อยู่ที่รู้ถนอม อยู่ที่ใจจริงคนเราต่อให้เก่งกล้า ก็ต้องพึ่งอาชาฝีเท้าดีต่อให้สละอุทิศ ก็ต้องอยู่ว่าใครรู้สำนึกคุณ ต่อให้จริงใจ ก็ต้องถูกที่ถูกคนต่อให้สุภาพนอบน้อม ก็ต้องอยู่ที่คนรู้คุณค่าขอเตือนผู้ที่แล้งน้ำใจดั่งบัวแล้งน้ำทั้งหล า ย

จงรู้จักไว้ใจอีกสักหน่อย จงรู้ถนอมอีกสักหน่อยที่ทำดีกับคุณก็เพราะใส่ใจ มิใช่ติดหนี้คุณ อย่ ารอจนถึงวันหนึ่ง เขาจากไปอย่ างไม่มีวันหันกลับมาอีก จึงรู้ค่าเมื่อได้สูญเสีย ถนอมรั ก ษ าคนที่อยู่ตรงหน้าคุณไว้เถิด คนที่เลี้ยงข้าวมื้อเย็นคุณมีมาก คนที่ซื้อข้าวมื้อเช้าให้คุณมีน้อยคนที่เลี้ยงเหล้าคุณมีมาก

คนที่ดูแลคุณย ามเมามีน้อยคนถามไถ่ย ามคุณเ จ็ บป่ ว ยมีมาก คนที่ซื้อย าพาคุณไปหาหมอมีน้อย คนที่ชอบคุณ เอาใจคุณมีมาก คนที่ดีกับคุณสม่ำเสมอตั้งแต่ต้นจนจบมีน้อยคนที่ถามไถ่ทุ ก ข์สุขมีมาก คนที่อุปถัมภ์ค้ำจุนมีน้อยคนที่พูดคำโตโออวดมีมาก คนที่ช่วยเหลือย ามย ากมีน้อยหากคุณมีคนเหล่านี้อยู่ข้างกาย ถนอมรั ก ษ าเขาเหล่านั้นไว้ อย่ าให้หลุดมือ

ขอขอบคุณ feelingdd