ล องอ่ านบทค วามนี้ให้จบ แล้วคุ ณจะไม่โ กร ธใครอี กเลย

ล องอ่ านบทค วามนี้ให้จบ แล้วคุ ณจะไม่โ กร ธใครอี กเลย

ถือว่าเป็นบทความที่เขียนไว้ดีมากๆ อ ย ากให้ทุกๆคนได้อ่ าน เ ชื่อว่าหลา ยค นที่อ่ า นจบแล้ว คุ ณอาจจะไม่โ กรธใครอีกเลย ลองดูนะ

ในวัดแห่งหนึ่ง หลวงพ่อชอบปลูกต้นไม้มาก และก็ได้ปลูกต้นกล้วยไม้ไว้เชยชมหลวงพ่อจะคอ ยมาดูแล รดน้ำต้นกล้วยไม้อ ยู่ทุกวัน เลี้ยงดูประคบประหงมเป็นอย่ างดีอ ยู่มาวันหนึ่ง หลวงพ่อ มีธุระที่ต้องไปทำที่ต่างจังหวัดหลายวัน

กลัวว่าจะไม่มีคนดูแลต้นกล้วยไม้ให้ จึงได้เอาไปฝากให้เณรช่วยดูแลเณร รู้ว่าหลวงพ่อ รักต้นกล้วยไม้ต้นนี้มาก คอ ยรดน้ำ ดูแลอ ยู่ทุกวันเ ณรจึงคอ ยดูแลต้นกล้วยไม้นี้อย่ างดี ไม่ต่างจากที่ห ล วงพ่อเคยทำ

ช่วงสายของวันหนึ่ง เณรได้ออ กไปทำธุระที่นอ กวัด และมีพายุเข้า ฝนทำท่าจะตกลมแรงมาก จนพัดเอากระถางต้นกล้วยไม้ของหลวงพ่อตกลงมา ดอ กกล้วยไม้ร่วงหล่น ต้นก็หักเ ณรกลับมาถึงวั ด เห็นส ภาพกล้ วยไม้ ก็ตกใจมาก พล างคิดในใจว่าต้องโดนห ลวงพ่ อ ดุแน่นอน

หลังจากนั้นไม่กี่วัน หลวงพ่อก็กลับมาจากไปทำธุระ เณร รีบเข้าไปบอ กความจริงพร้อ มกับเตรียมใจที่จะรับคำโดนว่า ที่ไม่สามารถดูแลต้นกล้วยไม้ให้ดีไว้ได้แต่เมื่อหลวงพ่อฟังเสร็จ กลับไม่พูดอะไรสักคำ แค่พยักหน้ารับรู้เรื่องราว

ยิ่งทำให้เณรประหล า ด ใจ เพราะรู้ว่าหล วงพ่อรักต้นกล้วยไม้นี้มากด้วยความสับสน และคิดว่าหลวงพ่อคง โ ก ร ธ มากจึงถามไปว่า ทำไมหลวงพ่อไม่ว่าอะไรผมเลย ทั้งๆที่ผมทำกล้วยไม้ของหลวงพ่อหักหมดหลวงพ่อเพียงยิ้มเบาๆ และเอ่ยขึ้นมาว่า หลวงพ่อปลูกกล้วยไม้ไว้ชมนะ ไม่ได้ปลูกไว้เพื่อโ กรธใคร

เมื่อเณรได้ยินดังนั้น ก็ได้เข้าใจถึง สัจธร รม ความเป็นจริงของชีวิตคนเราสมัยนี้ใจร้อน เรื่องเล็กๆน้อ ยๆไม่ค่อ ยอ ย ากจะยอ มกัน จึงเกิดเป็นปัญหาใหญ่ วุ่นวายกว่าเดิมอะไรนิดๆหน่อ ยๆไม่ถูกใจ ก็ โ ว ย ว า ย ใส่กันแล้ว ความ โ ก ร ธ ก็เหมือนน้ำมันกับไฟ

คนหนึ่งเป็นไฟ คนหนึ่งเป็นน้ำมัน ยิ่ง โ ก ร ธ ไฟก็ยิ่งลุก ยิ่งราดน้ำมัน ไฟก็ยิ่งท่วมเมื่อรู้อย่ างนี้แล้ว ถ้าคุณต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตประจำวันล่ะ

คุณยังจะ บีบแตร ใส่คนที่ยืนยึกยักข้างริมถนนอ ยู่มั้ย ถ้ารู้ว่าเขาใส่ ขาเทียมคุณยังจะ เดินเบียดใส่ คนที่เดินช้าข้างหน้าอ ยู่มั้ย ถ้ารู้ว่าเขาเพิ่ง ต ก ง า น

คุณยังจะ หั ว เ ร า ะ เ ย า ะ คนที่แต่งตัวเชยๆ อ ยู่มั้ย ถ้ารู้ว่าเขามี ชุดแค่ชุดเดียวคุณยังจะ รำ ค าญ ลุงโต๊ะข้างๆที่หัวเราะเสียงดังอ ยู่มั้ย ถ้ารู้ว่าเขาเป็น ม ะ เ ร็ ง ร ะ ย ะ สุ ด ท้ า ย

ตัวเรารู้อ ยู่เสมอ ว่าเราเจอ กับอะไรมา เราเข้าใจตัวเองกับสิ่งที่ต้องเจอ และสิ่งที่ทำให้รู้สึกแย่แต่เราไม่มีทางรู้เลยว่า คนอื่นเขาเจออะไรมา เขาถึงต้องเป็นแบบนั้น ทำอย่ างนั้นโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเราคนเดียว ดังนั้นจงมองให้เห็นถึงความรู้สึกของคนอื่นด้วย