ลูกส้มที่คุณชอบบอ กตัวตนและคู่รักของคุณ เลือ กส้มที่อย ากกินที่สุดมา 1 ลูก

ลูกส้มที่คุณชอบบอ กตัวตนและคู่รักของคุณ เลือ กส้มที่อย ากกินที่สุดมา 1 ลูก

การที่คุณจะตัดสินใจคบใครสักคน คุณนั้นก็ต้องเรียนรู้และศึกษากัน มาสักระยะหนึ่ง และวันนี้เราก็มีเกมทำนายนิสัยและสักษณะของคู่รักของคุณจากลูกส้ม ที่คุณนั้นอย ากกิน ให้คุณเลือ กลูกส้มที่คุณอย ากกิน มา 1 ลูก เท่านี้ก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าตัวตนของคุณและคู่รักของคุณนั้นเป็นคนอย่ างไร

เลือ กผลที่ 1

คุณกลัวที่จะให้คนอื่น รู้ว่าที่จริงแล้วตนเองเป็นคนยังไงคุณไม่ค่อยชอบนิสัย ของตัวเอง เท่าไรนัก มักมีความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยว ในใจอย ากจะเข้ากลุ่ม แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง เป็นคนทำอะไรแล้ว ต้องให้ออ กมาดีที่สุด แต่ค่อนข้างดื้ออยู่บ่อ ย ๆ เมื่อเทียบกับ ภายนอ กแล้ว ในใจของคุณ ไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้น คู่ครองในอุดมคติ ของคุณเขา ต้องเป็นคนที่ไป กับคุณได้ เข้าอ กเข้าใจ ซึ่งกันและกัน เป็นคนมีความรู้พูดจา มีเหตุมีผล

เลือ กผลที่ 2

ปกติคุณเป็นคนที่ชอบเก็บตัว เข้าถึงได้ ย ากแต่ก็แอบ ซื่อบื้อนิดหน่อย เป็นคนที่อย ากทำอะไร ก็ทำต ามอำเภอใจ แต่คุณก็เป็นคนที่น่ารักมาก ยอมรับฟัง เหตุผลของผู้อื่น

เป็นคนละเอียดอ่อน เวลามีเรื่องเสียใจ มักไม่ยอม แสดงออ กมาแต่ที่จริงแล้วทุกคนดูคุณออ กนะ ส่วนคู่ครอง ในอุดมคติ ของคุณต้องเป็น คนที่ไม่ใจ ร้อนขี้โมโห

ต้องรู้จักอ ดทน อ ดกลั้น กับคุณ เป็นคนที่คุณคาดเดา ไม่ออ กว่าเขาจะทำอะไร แต่เขาเป็นคนที่รอบคอบ มากไม่ว่าคุณต้องการอะไร เขาก็เตรียมไว้พร้อม

เลือ กผลที่ 3

คุณเป็นคนที่ไม่ว่าทำอะไร ก็ต ามต้องการให้ออ กมาดี เลิศบ่อยครั้ง มักดื้อดึงที่จะทำ แต่บางครั้งก็ขี้เกียจ ทำซะงั้น คุณกลัวว่าคนอื่น จะมองว่าคุณเป็นคนยังไง คุณอย ากมีคนที่พึ่งพา ได้มาปกป้อง

คุณแต่ตัวเอง กลับทำเป็นเข้มแข็ง คู่ครองในอุดมคติ ของคุณจะต้องเป็นคนที่ดู มีความก้าวหน้า ไม่มีเงินก็ไม่เป็นไร แต่ต้องมีความสามารถ ทำให้คุณรู้สึกได้ว่า เขาเป็นคนที่สามารถ ฝากฝังชีวิตไว้กับเขาได้

เลือ กผลที่ 4

คุณเป็นคนที่ห่วงใยผู้อื่น ช่างสังเกตเวลา คนใกล้ตัวไม่มีความสุข คุณก็เต็มใจ ที่จะช่วย เป็นคนเข้ากับคนได้ง่าย มีความเป็นมิตร กับทุกคนคุณอย าก มีคนที่เข้าใจ คุณบ้างบางที

คุณก็ไม่รู้ตนเอง ต้องการอะไรกันแน่ สำหรับคู่ครอง ในอุดมคติ คุณอย าก ให้เขาเป็นคนที่ดูแล เอาใจใส่รักเดียว ใจเดียวและ ให้คุณได้อ้อนบ้าง

ขอขอบคุณ ยืนยิ้ม