ล้ า งทำคว า มสะอ าดท อ ง ให้ก ลั บมาเ ง าวั บ เห มื อ นซื้ อมาใ ห ม่

ล้ า งทำคว า มสะอ าดท อ ง ให้ก ลั บมาเ ง าวั บ เห มื อ นซื้ อมาใ ห ม่

ทองคำเป็นโลหะอันล้ำค่า ที่มนุษย์เรานำมาสร้างเป็นเครื่องประดับ เครื่องใช้ ตัววัดค่ามาตรฐานเงินตราต่างๆ

และนำไปเป็นส่วนประกอบทางอิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ ที่เราเห็นบ่อยๆ ก็คือรูปแบบของเครื่องประดับนี่แหล่ะค่ะ

ซึ่งเรามักจะเก็บเงินมาซื้อเพื่อนำมาสวมใส่ประดับบารมีและโชว์ฐานะทางการเงินของตัวเอง แต่เมื่อเราใช้งาน

เครื่องประดับทองไปนานๆ กลับมีคราบ หรือรอยสกปรกต่างๆ ที่ทำให้ความแวววาวของทองคำลดน้อยลง

เป็นธรรมดาของทุกสรรพสิ่งในโลก เมื่อมีอายุที่เพิ่มขึ้น ย่อมมีความเสื่อมถอยปรากฏขึ้นมา

ถึงเวลาที่เราจะต้องนำวิธีทําความสะอาดทองกันดีกว่าค่ะ บอกเลยว่าดีมากจะมีวิธีไหนนั้นไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ

1 เอาทองไปต้ม

สำหรับทองที่ใส่บ่อยจนมีคราบ เ ห งื่ อ คราบฝุ่นดินต่าง ๆ ฝังอยู่ ทอง ห ม อ ง ลงได้ง่ายมาก วิธีแก้คือ

การเอาไปต้มให้เดือดๆ โดยค่อยใส่ทองตอนที่น้ำเดือดแล้วนะ ต้มไปสัก 3 นาที จะทำให้คราบต่าง ๆ

นั้นหลุดออกไปได้ แล้วจากนั้นค่อยเอาทองขึ้นมาล้างในน้ำสะอาดอีกที ต่อด้วยหาผ้ าขนห นูมาเช็ดให้แห้ง

2 ผ้าขน ห นู ชุบน้ำย าล้างจาน ทำความสะอาดเครื่องประดับสีขาว อัญมณีต่าง ๆ

เพียงเอาผ้าขน ห นู นุ่ม ๆ มาชุบน้ำผสมน้ำย าล้างจาน แล้วนำไปเช็ดทำความสะอาดเลย แต่ว่าวิธีนี้ใช้กับ

เครื่องประดับที่มีการติดกาวไม่ได้ พอเช็คเสร็จแล้วเอาไปตากโดยอย่ าลืมหัน ส่ ว น หั ว ขึ้น

เพื่อไม่ให้มีความชื้น เท่านี้ก็จะใหม่เงาวับสวยแล้ว

3 ใช้น้ำ ย า ล้างจานช่วย

โดยเอามาผสมกับน้ำอุ่นเล็กน้อยเพื่อเจอจางน้ำย าล้างจานก่อน แล้วก็เอาลงไปแช่สัก 15 นาที

จากนั้นใช้แปรงสีฟั นขน นุ่ ม ๆ มาขัดทองอย่ างเบามือ จากนั้นค่อยล้างด้วยน้ำสะอาดอีกที

แล้วหาผ้ าขน ห นู นุ่ม ๆ เช็ดให้แห้ง จะเห็นว่าทองใหม่อีกครั้ง

4 ย า สี ฟั นมาทำความสะอาด

สำหรับสูตรนี้ก็ใช้ง่ายมาก ๆ เอาแปรงสี ฟั น ใส่ ย า สี ฟั น แล้วนำไปป้ายบนทองเลยจากนั้นขัดเบา ๆ

และแปรงที่ใช้ควรจะขนนุ่ม ๆ ด้วยนะ เสร็จแล้วล้างด้วยน้ำสะอาด เช็ดด้วยผ้ าขน ห นู นุ่ม ๆ

เช็ดให้แห้ง จะทำให้ทองกลับมาเงาน่าสวมใส่อีกครั้ง

สำหรับวิธีเก็บ รั ก ษ า ทองคำและเครื่องประดับต่าง ๆ

ในการเก็บ รั ก ษ า ทองคำและเครื่องประดับมีค่าต่าง ๆ จะต้องมีการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ

เนื่องจากหากดูแลไม่ดีจะทำให้หม่นหมอง เวลาเก็บจะต้องแยกเก็บต่างหากพย าย ามอย่ าให้ปะปนกับอย่ างอื่น

กล่องใครกล่องมัน ถุงใครถุงมันแยกชิ้นเลย จะได้ไม่โดนกันแล้วเกิ ดร อ ย และควรทำความสะอาดให้ถูกวิธี

น้ำย าบางชนิดอาจทำให้ทองเป็นร อ ยจะต้องร ะ วั งกันด้วย หากต้องทำกิจกรรมกลางแจ้ง ว่ายน้ำ อื่น ๆ

ควรจะถอดเก็บไว้ก่อนค่อยลงเพราะจะทำให้ทองโดนคลอรีน โดนเหงื่อ โดนส า ร เ ค มีอื่น ๆ ได้

ทุกอย่ างมันมีวิธีการเ ก็ บ รั ก ษ า การดูแลหากทำได้ถูกจะทำให้มันกลับมามีสภาพสวยอีกครั้ง

ทองคำและเครื่องประดับต่าง ๆ ก็เช่นกัน หากไม่ดูแลเลยปล่อยให้หมองค ล้ำ ดำ เขียว ก็คงไม่มีใครคิด

ว่ามันน่าสนใจและมันจะดับราศีของคนใส่อีกด้วย ฉะนั้นอย่ าลืมทำความสะอาดทองและเครื่องประดับที่สวมกันด้วยนะ

ที่มา 108archeepparuay